Program Rodzina 500+

O Programie Rodzina 500+

 • Świadczenie wychowawcze
  Świadczenie wychowawcze

  Świadczenie wychowawcze 500 zł przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 • Terminy
  Terminy

  Świadczenie Rodzina 500+ nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres od lipca 2019 r. do maja 2021 r.

  Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać od:

  • 1 lipca — dla wniosków składanych elektronicznie,
  • 1 sierpnia — dla wniosków papierowych.

Instrukcja krok po kroku

Czego potrzebujesz?
Aby złożyć Wniosek Rodzina 500+ w naszej bankowości internetowej (Santander internet) musisz mieć: NIK oraz hasło PIN do logowania, konto osobiste i numer PESEL. Jeśli wybierzesz przekazywanie świadczenia na konto w innym banku, potrzebujesz dodatkowo narzędzia autoryzacji (smsKod, token lub Mobilny podpis).
Co podajesz we wniosku?
We wniosku podasz dane swoje oraz dzieci, dla których wnioskujesz o świadczenie, a także złożysz niezbędne oświadczenia.
Jaki organ prowadzący?
We wniosku za pomocą wyszukiwarki znajdziesz odpowiedni Ośrodek Pomocy Społecznej lub urząd w swojej gminie, do którego złożysz wniosek. Jeśli jednak Twojej miejscowości nie znajdziesz na liście, oznacza to, że gmina nie została jeszcze podłączona do państwowego systemu informatyczego Emp@tia i wniosek możesz złożyć wyłącznie w urzędzie lub listownie.

Dokumenty

Regulamin składania wniosków 500+ w usługach Santander online
15 Grudzień 2019 r.
117.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Kontakt

Pytania i reklamacje

 • Zgłoś do urzędu wskazanego we wniosku, jeżeli dotyczą:
  • sposobu wypełniania wniosku,
  • obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do urzędu,
  • wypłaty świadczenia wychowawczego.
 • Zgłoś do nas, jeżeli dotyczą:
  • dostępu i działania systemu Santander internet,
  • etapu rejestracji i wysłania wniosku w Santander internet.

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z Zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Więcej o Programie „Rodzina 500 plus” znajdziesz na stronach: www.mpips.gov.plobywatel.gov.pl

Wniosek w Santander internet

 • 1. Zaloguj się do naszej bankowości internetowej i kliknij zakładkę eUrząd (menu górne obok przycisku Wyloguj).

  2. Wypełnij wniosek o świadczenie Rodzina 500+.

  3. Wniosek przekażemy do systemu Emp@tia - centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego i rodziny.

  4. Otrzymasz wiadomość e-mail z urzędowym potwierdzeniem (UPO/UPP).

 • 5. Wniosek będzie rozpatrzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) lub urząd, który wskazałeś we wniosku.

  6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz wiadomość e-mail od właściwego OPS lub urzędu z informacją o przyznaniu świadczenia. 

  7. Świadczenie możesz otrzymywać na konto wskazane we wniosku.

Pytania i odpowiedzi

Informator

 • Gdzie mogę złożyć Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Programie Rodzina 500 plus (zwany dalej wnioskiem Rodzina 500+)?

  Wniosek możesz złożyć przez internet:

  • w naszej bankowości internetowej,
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u,
  • w serwisie Emp@tia,
  • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce.

  Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również za pośrednictwem poczty lub osobiście we właściwym urzędzie (np. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej). Wniosku Rodzina 500+ nie możesz złożyć w naszych oddziałach ani przez infolinię.

 • Do jakiego urzędu (organu prowadzącego) mam skierować wniosek?

  Organem właściwym prowadzącym postępowanie o świadczenie wychowawcze jest urząd miasta/gminy lub ośrodek pomocy społecznej najbliższy Twojego miejsca zamieszkania, zwany dalej urzędem. Lista urzędów jest dostępna m.in. we wniosku w naszej bankowości internetowej. Jeśli masz wątpliwości, gdzie skierować wniosek w formie tradycyjnej, zapytaj w najbliższym urzędzie.

 • Kto składa Wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie ma znaczenia stan cywilny rodziców. Wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci. Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

 • Jak można poprawić Wniosek Rodzina 500+?

