Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Przenieś konto do naszego banku

Tak, jak chcesz, przez internet lub w dowolnym oddziale

Co oznacza przeniesienie konta, czyli rachunku płatniczego

 

 • 1

  Poinformujemy o nowym numerze Twojego konta

  Wybierz i otwórz w naszym banku konto dopasowane do Ciebie. Powiadomimy Twojego pracodawcę, ZUS, KRUS oraz Urząd Skarbowy. Twoje dochody będą wpływały na nowe konto.

 • 2

  Przeniesiemy stałe płatności, które robiłeś z dotychczasowego konta

  Możemy przenieść wszystkie lub wybrane zlecenia stałe, polecenia przelewu oraz polecenia zapłaty. Od tej pory przeniesione stałe płatności będą realizowane z nowego konta. Na dotychczasowy numer konta nie będą przyjmowane środki.

 • 3

  Przeniesiemy saldo z dotychczasowego konta

  Dotychczasowy bank przeleje Twoje pieniądze na nowo konto.

 • 4

  Możemy zamknąć dotychczasowe konto za Ciebie

  Nie musisz składać wypowiedzenia umowy w dotychczasowym banku – możemy zrobić to za Ciebie.

Co będzie Ci potrzebne

 • dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość, który przedstawiłeś w dotychczasowym banku
 • numer konta w dotychczasowym banku
 • adresy instytucji, które chcesz powiadomić o numerze konta w naszym banku, np. pracodawcy, ZUS, Urzędu Skarbowego
 • dane wierzycieli (nazwa, adres, identyfikator) oraz identyfikatory płatności, jeśli chcesz przenieść polecenie zapłaty
 • nazwa i numer rachunku odbiorcy, jeśli chcesz przenieść zlecenia stałe

 

Jak przenieść konto

 • Otwórz u nas konto, jeśli jeszcze go nie masz

  Wypełnij wniosek i daj nam upoważnienie do działania w Twoim imieniu. Możesz nam zlecić:

  • przeniesienie wszystkich lub wybranych zleceń stałych, poleceń zapłaty, poleceń przelewu
  • przeniesienie Twoich środków z dotychczasowego konta
  • zlecenie zamknięcia Twojego konta w dotychczasowym banku
  • zlecenie powiadomienia wybranych instytucji, np. Twojego pracodawcę, ZUS, Urzędu Skarbowego o numerze konta w naszym banku
 • Przekażemy Twój wniosek do dotychczasowego banku

  Twój dotychczasowy bank przekazuje nam informacje potrzebne do przeniesienia konta i usług. Może także wskazać przeszkody uniemożliwiające przeniesienie konta, np. ujemne saldo konta, zaległe opłaty, niezgodność danych.

 • Przeniesiemy usługi i zrealizujemy dyspozycję zgodnie z Twoim wnioskiem

  Ustawimy zlecenia stałe, polecenia zapłaty, polecenia przelewu zgodnie z terminami wskazanymi we wniosku. Powiadomimy wskazane przez Ciebie instytucje o numerze konta w naszym banku w celu przekazywania na nie wynagrodzenia, renty, emerytury itp.

 • Przeniesienie konta trwa zwykle ok. 2 tygodni i jest bezpłatne

  W przypadku przeniesienia salda banki mogą pobierać opłaty związane z takim przeniesieniem, np. za polecenie przelewu.

Pytania i odpowiedzi

 • Aby przenieść konto osobiste należy wypełnić Upoważnienie Uruchomi się w nowym oknie i Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego Uruchomi się w nowym oknie.
  Możesz to zrobić:

  • w dowolnej placówce banku
  • po zalogowaniu się do usług bankowości elektronicznej

  Przeniesiemy stałe płatności, które robiłeś z dotychczasowego konta. Możemy przenieść wszystkie lub wybrane zlecenia stałe, polecenia przelewu oraz polecenia zapłaty.
  To wystarczy. Byś nie tracił czasu – nasi specjaliści, zgodnie z dyspozycją zamkną konto w poprzednim banku i przeniosą saldo.

  Więcej informacji można znaleźć w specjalnie przygotowanym Przewodniku dla klienta Uruchomi się w nowym oknie.

 • Potrzebujesz:

  • dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość, który przedstawiłeś w dotychczasowym banku,
  • numer konta w dotychczasowym banku,
  • adresy instytucji, które chcesz powiadomić o numerze konta w naszym banku, np. pracodawcy, ZUS, Urzędu Skarbowego,
  • dane wierzycieli (nazwa, adres, identyfikator) oraz identyfikatory płatności, jeśli chcesz przenieść polecenia zapłaty,
  • nazwa i numer rachunku odbiorcy, jeśli chcesz przenieść zlecenia stałe.
 • W niektórych sytuacjach przeniesienie konta może być utrudnione z racji okoliczności związanych z przenoszonym kontem, bądź przetwarzaniem wniosku. Mogą to być np.:

  • niezgodność podpisu (jeśli składałeś wniosek papierowy),
  • niezgodność danych podanych we wniosku, np. imię, nazwisko, adres, PESEL, data urodzenia,
  • niepoprawnie lub nieczytelnie wypełniony wniosek,
  • kredyt powiązany z kontem,
  • brak środków na pokrycie opłaty za przeniesienie salda w walucie obcej,
  • limit zadłużenia,
  • ujemne saldo na dotychczasowym koncie,
  • blokada na koncie z tytułu nierozliczonej transakcji, np. kartowej,
  • zaległe prowizje.
 • Nie musisz. Jeśli chcesz, aby wynagrodzenie, renta, emerytura itp. wpływały na Twoje konto, powiedz nam o tym, a powiadomimy Twojego pracodawcę lub ZUS. Wyręczymy Cię w formalnościach. Pamiętaj, żeby upewnić się, że pracodawca zrealizował dyspozycję. Sprawdź wniosek o przeniesienie wynagrodzenia/emerytury/renty Uruchomi się w nowym oknie.

 • Możesz zlecić nam poinformowanie Twojego Urzędu Skarbowego o nowym numerze konta. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiednie pole we wniosku o przeniesienie konta lub zgłosisz to doradcy w oddziale. Zajmiemy się tym. 

 • Szczegółowe informacje dotyczące procesu przeniesienia konta z innego banku znajdują się w specjalnie przygotowanym Przewodniku dla klienta Uruchomi się w nowym oknie.

 • Przeniesienie konta z innego banku trwa ok. 2 tygodnie. To czas potrzebny bankom na wymianę informacji, przeniesienie Twoich zleceń płatniczych (poleceń zapłaty, zleceń stałych) i salda oraz czas, jaki potrzebują firmy – wystawcy faktur, które opłacasz poleceniem zapłaty, na zmianę dotychczasowego numeru konta w swoich systemach. Czas może się wydłużyć, jeżeli wystąpią przeszkody w przeniesieniu konta.

 • Przeniesienie konta do naszego banku jest bezpłatne. Banki mogą pobierać opłaty związane z przeniesieniem salda, zwłaszcza w przypadku przenoszenia salda w walucie obcej.