Szukaj na stronie

Pożyczka hipoteczna

Doskonałe rozwiązanie na pozyskanie dodatkowych środków na dowolny cel

 • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

 • Warunki uzyskania pożyczki dostosowane są do Twoich możliwości i potrzeb

 • Doskonałe rozwiązanie na pozyskanie dodatkowych środków na dowolny cel

Dodatkowe środki na dowolny cel

Warunki uzyskania pożyczki dostosowane są do Twoich możliwości i potrzeb

 • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.
 • Okres kredytowania do 20 lat.
 • Pożyczka udzielana jest w PLN.
 • Raty równe lub malejące.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki.

Kalkulator pożyczki hipotecznej

Nie jestem klientem

Błędy walidacji formularza

Kwota kredytu
min.
max.
Okres spłaty w latach
lat
Dodatkowe produkty Banku wpływające na niższe oprocentowanie lub prowizję:
Rodzaj rat
Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
Rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Oprocentowanie zmienne
Rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Oprocentowanie okresowo stałe (5 lat)
Rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
Pierwsza rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Oprocentowanie zmienne
Pierwsza rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Oprocentowanie okresowo stałe (5 lat)
Pierwsza rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Aby wyliczyć ratę, wprowadź dane.

Błędy walidacji formularza

Okres spłaty w latach
lat
Miesięczne dochody netto kredytobiorców
Suma przyznanych limitów w ROR oraz limitów kart kredytowych
Suma miesięcznych rat kredytów i pożyczek
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Maksymalna kwota kredytu przy podanych parametrach
Aby wyliczyć maksymalną kwotę kredytu, wprowadź dane.Przelicz ratę raz jeszcze

Wyliczenia kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Jestem klientem

Błędy walidacji formularza

Kwota kredytu
min.
max.
Okres spłaty w latach
lat
Dodatkowe produkty Banku wpływające na niższe oprocentowanie lub prowizję:
Rodzaj rat
Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
Rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Oprocentowanie zmienne
Rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Oprocentowanie okresowo stałe (5 lat)
Rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
Pierwsza rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Oprocentowanie:ZmienneOkresowo stałe (5 lat)
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Oprocentowanie zmienne
Pierwsza rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Oprocentowanie okresowo stałe (5 lat)
Pierwsza rata miesięczna:
Oprocentowanie:
Prowizja:
RRSO:
Zobacz szczegóły kredytu
Całkowity koszt kredytu:
w tym odsetki:
Aby wyliczyć ratę, wprowadź dane.

Błędy walidacji formularza

Okres spłaty w latach
lat
Miesięczne dochody netto kredytobiorców
Suma przyznanych limitów w ROR oraz limitów kart kredytowych
Suma miesięcznych rat kredytów i pożyczek
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Maksymalna kwota kredytu przy podanych parametrach
Aby wyliczyć maksymalną kwotę kredytu, wprowadź dane.Przelicz ratę raz jeszcze

Dotyczy osób spełniających definicję klienta wewnętrznego. Klient wewnętrzny - to taki, który posiada od co najmniej 4 pełnych miesięcy kalendarzowych konto osobiste w PLN u nas, w każdym z 3 ostatnich miesięcy (przed złożeniem wniosku o określenie wstępnych warunków kredytu) co najmniej raz wpłacił pieniądze na to konto (gotówką lub przelewem).

Wyliczenia kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Więcej o pożyczce hipotecznej

Kwota pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki uzależniona jest m.in. od rodzaju oraz wysokości Twoich dochodów, posiadanych zobowiązań finansowych, miejsce zamieszkania, wieku, ilości osób pozostających na utrzymaniu w gospodarstwie domowym, wartości nieruchomości przyjętej na zabezpieczenie i wielu innych czynników.

Możemy udzielić pożyczki hipotecznej do 60% wartości nieruchomości, przy czym nie więcej niż:

 • 250.000 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • 500.000 zł w pozostałych przypadkach

Minimalna kwota pożyczki to:

 • 20.000 zł w przypadku oprocentowanie zmiennego lub
 • 80.000 zł w przypadku oprocentowania stałego 

Maksymalna kwota pożyczki nie przekracza 10 mln zł.

Oprocentowanie

Udzielamy pożyczek hipotecznych z oprocentowaniem okresowo stałym lub zmiennym.

Dodatkowe informacje

Udzielamy pożyczek hipotecznych w PLN dla osób zarabiających w złotych:

 • spłata w ratach równych lub malejących,
 • możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki.

Zabezpieczenie pożyczki

Podstawowe zabezpieczenie

 • Hipoteka na nieruchomości mieszkaniowej

Dodatkowe zabezpieczenia

 • Pełnomocnictwo do dysponowania Twoim kontem osobistym przez Santander Bank Polska S.A.
 • Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Obsługa pożyczki

Zakres czynności posprzedażowych, o które możesz zawnioskować zdalnie:

za pośrednictwem Santander internet/Santander mobile możesz:

 • Zlecić przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu
 • Zlecić zmianę rachunku do spłaty na inny rachunek, którego jesteś właścicielem [2]
 • Zlecić zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy zawartej przez jednego kredytobiorcę z Santander Bank Polska
 • Zlecić zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy zawartej z Kredyt Bankiem lub  Deutsche Bankiem (zrealizujemy tę zmianę, gdy wszyscy kredytobiorcy podpiszą aneks) [2]
 • Dostarczyć polisę ubezpieczenia nieruchomości
 • Obniżyć ratę kapitałową kredytu na okres 12 miesięcy Więcej Uruchomi się w nowym oknie
 • Dostarczyć akt notarialny nabycia nieruchomości
 • Zamówić i odebrać oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza
 • Złożyć dyspozycję wypłaty kolejnej transzy kredytu

[1] gdy korzystasz z usługi Santander online (Santander internet lub Santander mobile) i posiadasz zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.

[2] wprowadzimy tę zmianę, gdy wszyscy kredytobiorcy podpiszą aneks. Aneks może być podpisany zdalnie, gdy wszyscy kredytobiorcy korzystają z usługi Santander online (Santander internet lub Santander mobile) i mają zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.

za pośrednictwem Santander internet możesz:

za pośrednictwem infolinii 1 9999 (opcja kredyt hipoteczny) w dni robocze od 8:00 do 18:00, możesz:

 • Zlecić:
  • przedterminową częściową lub całkowitą spłatę kredytu
  • spłatę raty/należności przeterminowanej
  • spłatę raty/należności przeterminowanej bezpośrednio w walucie kredytu, gdy rachunkiem do obsługi kredytu jest konto w walucie innej niż kredyt
  • zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy zawartej przez jednego kredytobiorcę z Santander Bank Polska
  • zmianę dnia płatności raty i zachować datę końca kredytu dla umowy podpisanej z Kredyt Bankiem lub  Deutsche Bankiem [2]
  • zmianę sposobu wypłaty transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna), na realizowaną na podstawie pisemnej dyspozycji [2]
  • zmianę rodzaju oprocentowania z okresowo stałego na zmienne lub odwrotnie [2]
  • przygotowanie zaświadczenia
  • przygotowanie oświadczenia banku do ustanowienia hipoteki przez notariusza
  • przygotowanie oferty banku na ponowne skorzystanie z oprocentowania okresowo stałego po zakończeniu bieżącego okresu oprocentowania stałego
  • wydłużenie okresu kredytowania (spłaty kredytu) [2]
  • obniżenie raty kapitałowej kredytu na 12 miesięcy
  • zmianę waluty kredytu z waluty obcej na PLN
  • zmianę konta do obsługi kredytu [2]
  • zmianę z rat równych na malejące lub odwrotnie [2]
  • zmianę harmonogramu wypłaty transz [1] [2]
  • zmianę przeznaczenia transz kredytu [1] [2]
  • zmianę rachunku do wypłaty transzy [1] [2]
  • rezygnację z wypłaty transz – zmniejszenie kwoty kredytu [1] [2]
 • Przesunąć/wstrzymać wypłatę transzy, która nie wymaga dodatkowej dyspozycji (transza automatyczna) [2]
 • Skorzystać z zawieszenia raty kapitałowo-odsetkowej (wakacji kredytowych) na 1 miesiąc – dla kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych przez dawny Kredyt Bank na warunkach z umowy kredytu lub OWKM
 • Złożyć wniosek o odstąpienie lub rezygnację z zawieszenia spłaty kredytu (wakacje kredytowe)

[1] gdy korzystasz z usługi Santander online (Santander internet lub Santander mobile) i posiadasz zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.

