Najczęściej wyszukiwane:

Kredyt gotówkowy

Masz kredyt gotówkowy i chcesz obniżyć jego raty?

Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom. Zobacz, z czego możesz skorzystać

ilustracja - kobieta siedzi przy biurku w domu z laptopem, obok siedzi kot
ilustracja - kobieta siedzi przy biurku w domu z laptopem, obok siedzi kot

Jeśli zmienisz zdanie, w ciągu 14 dni możesz odstąpić od aneksu, który wprowadził wydłużenie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu

Co oznacza wydłużenie okresu spłaty kredytu

 • Termin spłaty Twojego kredytu wydłużymy o 12 miesięcy.
 • Twoje miesięczne raty będą odpowiednio niższe.
 • Zwiększy się też łączna kwota odsetek, które zapłacisz w całym okresie kredytowania, tym samym zwiększy się również całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do zapłaty.

ikona informacji ('i' w kółku) Ważne

Sprawdź w Symulatorze, jak wydłużenie okresu spłaty kredytu wpłynie na Twoje raty i odsetki.

Kiedy możesz skorzystać z wydłużenia okresu spłaty kredytu

 • ikona dłoni z banknotami

  Masz kredyt gotówkowy

  • Twoja umowa kredytowa nie jest zawieszona
  • Na chwilę składania wniosku minęło co najmniej 12 miesięcy od momentu podpisania Twojej umowy kredytowej
 • ikona zaciśniętej dłoni z kciukiem do góry

  Nie masz zaległości w spłacie

  • nie masz zaległości w spłacie, które przekraczają 30 dni na żadnym kredycie w naszym banku
  • nie masz zajęć egzekucyjnych

Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu

 • Z wydłużenia okresu spłaty o 12 miesięcy możesz skorzystać bez względu na aktualny okres kredytowania.
 • Jeśli korzystasz z ubezpieczenia do kredytu, to pamiętaj, że ubezpieczenie działa zgodnie z harmonogramem sprzed wydłużenia. To oznacza, że wysokość i termin płatności składek nie ulegnie zmianie  ochrona ubezpieczeniowa skończy się w pierwotnym terminie końca kredytu.
 • Jeśli aktualnie korzystasz z odroczenia w spłacie kredytu, wysokość rat zmienimy po zakończeniu odroczenia.
 • Jeśli chcesz wydłużyć okres spłaty kilku kredytów złóż wniosek dla każdego z nich z osobna.
 • Wniosek możesz złożyć sam, ale zawsze musisz uzyskać zgodę  Drugiego kredytobiorcy na złożenie wniosku w jego imieniu.
 • W związku z zawarciem aneksu i wydłużeniem okresu spłaty kredytu pobierzemy od Ciebie prowizję zgodną z Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klientów indywidualnych, którą doliczymy do najbliższej raty Twojego kredytu
 • Jeśli po złożeniu wniosku zmienisz zdanie - możesz odstąpić od aneksu, który wprowadził wydłużenie. Masz na to 14 dni od momentu otrzymania harmonogramu spłat. Jeśli zdecydujesz o odstąpieniu od aneksu - nie będziesz mógł go cofnąć.

Jak wygodnie złożyć wniosek

Zaloguj się
Zaloguj się do bankowości internetowej. Wejdź do zakładki Twoje sprawy. Wybierz kredyt, którego okres spłaty chcesz wydłużyć o 12 miesięcy.
Wypełnij wniosek
Kliknij 'Wydłuż okres spłaty kredytu o 12 miesięcy'. Zatwierdź zgodę na to, abyśmy wysłali Ci e-mailem dokumenty. Wypełnij wniosek.
Zaakceptuj aneks online
Aneks do umowy o kredyt zawierasz online, bez wychodzenia z domu i podpisywania dokumentów. Gdy zaakceptujemy Twój wniosek, nowy harmonogram spłat znajdziesz w zakładce Twoje produkty. Otrzymasz go również w elektronicznym kanale kontaktu (o ile mamy Twoją zgodę na kontakt elektroniczny) lub listem zwykłym.
Zadzwoń do nas
Zadzwoń pod numer 1 9999. Powiedz doradcy, że chcesz wydłużyć okres spłaty kredytu o 12 miesięcy. Doradca prześle Ci wzory dokumentów na Twój adres e-mail.
Wypełnij wniosek z doradcą
Doradca wypełni z Tobą wniosek i aneks. Zapyta Cię też, czy akceptujesz warunki wydłużenia i czy potwierdzasz zawarcie aneksu.
Korzystaj z wydłużenia
Gdy zatwierdzimy wydłużenie, nowy harmonogram spłaty kredytu otrzymasz w elektronicznym kanale kontaktu (o ile mamy Twoją zgodę na kontakt elektroniczny) lub listem zwykłym.
Przyjdź do oddziału
Powiedz doradcy, że chcesz wydłużyć okres spłaty kredytu o 12 miesięcy.
Wypełnij wniosek z doradcą
Doradca wypełni z Tobą wniosek i aneks, przekaże Ci komplet dokumentów. Jeśli je zaakceptujesz, wyśle wniosek do realizacji.
Korzystaj z wydłużenia
Gdy zatwierdzimy wydłużenie, nowy harmonogram spłaty kredytu otrzymasz w elektronicznym kanale kontaktu (o ile mamy Twoją zgodę na kontakt elektroniczny) lub listem zwykłym.

Kredyt hipoteczny

Chcesz obniżyć raty swojego kredytu hipotecznego lub pożyczki hipotecznej?

Wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom. Zobacz, jak to zrobić

lustracja - kobieta siedzi w domowym fotelu z laptopem, obok leży pies
lustracja - kobieta siedzi w domowym fotelu z laptopem, obok leży pies

Jeśli zmienisz zdanie, w ciągu 14 dni możesz odstąpić od aneksu, który wprowadził wydłużenie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu

Co oznacza obniżenie raty kapitałowej na 12 miesięcy       

 • Obniżenie oznacza,  że Twoje miesięczne raty będą odpowiednio niższe.
 • Nie zmieni się okres kredytowania dla Twojego kredytu.
 • Jeśli płacisz raty równe, zmienimy je na raty malejące. 12 kolejnych rat kapitałowych, wyliczonych w taki sposób, obniżymy o 50%. Po okresie obniżenia, wrócimy do poprzedniego systemu spłaty kredytu. Sprawdź w Symulatorze jak mogą wyglądać Twoje raty po zmianie.
 • Jeśli spłacasz kredyt w ratach malejących, obniżymy o 50% kolejne 12 rat kapitałowych Twojego kredytu.
 • Z końcem okresu obniżenia, kapitał kredytu, którego nie płaciłeś, rozłożymy na pozostały okres kredytowania.
 • Zwiększy się też łączna kwota odsetek, które zapłacisz w całym okresie kredytowania.
 • Zwiększy się również całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do zapłaty.
 • Po zakończeniu obniżenia Twoje raty wzrosną w porównaniu do rat sprzed tej zmiany, ponieważ w trakcie tego okresu spłacasz mniejszy kapitał. Z tego powodu naliczamy Ci też odsetki od wyższego kapitału w pozostałym okresie kredytowania.
 • Z obniżenia możesz skorzystać tylko raz w całym okresie kredytowania.

Kiedy możesz skorzystać z obniżenia raty kapitałowej

 • ikona domu

  Masz kredyt hipoteczny/ pożyczkę hipoteczną

  • Twoja umowa jest aktywna
  • minęło co najmniej 12 miesięcy od momentu uruchomienia lub wypłaty ostatniej transzy Twojego kredytu
  • do końca spłaty pozostało co najmniej 24 miesiące
  • Twój kredyt nie jest w trakcie wypłaty wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
 • ikona zaciśniętej dłoni z kciukiem do góry

  Nie masz zaległości w spłacie

  • nie masz zaległości w spłacie, które przekraczają 30 dni na żadnym kredycie w naszym banku
  • nie masz zajęć egzekucyjnych

Zasady, na jakich obniżymy ratę kapitałową

 • Jeśli korzystasz teraz z odroczenia w spłacie kredytu, wniosek o obniżenie raty możesz złożyć po zakończeniu odroczenia spłaty kredytu.
 • Jeśli skorzystałeś z odroczenia w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, złóż wniosek po zapłacie raty, która jako ostatnia składa się wyłącznie z odsetek. Zrób to nie później niż 6 dni kalendarzowych przed terminem płatności kolejnej raty, która zawiera część kapitałową.
 • Informację o wysokości raty kapitałowej i odsetkowej znajdziesz w harmonogramie odroczenia.
 • Jeśli chcesz obniżyć ratę kapitałową kilku kredytów, złóż wniosek dla każdego z nich z osobna.
 • Wniosek możesz złożyć sam, ale zawsze musisz uzyskać zgodę drugiego kredytobiorcy na złożenie wniosku w jego imieniu.
 • Za obniżenie raty kapitałowej pobierzemy 200 zł opłaty z rachunku do spłaty zgodnie z taryfą opłat i prowizji. Pamiętaj, aby zapewnić środki na tym rachunku. 
 • Możesz odstąpić od aneksu umowy kredytowej – który wprowadza obniżenie rat – w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymasz nowy harmonogram spłaty kredytu. Jeśli odstąpisz od aneksu - nie możesz go cofnąć.

Jak wygodnie złożyć wniosek

Zaloguj się
Zaloguj się do bankowości internetowej. Wejdź do zakładki Twoje sprawy. Wybierz kredyt, którego raty chcesz obniżyć.
Wypełnij wniosek
Kliknij 'Obniż ratę kapitałową kredytu na 12 miesięcy'. Zatwierdź zgodę na to, abyśmy wysłali Ci e-mailem dokumenty. Zapoznaj się z dokumentami i wypełnij wniosek.
Zaakceptuj aneks online
Aneks do umowy o kredyt zawierasz online, bez wychodzenia z domu i podpisywania dokumentów. Gdy zaakceptujemy Twój wniosek, nowy harmonogram spłat znajdziesz w zakładce Twoje produkty. Otrzymasz go również pocztą.
Zadzwoń do nas
Zadzwoń pod numer 1 9999. Powiedz doradcy, że chcesz obniżyć ratę kapitałową na 12 miesięcy. Doradca prześle Ci wzory dokumentów na Twój adres e-mail.
Wypełnij wniosek z doradcą
Doradca wypełni z Tobą wniosek i aneks. Zapyta Cię też, czy akceptujesz warunki obniżenia raty kapitałowej na 12 miesięcy i czy potwierdzasz zawarcie aneksu.
Korzystaj z obniżenia raty kapitałowej
Gdy zatwierdzimy obniżenie raty kapitałowej na 12 miesięcy, otrzymasz nowy harmonogram spłaty kredytu. Znajdziesz go w zakładce Twoje produkty, jak również otrzymasz go pocztą.
Przyjdź do oddziału
Powiedz doradcy, że chcesz obniżyć ratę kapitałową na 12 miesięcy.
Wypełnij wniosek z doradcą
Doradca wypełni z Tobą wniosek i aneks, przekaże Ci komplet dokumentów. Jeśli je zaakceptujesz, wyśle wniosek do realizacji.
Korzystaj z obniżenia raty kapitałowej
Gdy zatwierdzimy obniżenie raty kapitałowej na 12 miesięcy, otrzymasz nowy harmonogram spłaty kredytu. Znajdziesz go w zakładce Twoje produkty, jak również otrzymasz go pocztą.

Skorzystaj z symulatora

Kwota kredytu
pozostała do spłaty
Oprocentowanie
Data ostatecznej
spłaty kredytu
Dotyczy kredytu
Raty kredytu są
Zmiana kosztów kredytu
Symulacja kosztów spłaty kredytuOdsetkiKapitałSuma rat
Przed zmianą
Po zmianie

Wpisz dane i oblicz symulację

Niepoprawne parametry symulacji - wprowadź ponownie

Wyliczenia dotyczą rat w walucie kredytu. W polu „Kwota kredytu pozostała do spłaty” wpisz saldo zadłużenia w walucie kredytu (np. PLN, EUR, CHF).

Wyliczenia dokonane w oparciu o powyższy symulator są przykładowe i szacunkowe. Są podane do informacji i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jeśli aktualnie:

 1. masz zaległości w spłacie kredytu i /lub
 2. korzystasz z odroczenia spłaty rat kredytu lub
 3. korzystałeś z odroczenia w spłacie rat kredytu i obecnie spłacasz wyłącznie raty odsetkowe

to, wyniki przedstawionej symulacji mogą istotnie odbiegać od rzeczywistego harmonogramu spłaty, który będzie obowiązywał  po zmianie warunków Twojego kredytu. Ostateczna kwota odsetek jaką zapłacisz, podana zostanie w Harmonogramie spłaty, który otrzymasz po zmianie warunków kredytu.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

 • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) to usługa bankowości elektronicznej.