Najczęściej wyszukiwane:

Upadłość Biura Podróży Neckermann Polska oraz Thomas Cook (brytyjskie biuro podróży)

Klienci, którzy za rezerwację wycieczek w biurach podróży Neckermann Polska oraz Thomas Cook (brytyjskie biuro podróży), zapłacili kartą płatniczą, mają możliwość skorzystania z usługi chargeback, aby odzyskać autoryzowaną kwotę transakcji za niezrealizowaną usługą (w całości lub części)

Zasady usługi chargeback oparte są na regulacjach organizacji płatniczej Visa i MasterCard i są opisane poniżej. Usługę chargeback, możemy rozpocząć po spełnieniu następujących warunków przez klienta:

Karty Mastercard:

a. Polski odbiorca płatności:

W pierwszej kolejności klient zgłasza się do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczyciela lub innego organu odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowań. Klient może zgłosić się do banku po upływie 60 dni od wysłania zgłoszenia do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczyciela lub innego organu odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowań, jeśli nie otrzymał żadnej odpowiedzi lub niezwłocznie po otrzymaniu decyzji odmownej od ww. organów.

b. Zagraniczny odbiorca płatności:

 • w ciągu 120 dni od daty planowanej usługi posiadacz karty zgłosił brak realizacji usługi do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczyciela lub innego organu odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowań;
 • w przypadku otrzymania pisemnej odmowy wypłaty odszkodowania od ww. organu posiadacz karty może zgłosić się do banku – przedkładając jednocześnie ww. pismo. Zgłoszenie do banku powinno nastąpić nie później niż w ciągu 15 dni od daty otrzymania odmowy;
 • w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 30 dni od Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczyciela lub innego organu posiadacz karty może zgłosić się do banku –zgłoszenie do banku powinno nastąpić w ciągu 45 dni od daty zgłoszenia zdarzenia do właściwego organu;
 • całość procesu (zgłoszenie do odpowiedniego organu, odmowa lub brak odpowiedzi oraz zgłoszenie do banku) nie może przekroczyć 120 dni od planowanej daty otrzymania usługi.

Maksymalny czas na zgłoszenie 110 dni od transakcji  
 

Karty VISA:

a. Jeśli będzie ubezpieczyciel:

Klient w pierwszej kolejności zgłasza się do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczyciela lub innego organu odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowań. Po otrzymaniu od nich odpowiedzi powinien zgłosić się do banku. Zgłoszenie do banku powinno nastąpić w ciągu 60 dni od daty otrzymania pisma od ubezpieczyciela.

b. Jeśli nie będzie ubezpieczyciela:

 • w ciągu 120 dni od daty planowanej usługi posiadacz karty zgłosił brak realizacji usługi do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczyciela lub innego organu odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowań;
 • w przypadku otrzymania pisemnej odmowy wypłaty odszkodowania od ww. organu posiadacz karty może zgłosić się do banku – przedkładając jednocześnie ww. pismo. Zgłoszenie do banku powinno nastąpić nie później niż w ciągu 15 dni od daty otrzymania odmowy;
 • w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 30 dni od Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczyciela lub innego organu posiadacz karty może zgłosić się do banku – zgłoszenie do banku powinno nastąpić w ciągu 45 dni od daty zgłoszenia zdarzenia do właściwego organu;
 • całość procesu (zgłoszenie do odpowiedniego organu, odmowa lub brak odpowiedzi oraz zgłoszenie do banku) nie może przekroczyć 120 dni od planowanej daty otrzymania usługi.

Maksymalny czas na zgłoszenie to 110 dni, od daty transakcji.
 

Dla wszystkich powyższych wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów/informacji:

 1. Przedstawić dowód, że próbował skontaktować się z usługodawcą (np. e-mail). Jeżeli klient podjął kontakt telefoniczny, ale nikt nie odebrał połączenia, prosimy o oświadczenie zawierające taką informację (wraz z numerem telefonu oraz datą próby kontaktu).
 2. Datę wylotu i powrotu.
 3. Pełna/czytelna kopia rezerwacji.
 4. Korespondencję z Urzędem Marszałkowskim, ubezpieczycielem lub innym organem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania (jeśli taki był).

Maksymalny czas na zgłoszenie zamiaru skorzystania usługi chargeback przez klienta to 510 dni od daty transakcji kartą płatniczą.