Konto dla Uchodźców

Konto z dostępem do podstawowych usług płatniczych

Wspieramy Was - naszych sąsiadów z Ukrainy. Dlatego przygotowaliśmy dla Was ofertę Konta dla Uchodźców. Pozwala ona korzystać z konta bankowego do czasu zgromadzenia wszystkich wymaganych przez nas dokumentów. Czas na dostarczenie kompletu dokumentów to 6 miesięcy od otwarcia konta.

Gdy je uzupełnicie, będziecie mogli cieszyć się pełnym dostępem do swojego konta. Ta oferta jest zgodna z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego.

Konto Jakie Chcępromocja dla Uchodźców z Ukrainy

Promocja

Konto w promocji do 30 kwietnia 2023 roku

 

prowadzenie Konta Jakie Chcę

karta Dopasowana do tego konta

wypłaty gotówki ze wszystkich  bankomatów w Polsce i za granicą

miniwyciąg z ostatnich 10 transakcji kartą (dostępny w naszych bankomatach) 

zapytanie o saldo (dostępne w naszych bankomatach)      

Regulamin promocji "Konto Jakie Chcę z kartą Dopasowaną – promocja dla uchodźców z Ukrainy". Sprawdź

Pakiet udogodnień dla obywateli Ukrainy

Пакет удосконалень для громадян України
Rozwiązania dla przybywających do naszego kraju lub już w nim mieszkających

Zwolnienie z opłatyza przelewy wychodzące i przychodzące z Ukrainy

W związku z aktualną sytuacją na Ukrainie podjęliśmy decyzję, że nie będziemy pobierać naszych opłat za przelewy przychodzące z i wychodzące do Ukrainy. 

Do 30 czerwca nie pobieramy opłaty za przelew wychodzący lub przychodzący do/z banków na Ukrainie (kod SWIFT UA)- dotyczy klientów indywidualnych oraz klientów firmowych. Dotyczy przelewów w trybach:

 • zwykłym,
 • pilnym,
 • ekspresowym

w każdej walucie i z każdą opcją kosztową.

Przy realizacji przelewu wychodzącego warto wybrać opcję kosztową OUR (z ang. our, czyli nasz). Tylko ta opcja zagwarantuje, że odbiorca otrzyma pełną kwotę płatności.

O kolejnych decyzjach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Jesteśmy całym sercem z naszymi klientami i pracownikami z Ukrainy. Działamy dla Was dalej.

Zwolnienia z wybranych opłatdla klientów firmowych

Wspieramy naród ukraiński. Nie będziemy pobierać wybranych opłat za prowadzenie konta i kartę od obecnych i nowych klientów — obywateli Ukrainy. 

Zwalniamy z wybranych opłat:

 • naszych obecnych klientów firmowych, którzy mają siedzibę firmy zarejestrowaną w Ukrainie lub są obywatelami Ukrainy;
 • klientów, którzy otworzą u nas konto firmowe od 1 marca 2022 roku i mają siedzibę firmy zarejestrowaną w Ukrainie lub są obywatelami Ukrainy.

Zwolnienie obejmuje:

 • prowadzenie konta firmowego w złotych,
 • prowadzenie konta firmowego w walucie,
 • firmowe karty debetowe (z wyłączeniem kart charge) – wydane do kont w złotych i walucie oraz nowe karty firmowe wydane od 1 marca 2022 roku. Dotyczy to:
  • opłaty miesięcznej za kartę,
  • opłaty za wyciąg,
  • opłaty za zapytanie o saldo w naszych bankomatach,
  • opłaty za wznowienie karty.

Zmiany wprowadzamy od 1 marca do 30 czerwca 2022 roku.

W tym trudnym czasie jesteśmy solidarni z obywatelami Ukrainy.

Prawno-bankowy przewodnik dla uchodźców z Ukrainy

Związek Banków Polskich przygotował kompendium najistotniejszych informacji dla uchodźców z Ukrainy. Wśród zagadnień, które zostały w nim omówione, znalazły się m.in.: kwestie możliwości wjazdu na terytorium Polski, legalizacji pobytu, uzyskania numeru PESEL, założenia konta w banku czy profilu zaufanego. 
Publikacja stanowi zbiór aktualnych przepisów, które uchwalono, żeby pomóc uchodźcom z Ukrainy w tej trudnej sytuacji. Dokument do pobrania

Co warto wiedzieć

Що треба знати

Status dostępności usług
Santander Bank Polska

Klikasz i wiesz. Bądź na bieżąco – sprawdź aktualny status dostępności usług banku oraz zapoznaj się z informacjami o planowanych przerwach.

Masz pytania

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

Infolinia

Pn.-pt.
08:00-17:00

W oddziale

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

 • Konto to rachunek płatniczy.
 • Santander online to usługa bankowości elektronicznej.
 • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) jest usługą bankowości elektronicznej.

 • Przelew na telefon BLIK, Przelew – to polecenie przelewu, polecenie przelewu wewnętrznego.

 • Płatności mobilne - to m.in. transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych.
 • Płatność kartą oraz płatność zbliżeniowa telefonem to m.in. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych.
 • SMSkod, to powiadomienie sms.
 • Przelew - usługa płatnicza polegająca na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej
 • Wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Opłata miesięczna za kartę - to opłata za usługę obsługi karty debetowej.
 • Wypłata gotówki kartą za granicą na terenie krajów EOG poza Polską - to m.in. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych.
 • Przewalutowanie transakcji płatniczej - to usługa obsługi karty debetowej.