Szukaj na stronie

Karta kredytowa
World Mastercard

Prestiżowa karta dla klientów spragnionych świata
RRSO 22,92%

 • Bezpłatny pakiet ubezpieczeń podróżnych chroniący w przypadku wypadku i leczenia za granicą

 • Brak opłat z tytułu przewalutowania transakcji wykonanych za granicą na PLN

 • Karta kredytowa z limitem do 100 000 zł oraz atrakcyjną usługą Priceless Specials

Karta dla spragnionych świata

Karta kredytowa World Mastercard jest wyjątkowym, wygodnym narzędziem płatniczym,
przydatnym na co dzień, a szczególnie w podróży

 • Limit do 100 000 zł.
 • Program lojalnościowy Priceless Specials.
 • Brak prowizji za transakcje za granicą. Za płatności kartą w obcej walucie bank nie pobierze żadnych opłat z tytułu przewalutowania takich transakcji na PLN.
 • Bezpłatny pakiet ubezpieczeń podróżnych chroniący w przypadku wypadku i leczenia za granicą.
 • Bezpłatna ochrona w przypadku uszkodzenia lub utraty towaru zakupionego przy użyciu karty – Ubezpieczenie Ochrona Zakupów.
 • Usługa Fast Cash – umożliwia zlecenie przelewu z limitu karty kredytowej na dowolnie wybrany rachunek w chwili wnioskowania o kartę.

Jak otrzymać zwroty i zniżki?

Płacąc kartą kredytową World Mastercard zyskujesz dostęp do świata wakacyjnych korzyści – takich jakich chcesz

Jak otrzymać 9% zniżki na Rentalcars.com?

Załóż kartę, jak Ci wygodnie

Przez telefon lub w oddziale – jak chcesz

 • Zadzwoń

  Zadzwoń pod numer Linii Select 61 885 86 00 i potwierdź swoją tożsamość – wykorzystaj w tym celu numer NIK i hasło PIN lub system identyfikacji głosowej.

 • Podaj dane do umowy

  Przygotuj dowód osobisty, wysokość średnich dochodów netto z ostatnich trzech miesięcy, dane pracodawcy oraz informacje o swoich zobowiązaniach finansowych. W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek.

 • Podpisz umowę

  Telefonicznie przekażemy wstępną decyzję kredytową. W oddziale wybranym we wniosku podpiszesz umowę po pozytywnym zweryfikowaniu wymaganych dokumentów. Karta kredytowa zostanie przesłana pocztą.

 • Odwiedź oddział

  Odwiedź dowolną placówkę Santander Bank Polska.

 • Wypełnij wniosek

  Wypełnij wniosek wraz z doradcą. Do 10 minut otrzymasz decyzję kredytową.

 • Korzystaj z karty

  Podpiszesz umowę, a karta kredytowa zostanie przesłana pocztą.

Przejrzyste opłaty

W Santander Select zawsze dostajesz jasne i korzystne warunki

Opłaty i prowizje

Opłata za wydanie karty głównej 0 zł
Opłata za obsługę karty głównej 0 zł miesięcznie pod warunkiem dokonania (i nieodwołania) w poprzednim miesięcznym cyklu rozliczeniowym min. 10 transakcji wykonanych daną kartą lub 17,50 zł/m-c w przypadku niespełnienia warunku powyżej.
Opłata za wydanie i obsługę karty dodatkowej 0 zł
Opłata za przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niż PLN 0 zł
Opłata za przelew z rachunku karty kredytowej w Santander internet/mobile 4% min. 10 zł
Opłata za wypłatę gotówki w kraju i za granicą 4% min. 10zł
Opłata za uruchomienie Ratio 1% min. 5 zł

Oprocentowanie


Wysokość oprocentowania na dzień 5.10.2023 r.

Oprocentowanie zmienne, równe stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 2¹ kodeksu cywilnego, tj. dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktu procentowego. W przypadku zmiany typu karty WORLD (BIN 536388) oraz Platinum (BIN 552044) na kartę World Mastercard lub Visa Platinum oprocentowanie wynosi : dla transakcji bezgotówkowych oraz przelewów z rachunku karty kredytowej - 17,50%, dla transakcji gotówkowych - 18,50%.

Spłata ratalna Ratio


Stawki oprocentowania podane są w skali rocznej. 

Przykład reprezentatywny

Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej 10 800 zł World Mastercard pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, tj. 18,50% w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 22,92% całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 10 800,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 14 374,23 zł oprocentowanie zmienne 18,50% w skali roku, całkowity koszt kredytu 3 574,23 zł (w tym: odsetki 3 154,23 zł, opłaty miesięczne za kartę 420 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej w dniu zawarcia umowy, data księgowania transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a powstałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacja na dzień 5.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Podróżne World świadczona jest klientom Santander Bank Polska S.A. przez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego. Zasady ubezpieczenia, w tym objęcia ochroną ubezpieczeniową, rezygnacji, ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela regulują Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego World dla Posiadaczy i Użytkowników kart World Mastercard wydanych przez Santander Bank Polska S.A., dostępne wraz z Kartą Produktu na stronie santander.pl oraz w oddziałach Santander Bank Polska S.A.
Opłata za połączenie z Linią Select zgodna z taryfą danego operatora. Szczegóły oferty Santander Bank Polska, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej santander.pl. Stan na 5.10.2023 r.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Linia Select to usługi bankowości telefonicznej.
 • Przelew z rachunku karty kredytowej to polecenie przelewu.
 • Przewalutowanie transakcji płatniczej to obsługa karty kredytowej.