Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Zajęcia egzekucyjne

Podpowiadamy, jak działać

Najważniejsze informacje

 • Twoje konto może zostać zajęte przez .
 • Otrzymujemy wtedy .
 • Blokujemy Twoje konto i pieniądze – kwotę zobowiązania wskazuje dany organ.
 • Egzekucja długu może dotyczyć .

Zawiadomienia o zajęciu

Kto i jak powiadomi Cię o zajęciu

 • Organ egzekucyjny listownie wysyła do Ciebie dokumenty, które informują o zajęciu. 
 • O długu jako pierwszy powinien powiadomić Cię wierzyciel. 
 • Następnie powinien wezwać Cię do zapłaty. 
 • Jeśli to nie przyniesie skutku, wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy.

Jest to decyzja, wyrok lub nakaz zapłaty wydany przez sąd lub inny właściwy organ. O tym powinien powiadomić Cię sąd, jak i organ egzekucyjny. 

Jeśli organ egzekucyjny lub sąd nie powiadomił Cię o zadłużeniu, możesz złożyć zażalenie do organu odpowiedzialnego za odzyskanie długu. Upewnij się, czy przesyłka rzeczywiście została nieskutecznie doręczona. Nieodebranie korespondencji nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty.
W Polsce za doręczanie przesyłek sądowych odpowiedzialna jest .

Kto i jak nas zawiadamia

 • Organ egzekucyjny wysyła do nas elektroniczne zawiadomienie o zajęciu konta, w tym samym czasie, co do Ciebie. 
 • Otrzymujemy je najpóźniej w następnym dniu roboczym. 
 • Od tego momentu mamy obowiązek zablokować pieniądze na Twoim koncie. Nie mamy obowiązku poinformować Cię o zajęciu. 
 • Jeśli nie masz zawiadomienia, możesz sprawdzić, czego dotyczy zajęcie egzekucyjne w systemie transakcyjnym Santander internet.

Zaloguj się

" "

Zawiadomienie o zajęciu konta może trafić też do innych banków, w których masz konta. Oznacza to, że możesz mieć blokadę nie tylko u nas, ale również w innych bankach.

Kwota wolna

to 75% min. wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy.
Od 1 stycznia 2024 r. wynosi ona 3 181,50 zł.
Od 1 lipca 2024 r. będzie wynosić – 3 225,00 zł.

Kwota wolna:

 • dotyczy wszystkich Twoich kont, a nie każdego z osobna,
 • odnawia się pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca,
 • jej niewykorzystana część nie przechodzi na kolejny miesiąc,
 • nie jest rozliczana w ramach pieniędzy wykorzystywanych z limitu w koncie,
 • jest rozliczana z pieniędzy w ramach salda dodatniego, z wyłączeniem środków zwolnionych w ustawie spod egzekucji (np. świadczenie 500+, alimenty).

Z pieniędzy skorzystasz w oddziale/placówce partnerskiej, bankomacie, bankowości elektronicznej lub płacąc kartą. Gdy wykorzystasz kwotę wolną, zablokujemy Twoje konto.

Gdy kwota wolna zostanie wykorzystana lub na konto wpłynie kwota wyższa niż kwota wolna, blokujemy nadwyżkę środków na koncie. 
Kwota wolna nie przysługuje w przypadku zajęć alimentacyjnych i nie obejmuje środków na koncie firmowym.

Jak skontaktować się z organem egzekucyjnym

 • Zajęcie komornicze

  Dane komornika i kontakt możesz sprawdzić na stronie www.komornik.pl. 

 • Zajęcie administracyjne

  Dane organu administracji sprawdzisz na stronie internetowej (Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miasta).
  Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z wybranym organem.

Wykonujemy dyspozycje organów egzekucyjnych i realizujemy zajęcia zgodnie z prawem.

Korzystaj z pieniędzy:

 • w ramach kwoty
  wolnej

 • zwolnionych decyzją organu egzekucyjnego 

 • zwolnionych przepisami
  prawa

 • dostępnych jako limit
  w koncie 

Najczęściej zadawane pytania

Klient indywidualny

Informacje ogólne

Korzystanie z konta objętego zajęciem - co warto wiedzieć

Jak odblokować konto zajęte przez komornika

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Klient firmowy

Informacje ogólne

Korzystanie z konta objętego zajęciem - co warto wiedzieć

Jak odblokować konto zajęte przez komornika

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Klient indywidualny i firmowy

Informacje ogólne

Korzystanie z konta objętego zajęciem - co warto wiedzieć

Jak odblokować konto zajęte przez komornika

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi opisu oferty banku. Materiał ma na celu przybliżyć temat egzekucji z rachunku bankowego, nie stanowi opinii prawnej. W tekście podawane są przykłady środków zwolnionych spod egzekucji. Pełna lista znajduje się w Art. 833 „Ograniczenie egzekucji z innych świadczeń pieniężnych” – Kodeks postępowania cywilnego Ustawa z dnia 17.11.1964 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 1575 ze zm.).