Najczęściej wyszukiwane:

E-doręczenia

Na niniejszej stronie zostanie podany adres do doręczeń elektronicznych Santander Bank Polska S.A., o którym mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Adres zostanie zamieszczony niezwłocznie po jego zarejestrowaniu przez bank.

W poniżej zamieszczonych plikach znajdują się informacje o adresach do doręczeń elektronicznych pośredników kredytu konsumenckiego współpracujących z Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych