Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

PSD2 - informacje dla TPP

Platforma API dla podmiotów trzecich, działającą zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2

Zapraszamy do korzystania z naszych rozwiązań

Informujemy, że uruchomiliśmy produkcyjną wersję specjalnego interfejsu dostępowego (API). Środowisko produkcyjne umożliwi podmiotom trzecim (TPP – ang. Third Party Providers) stosowanie interfejsu w celu świadczenia usług dostępu do informacji o rachunku (AIS), usług inicjowania płatności (PIS) i przestawienia potwierdzenia dostępności pieniędzy na rachunku w przypadku płatności internetowych, realizowanych kartą (CAF). Możliwość korzystania z produkcyjnej wersji API zostanie udostępniona dostawcom usług płatniczych, którzy mają zezwolenie właściwych organów na świadczenie tych usług.

Do celów identyfikacji wobec banku, konieczne będzie posługiwanie się przez TPP kwalifikowanymi certyfikatami pieczęci elektronicznych lub kwalifikowanymi certyfikatami uwierzytelnienia witryn internetowych, które wydawane są przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania i spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE („Rozporządzenie eIDAS”).

Korzystanie z API produkcyjnego nie wiąże się z opłatami.

Środowisko testowe API

Od 14 marca 2019 r. zgodnie z wymogami dyrektywy PSD2 na wniosek TPP oraz podmiotów ubiegających się o otrzymanie statusu TPP na Portalu Dewelopera udostępniamy środowisko testowe API (Sandbox PSD2) wraz z bogatą dokumentacją techniczną API, która pozwoli na wdrożenie usług AIS, PIS, CAF.

Dbając o najwyższą jakość doświadczeń naszych klientów, zachęcamy podmioty trzecie do weryfikacji swoich usług na Portalu Dewelopera (środowisko Sandbox).

 

 

Rejestracja podmiotów trzecich (TPP) na Portalu Dewelopera

Podmioty trzecie, które chcą otrzymać aktywny dostęp do usług w środowisku Sandbox PSD2 zachęcamy do rejestracji na Portalu Dewelopera.

Sprawdź, jak krok po kroku zarejestrować się do Sandbox PSD2 na Portalu Dewelopera:

 • Wypełnij formularz rejestracyjny dla TPP na portalu dewelopera.
 • Otrzymasz wiadomość mailową z linkiem weryfikacyjnym, dzięki któremu potwierdzisz rejestrację.
 • W kolejnym kroku poprosimy Cię mailowo o dostarczenie dodatkowych danych, potrzebnych do rejestracji.
 • Następnie skontaktujemy się z Tobą w celu uzgodnienia stosowanego certyfikatu do połączenia z naszym bankiem. Akceptowane certyfikaty:
  • certyfikat produkcyjny zgodnie z RTS/PSD2
  • certyfikat testowy pochodzący z Certification Authority (CA) uprawnionego przez European Banking Authority (EBA) do wystawiania certyfikatów na potrzeby PSD2
  • certyfikat testowy zgodny z RTS/PSD2
 • Gdy cały proces przebiegnie poprawnie, operator banku poinformuje Cię o zakończonej rejestracji TPP.

Do rejestracji zachęcamy również TPP, które zamierzają korzystać z produkcyjnej wersji API. Ułatwi to wzajemny kontakt w celu sprawnego wykrywania, wyjaśniania oraz rozwiązywania problemów, które ewentualnie mogą pojawić się w trakcie korzystania z API.

Raport dostępności kanałów elektronicznych i usług PSD2 dla TPP

Wsparcie techniczne

Jeśli masz pytania dotyczące integracji napisz na api@santander.pl