Szukaj na stronie
Wsparcie Ukrainy

Nowa oferta kont dla Uchodźców | Нова пропозиція рахунків для біженців

22 kwietnia 2022

Wprowadzamy zmiany w ofercie dla osób, które przybyły do Polski w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. Ми вводимо зміну в пропозицію для осіб, які прибули в Польщу у зв’язку з воєнними діями в Україні.

Pierwsza z nich to nowe Konto dla Uchodźców. Mogą z niego  skorzystać osoby, które nie zdążyły jeszcze uzyskać dokumentu potwierdzającego pobyt. Do jego otwarcia wystarczy ukraiński dowód osobisty lub paszport. Do konta klient może otrzymać kartę debetową. Umożliwia ona wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą bez naszych opłat. Saldo rachunku nie może przekroczyć 5 tys. zł, a wpływy w miesiącu kalendarzowym, 10 tys. zł. Przelewy zwykłe za 0 zł są możliwe we wszystkich naszych placówkach.  Właściciel konta nie będzie mieć dostępu do bankowości elektronicznej i mobilnej. Konto dla Uchodźcy i karta są bezpłatne, a korzystanie z tej oferty będzie możliwe do 30 kwietnia 2023 r.

Jeśli klient uzupełni dokumenty będzie mógł korzystać ze specjalnej oferty Konta Jakie Chcę z kartą Dopasowaną. W ramach promocji dla Uchodźców nie pobieramy opłat za prowadzenie konta i kartę. Promocja trwa do 30 kwietnia 2023 r. Konto Jakie Chcę zapewnia pełen dostęp do usług bankowości internetowej i aplikacji mobilnej w wersji ukraińskiej.

Więcej informacji na temat oferty dla klientów z Ukrainy na stronie santander.pl/ukraina


Перша з них – це Рахунок для біженців. Можуть ним користуватися особи, які ще не встигли отримати документ, який легалізує їх перебування. Для його відкриття вистарчить український паспорт або паспорт для виїзду за кордон. До цьогоо рахунку клієнт може отримати дебетну картку. Вона дає можливість виплачувати гроші з усіх банкоматів в Польщі та за кордоном без жодних наших оплат. Залишок на рахунку не може перевищити 5 тис. злотих, а надходження протягом календарного місяця - 10 тис. злотих. Звичайні перекази за 0 злотих можливі у всіх наших відділеннях. Власник рахунку не матиме доступу до електронного і мобільного банкінгу. Рахунок для біженців і карта безкоштовні, а пропозицією можна скористуватися до 30 квітня 2023 р.

Якщо клієнт заповнить документи, він зможе скористуватися спеціальною пропозицією Рахунку «Який хочу» з карткою «Пристосована». В рамках промо-акції для біженців  ми не нараховуємо оплат за велення рахунку і картку. Промо-акція триває до 30 квітня 2023 р. Рахунок «Який хочу» дає повний доступ до послуги Інтернет-банкінгу та мобільного застосунку українською мовою.

Більше читати на тему пропозиції для клієнтів з України на веб-сайті santander.pl/ukraina

Konto, Konto Jakie Chcę, Konto dla Uchodźców są rachunkami płatniczymi. Bankowość internetowa, Santander internet, aplikacja mobilna, Santander mobile to usługa bankowości elektronicznej. Karta do konta, karta Dopasowana to karta debetowa. Przelew zwykły to przelew ELIXIR. Przelew,  przelew ELIXIR, to polecenie przelewu. Infolinia to usługa bankowości telefonicznej. Tabela opłat i prowizji to nazwa Taryfy opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. od klientów indywidualnych.

Promocyjne warunki cenowe dotyczące Konta Jakie Chcę oraz wydawanej do niego karty Dopasowanej opisaliśmy w Regulaminie promocji „Konto Jakie Chcę z kartą Dopasowaną – promocja dla uchodźców z Ukrainy”. Jesteśmy organizatorem tej promocji. Trwa ona od 15 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.. Zasady prowadzenia Konta dla Uchodźców wskazaliśmy w Regulaminie kont dla klientów indywidualnych. Zasady wydawania i użytkowania karty Dopasowanej wskazaliśmy w Regulaminie kart debetowych dla klientów indywidualnych.

Szczegółowe warunki prowadzenia Konta dla Uchodźców oraz wydawanej do niego karty Dopasowanej, informacje o opłatach i prowizjach oraz informację o oprocentowaniu opisaliśmy w załączniku do Regulaminu kont dla klientów indywidualnych, określającym szczegółowe warunki prowadzenia konta - Konto dla Uchodźców, Karta Dopasowana wydawana do Konta dla Uchodźców. Umowa Konta dla Uchodźców zawierana jest na czas określony do 30.04.2023 r.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na santander.pl.

Рахунок, Рахунок «Який хочу», рахунок «Для біженців» це платіжні рахунки.  Інтернет-банкінг, Santander internet, мобільний застосунок, Santander mobile це послуга електронного банкінгу. Картка до рахунку, картка «Пристосована» - це дебетна картка. Переказ ELIXIR, переказ з рахунку – це платіжне доручення переказу. Інфолінія – це послуга телефонного банкінгу. Таблиця оплат і комісійних – це назва Тарифу оплат і комісійних, які Santander Bank Polska S.A. стягує від індивідуальних клієнтів.

Промоційні цінові умови Рахунку «Який хочу» та картки «Пристосована», яка до нього видається, ми описали в Регламенті промоції Рахунку «Який хочу» з карткою «Пристосована»– промоція для біженців з України». Ми – організатор промоції. Вона триває від 15 квітня 2022 р. до 30 квітня 2023 р. Правила ведення рахунку для біженців ми описали в Регламентів рахунків для індивідуальних клієнтів. Правила видачі і користування картою «Пристосована» ми описали в Регламентів рахунків для індивідуальних клієнтів.

Детальні умови ведення рахунку для біженців та картки «Пристосована», яка до нього видається, інформація про оплати і комісійні та інформація про відсотки описані в додатку до Регламенту рахунків для індивідуальних клієнтів, який описує детально умови ведення рахунку - Рахунок для біженців, картка «Пристосована», яка видається до рахунку для біженців. Договір рахунку для біженців укладається на визначений термін до 30.04.2023 р.