Fuzje i przejęcia

Transakcje z DB Polska

Plan Podziału Santander Securities S.A.

08-07-2019

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu Podziału Santander Securities S.A. 08-07-2019 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


12-06-2019

Plan Podziału Santander Securities S.A. 12-06-2019 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Sprawozdanie Zarządu Santander Securities S.A. uzasadniające podział 12-06-2019 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Zarządu Santander Bank Polska S.A. uzasadniające podział 12-06-2019 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Zarządu Santander Finanse sp. z o.o. uzasadniające podział 12-06-2019 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Sprawozdania finansowe Santander Securities S.A. za 2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania finansowe Santander Securities S.A. za 2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania finansowe Santander Securities S.A. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Securities S.A. za 2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Securities S.A. za 2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Securities S.A. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Sprawozdania zarządu z działalności Santander Securities S.A. za 2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Securities S.A. za 2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Securities S.A. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Sprawozdania finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Bank Polska S.A. za 2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Bank Polska S.A. za 2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Bank Polska S.A. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Sprawozdania zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. za 2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. za 2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Sprawozdania finansowe Santander Finanse sp. z o.o. za 2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania finansowe Santander Finanse sp. z o.o. za 2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania finansowe Santander Finanse sp. z o.o. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Finanse sp. z o.o. za 2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Finanse sp. z o.o. za 2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Finanse sp. z o.o. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Sprawozdania zarządu z działalności Santander Finanse sp. z o.o. za 2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Finanse sp. z o.o. za 2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Finanse sp. z o.o. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Plan Podziału Deutsche Bank Polska S.A.

11-04-2018

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu podziału Deutsche Bank Polska S.A. 11-04-2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


23-02-2018

Plan Podziału Deutsche Bank Polska S.A. 23-02-2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik nr 1 do Planu Podziału 23-02-2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. uzasadniające podział Deutsche Bank Polska S.A. 23-02-2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdanie Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. uzasadniające podział 23-02-2018 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki Deutsche Bank Polska S.A. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki Deutsche Bank Polska S.A. za 2015 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki Deutsche Bank Polska S.A. za 2014 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Sprawozdania finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie


Sprawozdania zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za 2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Sprawozdania zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie

Nabycie Wydzielonej Działalności Deutsche Bank Polska oraz DB Securities S.A.

14-12-2017

Raport bieżący 28/2017 - Rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Raport bieżący 29/2017 - Podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Raport bieżący 30/2017 - Prezentacja Nabycie Wydzielonej Działalności Deutsche Bank Polska oraz DB Securities S.A. 

Prezentacja 14-12-2017 (PDF) Uruchomi się w nowym oknie