Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Składka od 50 groszy za dzień

Sprawdzam szczegóły

Uruchomi się w nowym oknie

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Cena jest zależna od wielu zmiennych. Składka została obliczona dla mieszkania od zdarzeń losowych oraz elementy stałe w Słubicach o powierzchni 40m2. Sprawdź swoją cenę. Szczegółowe informacje oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdziesz w OWU na https://www.santander.pl/klient-indywidualny/ubezpieczenia/locum-comfort

Co możesz zyskać ubiezpieczając swój dom lub mieszkanie:

  • Ubezpieczenie od zdarzeń losowych, np. zalania, pożaru, silnego wiatru, przepięcia czy uderzenia pioruna.

  • Ochronę na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

  • Pakiet home assistance, czyli pomoc fachowców np. hydraulika czy elektryka.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia Locum Comfort świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Santander Allianz TU). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku.  Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TU. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy)  - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 1.08.2023 r.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Santander internet/bankowość internetowa/aplikacja Santander mobile - usługa bankowości elektronicznej, w rozumieniu wykazu usług reprezentatywnych, polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.