Transakcje z DB Polska

Plan Podziału Santander Securities S.A.

08-07-2019

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu Podziału Santander Securities S.A. 08-07-2019 (PDF)


12-06-2019

Plan Podziału Santander Securities S.A. 12-06-2019 (PDF)


Sprawozdanie Zarządu Santander Securities S.A. uzasadniające podział 12-06-2019 (PDF)

Sprawozdanie Zarządu Santander Bank Polska S.A. uzasadniające podział 12-06-2019 (PDF)

Sprawozdanie Zarządu Santander Finanse sp. z o.o. uzasadniające podział 12-06-2019 (PDF)


Sprawozdania finansowe Santander Securities S.A. za 2018 (PDF)

Sprawozdania finansowe Santander Securities S.A. za 2017 (PDF)

Sprawozdania finansowe Santander Securities S.A. za 2016 (PDF)


Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Securities S.A. za 2018 (PDF)

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Securities S.A. za 2017 (PDF)

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Securities S.A. za 2016 (PDF)


Sprawozdania zarządu z działalności Santander Securities S.A. za 2018 (PDF)

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Securities S.A. za 2017 (PDF)

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Securities S.A. za 2016 (PDF)


Sprawozdania finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2018 (PDF)

Sprawozdania finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2017 (PDF)

Sprawozdania finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2016 (PDF)


Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Bank Polska S.A. za 2018 (PDF)

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Bank Polska S.A. za 2017 (PDF)

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Bank Polska S.A. za 2016 (PDF)


Sprawozdania zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. za 2018 (PDF)

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. za 2017 (PDF)

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. za 2016 (PDF)


Sprawozdania finansowe Santander Finanse sp. z o.o. za 2018 (PDF)

Sprawozdania finansowe Santander Finanse sp. z o.o. za 2017 (PDF)

Sprawozdania finansowe Santander Finanse sp. z o.o. za 2016 (PDF)


Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Finanse sp. z o.o. za 2018 (PDF)

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Finanse sp. z o.o. za 2017 (PDF)

Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Finanse sp. z o.o. za 2016 (PDF)


Sprawozdania zarządu z działalności Santander Finanse sp. z o.o. za 2018 (PDF)

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Finanse sp. z o.o. za 2017 (PDF)

Sprawozdania zarządu z działalności Santander Finanse sp. z o.o. za 2016 (PDF)

Nabycie Wydzielonej Działalności Deutsche Bank Polska oraz DB Securities S.A.

14-12-2017

Raport bieżący 28/2017 - Rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Raport bieżący 29/2017 - Podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Raport bieżący 30/2017 - Prezentacja Nabycie Wydzielonej Działalności Deutsche Bank Polska oraz DB Securities S.A. 

Prezentacja 14-12-2017 (PDF)