Szukaj na stronie
Ilustracja mężczyzny z wąsem

Ubezpieczenie życia i zdrowia z pakietem zdrowotnym, w ramach którego możesz otrzymać do 150 tys. zł w przypadku choroby nowotworowej objętej ubezpieczeniem.

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

W przypadku utraty/kradzieży/zagubienia dokumentów, należy jak najszybciej je zastrzec w banku – utrudni to wykorzystanie naszych dokumentów oraz danych osobowych w celach przestępczych.

Santander Bank Polska S.A. jest uczestnikiem Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – oznacza to, że wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez Klientów są rejestrowane bezpośrednio w Centralnej Bazie Danych – DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Jest to baza danych zawierająca informacje o zastrzeżeniach dokumentów (m.in. dowody osobiste, paszporty, karty pobytu, prawa jazdy, książeczki marynarskie, książeczki wojskowe itp.), blankietów czeków. Z bazy tej korzystają prawie wszystkie banki w Polsce oraz inne instytucje (m.in. Telefonie Cyfrowe, Poczta Polska).

Bank dokonuje zastrzeżenia dokumentu tożsamości, wyłącznie na wniosek Klienta. Aby zgłosić zastrzeżenie dokumentu w Santander Bank Polska S.A. nie musisz być posiadaczem rachunku w naszym Banku.

Osoby niebędące klientem Santander Bank Polska S.A. mogą dokonać zastrzeżenia wyłącznie w placówce Banku.
Osoby będące klientem Santander Bank Polska S.A. mogą dokonać zastrzeżenia osobiście w placówkach banku lub telefonicznie poprzez infolinię.

Osoba, która utraciła dokumenty w wyniku kradzieży powinna dodatkowo powiadomić Policję.