Najczęściej wyszukiwane:

 

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

 

Lista nieakceptowalnych branż i zakresów działaności

Aktualnie lista branż i zakresów działalności nieakceptowanego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Santander Bank Polska S.A. obejmuje:

  • hazard internetowy (organizowanie gier losowych przez Internet),

  • waluta wirtualna (powiązania pośrednie lub bezpośrednie z działalnością w obszarze kryptoaktywów, rozumianych jako rodzaj cyfrowych aktywów rejestrowanych dzięki kryptografii, nieemitowanych i niezabezpieczonych przez bank centralny lub innego rodzaju organ centralny, w tym kupno sprzedaż kryptowalut).