Transakcje kartami w internecie

Nowe sposoby potwierdzania płatności kartami w internecie

 

Kiedy płacisz kartą w internecie, podajesz dane karty: numer karty, data ważności,  kod CVC2/CVV2 (trzycyfrowy numer umieszczony na odwrocie karty).

Podczas niektórych transakcji poprosimy Cię jeszcze o dodatkowe potwierdzenie.  Wynika to z przepisów prawa, które wymagają stosowania silnego uwierzytelnienia podczas niektórych płatności internetowych.

 

Korzystasz z aplikacji Santander mobilez Mobilną autoryzacją

Podczas niektórych płatności możemy poprosić Cię o:

 • PIN do Mobilnej autoryzacji.

To najwygodniejszy sposób potwierdzania Twoich płatności kartą w internecie.

Włącz Mobilną autoryzację w aplikacji.

Informacje, jak włączyć Mobilną autoryzację znajdziesz tutaj

 

Możesz też akceptować płatności biometrycznie, czyli np. odciskiem palca. Biometrię ustawisz w aplikacji w menu: Ustawienia > Mobilna autoryzacja > Biometria w Mobilnej autoryzacji.

 

Korzystasz z bankowości internetowej

Podczas niektórych płatności system poprosi Cię o:

 • login i hasło do Twojej bankowości internetowej Santander (Santander internet,  lub Mini Firma lub Moja Firma plus)
 • Kod 3D-Secure z SMSa.

Nie musisz podawać Kodu 3D-Secure, jeśli Twój komputer lub tablet jest urządzeniem zaufanym. Informacje, jak dodać urządzenie do zaufanych znajdziesz tutaj

Nie korzystasz z bankowości internetowej

Podczas niektórych płatności system poprosi Cię o:

 • Kod 3D-Secure - z SMSa,
 • PIN do karty.

Dla niektórych płatności internetowych kartą my jako bank możemy odstąpić od wymogu dodatkowych zabezpieczeń. Pozwalają na to przepisy wykonawcze do Dyrektywy PSD2. W takim przypadku, podczas płatności, poprosimy Cię tylko o:

 • podanie danych karty albo
 • podanie danych karty i kodu 3D-Secure.

Najczęstsze pytania

Dlaczego wprowadzamy tę zmianę

Jesteśmy zobowiązani przepisami prawa, które wprowadzają obowiązek stosowania silnego uwierzytelnienia podczas dokonywania płatności elektronicznych. Podstawa prawna: znowelizowana ustawa o usługach płatniczych (wdrażająca wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. – tzw. Dyrektywy PSD2) i w Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r.

Co oznacza silne uwierzytelnienie transakcji, kiedy płacisz kartą w internecie

Silne uwierzytelnienie (ang. SCA - strong customer authentication) oznacza, że kiedy płacisz kartą w internecie, będziesz musiał potwierdzić ją:

 • danymi - hasłem lub PIN-em
 • kodem przesyłanym SMSem na smartfon albo zaufanym urządzeniem mobilnym.

Czy każda transakcja w internecie wymaga dodatkowego uwierzytelnienia

Nie, nie każda. Dyrektywa PSD2 obowiązuje w Unii Europejskiej i dotyczy podmiotów mających siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto, przepisy wykonawcze do dyrektywy PSD2 definiują również sytuacje, w których można odstąpić od stosowania silnego uwierzytelnienia, np. transakcje cykliczne (subskrypcje) na tą samą kwotę i wysyłane do  tego samego dostawcy.

Czy mogę potwierdzać internetowe transakcje kartą w telefonie, jeśli korzystam z aplikacji Santander mobile

Tak, jeśli masz włączoną w aplikacji Mobilną autoryzację. Jeśli nie masz jej włączonej - przy transakcji kartą, która wymaga silnego uwierzytelnienia, poprosimy Cię o wpisanie loginu i hasła, którymi logujesz się do bankowości internetowej.

Jak mogę potwierdzić swoją transakcję kartą w internecie, jeśli mam włączoną Mobilną autoryzację, ale nie mogę skorzystać z telefonu

Możesz potwierdzić transakcję przy pomocy danych do logowania do bankowości internetowej, postępując zgodnie z instrukcją na ekranie.

Jakich kart dotyczy wymóg silnego uwierzytelnienia

Silne uwierzytelnienie dotyczy wszystkich klientów indywidualnych i firmowych, dla kart kredytowych i debetowych.

Czy bank może poprosić mnie o podanie login-u i hasła do bankowości elektronicznej w naszym banku przy płatności kartą w sklepie internetowym

Tak, jeśli Twoja płatność wymaga silnego uwierzytelnienia, a nie korzystasz z Mobilnej autoryzacji w aplikacji Santander mobile.

Czy bank może poprosić mnie o podanie PINu do karty przy płatności kartą w sklepie internetowym

Tak, jeśli Twoja płatność wymaga silnego uwierzytelnienia, a nie korzystasz z usług bankowości internetowej. Podczas niektórych płatności system poprosi Cię o:

 • Kod 3D Secure - z SMSa,
 • PIN do karty.

Bank Porad - bankuj lepiej

Dowiedz się, jak skuteczniej zarządzać swoimi finansami i korzystać z produktów bankowych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku

 • Santander internet/ Santander mobile (bankowość internetowa, bankowość mobilna) to usługa bankowości elektronicznej,
 • Kod 3D-Secure to powiadomienie SMS, płatność kartą to min transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych.