2 października wyłączymy dotychczasową aplikację. Pobierz nową Santander mobile

Szukaj na stronie

2 października
kończymy pilotaż

Dziękujemy za Twój udział!

 • W pilotażu wzięło udział ponad 93 tysiące uczestników

 • W czasie pilotażu klienci przekazali nam ponad 24 tysiące opinii

 • Dzięki komentarzom klientów m.in. ulepszyliśmy nawigację, dodaliśmy menu dolne i uprościliśmy język aplikacji

Wszystko, co lubisz w aplikacji pilotażowej, znajdziesz w nowej wersji Santander mobile

Poznaj nową wersję Santander mobile

 

  

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami, jak chcesz

Infolinia

24 h

Napisz

Przelew na telefon można wykonać do osób, które zarejestrowały swój numer w bazie powiązań BLIK.
Bilety komunikacji miejskiej w Santander mobile kupisz w wybranych miastach w Polsce. Funkcja Bilety, parkingi, taksówki jest dostępna w wybranych miastach w Polsce.
Usługa Autopay jest świadczona przez Autopay Mobility Sp z o.o., która za nią odpowiada.
Autopay Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 3/18, 00-019 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000794787, o kapitale zakładowym 2 796 050 PLN, o numerze NIP: 5272898696
Finanteq S.A. Partner Banku z którym Bank zawarł umowę na świadczenie usług w ramach aplikacji Santander mobile - dostawca modułu: Zakupy mobilne (zakładka bilety, parkingi, taxi). Finanteq S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowska 16, 20- 701 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS 0000521114, po numerze NIP 7133087558, o kapitale zakładowym w wysokości 230 000, - PLN opłaconym w całości.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 021 893 140 zł.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

 • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) to usługa bankowości elektronicznej.
 • Przelew na telefon to polecenie przelewu.
 • Płatności zbliżeniowe to transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych.
 • Zarządzanie kartami to obsługa karty debetowej i karty kredytowej.
 • Korzystanie z Kantoru Santander w usługach bankowości elektronicznej dostępne jest dla klientów, którzy zawarli z bankiem umowę Santander online.
 • Rachunek Moje cele to rachunek do celowego oszczędzania dostępny w bankowości elektronicznej.
 • smsKod to powiadamianie SMS.
 • BLIK to płatności za towary lub usługi w stacjonarnych sklepach, punktach usługowych (w tym połączone z wypłatą gotówki), płatności w sklepach internetowym, wypłaty w bankomacie i przelew na telefon BLIK. Środki w ramach przelewu na telefon BLIK zostaną dostarczone do odbiorcy pod warunkiem, że jest zarejestrowany w bazie powiązań BLIK. Płatności i wypłata gotówki BLIK są dostępne w wybranych sklepach i bankomatach dla klientów, którzy mają usługi Santander online.
 • Przelew zagraniczny to przelew w dowolnej walucie na rachunek w banku zagranicznym, inny niż polecenie przelewu SEPA