[2] wprowadzimy tę zmianę, gdy wszyscy kredytobiorcy podpiszą aneks. Aneks może być podpisany zdalnie, gdy wszyscy kredytobiorcy korzystają z usługi Santander online (Santander internet lub Santander mobile) i mają zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.

Oddział

Zaprosimy Cię do naszego dowolnego oddziału w przypadku dyspozycji:

 • nie ujętych w tym zestawieniu, 
 • takich, przy których potrzebujesz podpisać dodatkowe dokumenty lub odebrać je w oryginale, 
 • oznaczonych [1] i [2], jeżeli nie wszyscy kredytobiorcy mają dostęp do Santander online (Santander internet lub Santander mobile) i zgodę na Elektroniczny Kanał Kontaktu.
 1. Natomiast po całkowitej spłacie kredytu nie wymagamy kontaktu z Twojej strony – wyślemy Ci dokumenty do zwolnienia zabezpieczenia kredytu na adres korespondencyjny.
 2. Po dostarczeniu aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości wyślemy Ci na adres korespondencyjny przygotowane dokumenty do Sądu dotyczące wpisu hipoteki.
 3. Gdy przygotujemy Oświadczenie do ustanowienia hipoteki dla notariusza, komplet dokumentacji z wymaganym pełnomocnictwem udostępnimy elektronicznie w bankowości internetowej, gdy korzystasz z usługi Santander online (Santander internet lub Santander mobile).

W tych trzech sytuacjach wyślemy do Ciebie sms, gdy już wykonamy te czynności.

W przypadku pytań, zapraszamy Cię do kontaktu:

 • telefonicznie – prosimy wybrać opcję „kredyt hipoteczny” – w dni robocze w godz. od 8:00 do 18:00 pod numerem 1 9999 lub +48 61 81 1 9999 (dla połączeń z zagranicy). Koszt połączenia zgodny z taryfą danego operatora, lub
 • elektronicznie – e‑mailem kontakt@santander.pl lub w Santander internet - opcja Poczta.

Informacje o dyspozycjach znajdziesz również na stronie www.santander.pl/hipotekazdalnie Uruchomi się w nowym oknie.

Masz problemy ze spłatą rat?

Sprawdź, która z poniższych propozycji jest dla Ciebie

 • Zmiana warunków kredytu

  Jeśli masz trudności ze spłatą zobowiązań kredytowych i chcesz obniżyć raty kapitałowe, sprawdź z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

  Sprawdź

 • Wakacje kredytowe
  - zawieszenie spłaty kredytu

  Wniosek o wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego możesz złożyć od 29 lipca 2022 r. w Santander internet i oddziałach.

  Sprawdź

 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  To pomoc dla osób fizycznych, dla których z różnych przyczyn raty kredytu mieszkaniowego stały się zbyt dużym obciążeniem domowego budżetu.

  Sprawdź

Weź pożyczkę w wygodny sposób

Dowiedz się jak wziąć pożyczkę hipoteczną

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń na Linię Select 61 885 86 00 i zapytaj naszego doradcę o pożyczkę hipoteczną.
Odwiedź oddział
Spotkaj się z doradcą i złóż wniosek o określenie wstępnych warunków kredytu. Po otrzymaniu formularza informacyjnego skompletuj pozostałe wymagane dokumenty.
Złóż wniosek o udzielenie kredytu
Rozpatrzymy Twój wniosek i przekażemy decyzję kredytową w preferowany przez Ciebie sposób.
Podpisz umowę
Przyjdź do oddziału by podpisać niezbędne dokumenty. Będą one potrzebne do wypłaty pożyczki.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

Udzielenie kredytu – prowizja max. 3%

 

Przykład reprezentatywny

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu  dostępne są w placówkach banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora).

Ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojna Hipoteka świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Spokojna Hipoteka, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Santander Bank Polska S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz agenci prowadzący Placówki Partnerskie Santander Bank Polska S.A. są agentami ubezpieczeniowymi Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Infolinia 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora.

Stan na 6.04.2023 roku.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Konto osobiste to rachunek płatniczy.
 • Infolinia to usługa bankowości telefonicznej.