Najczęściej wyszukiwane:

Działaj systematycznie

3 czerwca 2022

Systematyczność i cierpliwość to cechy, które pozwalają zrealizować założone cele. Tak samo jest w przypadku realizacji celów finansowych, czyli zgromadzenia pieniędzy na realizację zaplanowanych wydatków czy też zabezpieczenia przyszłości.

 

Od czego zacząć

Pierwszym krokiem w regularnym oszczędzaniu jest określenie celu lub nawet kilku celów.

Inaczej podejdziesz do odkładania pieniędzy na przyszłoroczne wakacje. A inaczej, gdy chcesz je zgromadzić „na „dobry start” dla nowonarodzonego dziecka lub zabezpieczyć swoją przyszłość po przejściu na emeryturę.

Przy ustaleniu celu, odpowiedz sobie na 2 pytania:

  • „Ile?” – czyli, jaką kwotę chcesz odłożyć,
  • „Kiedy?” – czyli np. kiedy chcesz jechać na wakacje, za ile lat będziesz na emeryturze.

Cele na najbliższe lata

Gdy Twoje cele są krótkoterminowe o relatywnie niskiej kwocie – w tym pomoże Ci nasze rozwiązanie „Moje cele”! W szybki i prosty sposób ustawisz swoje cele w naszej aplikacji mobilnej Santander mobile.  

Cele na dłuuugie lata

Może Ci się wydawać, że sprawa się komplikuje, jeśli Twój cel jest oddalony w czasie i kwota, która będzie Ci potrzebna wydaje się być wysoka. Czy na pewno?

Jeśli w grę wchodzą lata, a nie miesiące, tysiące, a nie setki złotych, to pomyśl o regularnym inwestowaniu w fundusze inwestycyjne.

Czy opłaca się regularnie inwestować?

To jasne, że inwestowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem – więcej na ten temat przeczytasz tutaj. Jednak spójrz na inwestowanie z innej strony.

Fundusze i zmienność cen

Przy regularnym inwestowaniu to ryzyko, czyli właściwie zmienność cen, może spowodować, że Twoja inwestycja będzie efektywniejsza. Dlaczego? Jeżeli cena spada – kupujesz więcej jednostek uczestnictwa; jeżeli rośnie – kupujesz ich mniej. Więc w długim okresie, właśnie dzięki zmienności, możesz mieć więcej jednostek w porównaniu z jednorazowym zakupem funduszy za większą kwotę.

Spójrz na tabelę. Pokazujemy to na prostym, matematycznym przykładzie – gdy co miesiąc wpłacamy na fundusze 100 zł przez rok, a cena jednostek uczestnictwa będzie się zmieniać się – raz w górę, raz w dół. Do obliczeń przyjęliśmy dane fikcyjne, żeby w prosty sposób pokazać, jak działa zasada uśredniania ceny jednostek.

 

Miesiąc

Cena jednostki uczestnictwa

Ile kupujesz jednostek za 100 zł

styczeń

10

10

luty

8

13

marzec

9

11

kwiecień

11

9

maj

10

10

czerwiec

7

14

lipiec

12

8

sierpień

11

9

wrzesień

10

10

październik

9

11

listopad

8

13

grudzień

10

10

Suma jednostek

128

Źródło: opracowanie własne

Co możesz wyczytać z tej tabeli? Po 12 miesiącach posiadasz 128 jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. A gdybyś zainwestował(a) w pierwszym miesiącu 1 200 zł, to kupił(a)byś 120 jednostek. Jak widać, uśrednienie ceny pozwoliło na zakup większej liczby jednostek tj. 128 szt.

To jest tylko przykład i nie gwarantujemy, że tak będzie. Musisz też pamiętać, że przez zmianę wyceny jednostek uczestnictwa może wystąpić sytuacja odwrotna – czyli przy jednorazowym zakupie możesz uzyskać więcej jednostek.


Fundusze i horyzont inwestycyjny

Regularne, długoterminowe inwestowanie pozwala Ci na odłożenie małymi kwotami dużej sumy. Efektu nie zobaczysz tu i teraz, tylko dużo później.

Gdy będziesz odkładać co miesiąc na nieoprocentowane konto przez 25 lat po 100 zł, to odłożysz 30 000 zł. No, ale po to wybierasz fundusze inwestycyjne, aby Twoja inwestycja „zarabiała”.
Zobacz, co byłoby, gdyby inwestycja na bazie indeksu WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) rozpoczęła się 25 lat temu. Po tych 25 latach regularnego odkładania po 100 zł miesięcznie, wartość odłożonych pieniędzy przekroczyłaby 70 000 zł.

Spójrz na wykres poniżej. Widać na nim zachowanie się takiej regularnej inwestycji (wpłata 100 zł miesięcznie) na bazie indeksu WIG w okresie 25 lat.

To jest tylko przykład, oparty na wynikach z przeszłości i nie gwarantujemy, że tak będzie w przyszłości.

Źródło: WIG: stooq.pl; wykres: opracowanie własne

Działaj systematycznie

Jeśli zdecydujesz się na regularne inwestowanie, to najważniejsze, aby to robić  systematycznie, np. co miesiąc.  

Im dłużej będą „pracowały” Twoje pieniądze zasilane nowymi wpłatami, tym więcej możesz  wypłacić na zakończenie inwestycji.  

Jak to zrobić

Aby regularnie inwestować, wybierz najlepszą dla siebie formę:

  • złóż zlecenie stałe:
    • w Santander internet, w zakładce Przelewy (podaj swój indywidualny numer rachunku do wpłat, który znajdziesz na Świadectwie uczestnictwa),
    • w naszym oddziale przy wsparciu doradcy.
  • realizuj samodzielnie zlecenia w Santander internet w wybranym przez Ciebie terminie.

Jeżeli nie masz jeszcze funduszy inwestycyjnych, to z tego artykułu dowiesz się, dlaczego ofertę funduszy prezentujemy zgodnie z Twoją grupą docelową.

 

Powodzenia!

 

Dodatkowe informacje

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin).

Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.

W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.