  Jeśli we wniosku oświadczenie Rodzina 500+ urząd stwierdzi błędy, to pisemnie poprosi Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku. Jeśli zorientowałeś się, że popełniłeś błędy we wniosku, możesz, nie czekając na pisemną informację z gminy, samodzielnie złożyć raz jeszcze poprawny wniosek w naszej bankowości internetowej. Wniosek będzie miał nadany osobny i wyższy numer niż poprzednio złożony. Statusy wszystkich Twoich wniosków zobaczysz w bankowości internetowej w zakładce eUrząd > Rodzina 500 plus > Złożone wnioski.

 • Jak zmienić numer konta, na które będą przekazywane środki z Programu Rodzina 500 plus?

  Jeśli chcesz zmienić konto, na które mają być przekazywane środki z Programu Rodzina 500 plus, skontaktuj się z urzędem w Twojej gminie, który wskazałeś we Wniosku Rodzina 500+.

 • Gdzie można składać reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+?

  Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+ powinny być składane:

  • w urzędzie, wskazanym we wniosku – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do urzędu oraz wypłaty świadczenia wychowawczego;
  • w banku – jeżeli dotyczą dostępu i działania systemu Santander internet, etapu rejestracji wniosku w Santander internet oraz jego wysłania do centralnego systemu informatycznego.

  Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z Zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

 • Czy osoba niepełnoletnia może złożyć Wniosek Rodzina 500+?

  Osoba niepełnoletnia może złożyć Wniosek Rodzina 500+ za zgodą przedstawiciela ustawowego. Jednak może to zrobić wyłącznie osobiście w urzędzie.

 • Czy zaświadczenie o dochodach jest wymagane?

  Od 1 lipca 2019 roku kryterium dochodowe przestaje obowiązywać i ze świadczenia skorzystać mogą wszyscy rodzice. Wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie przysługuje na wszystkie dzieci do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 • Kto decyduje o przyznaniu świadczenia? Jaka jest rola w tym procesie?

  Od 1 lipca 2019 roku przyznanie świadczenia nie wymaga decyzji administracyjnej. Informację o przyznaniu świadczenia przekaże właściwy urząd w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

  My weryfikujemy tożsamość wnioskującego i udostępniamy możliwość złożenia wniosku w bankowości internetowej. Nie weryfikujemy formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku i nie mamy informacji o dalszej obsłudze wniosku przez urząd. Wniosek usuwamy bezpowrotnie po wysłaniu go do centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego Emp@tia.

 • Co z przetwarzaniem danych podczas składania Wniosku Rodzina 500+? Kto jest administratorem danych wprowadzanych we wniosku?

  Udostępniamy możliwość złożenia Wniosku Rodzina 500+ w naszej bankowości internetowej. Pozwala to na uzupełnienie wniosku Twoimi danymi z systemu bankowego takimi jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i e-mail oraz numeru konta (o ile zdecydujesz, że świadczenie ma być na przekazywane na konto prowadzone przez nasz bank).

  Nie przekazujemy we wniosku danych dotyczących kont, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie masz u nas.

  Poza weryfikacją Twojej tożsamości nie sprawdzamy informacji, podanych we wniosku. Jeśli nie podasz wystarczających informacji, będzie się z Tobą kontaktował urząd. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie wniosku z banku do urzędu jest centralny system informatyczny zabezpieczenia społecznego Emp@tia.

  Administratorem danych wprowadzanych we wniosku jest urząd w nim podany oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus brane są pod uwagę moje dane z konta?

  Pomagamy w wypełnieniu Wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, e-mail oraz numer konta prowadzonego przez nas, które możesz wskazać jako rachunek do przekazywania świadczenia z programu Rodzina 500 plus. Nie przekazujemy w ramach Wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o kontach, kartach, kredytach czy oszczędnościach, jakie masz u nas.

 • Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie Wniosków 500+?

  Podpisaliśmy porozumienie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w naszej bankowości internetowej. Podstawa prawna tego rozwiązania wynika z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 • Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

  Wypłata świadczenia wychowawczego uzależniona jest od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie (z wyrównaniem od lipca) zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie (z wyrównaniem od lipca) zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie (z wyrównaniem jedynie od października) zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie (z wyrównaniem jedynie od listopada), zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie (z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku) zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

  Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

  Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci, (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

  Nowelizacja ustawy wydłuża też – do 31 maja 2021 r. – pierwszy okres, na jaki zostanie przyznane świadczenie wychowawcze na nowych zasadach. Oznacza to, że rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

 • Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

  Odpowiadamy za potwierdzenie Twojej tożsamości we Wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikujemy merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku (wyświetlamy je w naszej bankowości internetowej) oraz UPO/UPP (przesłane przez urząd na adres e-mail wskazany we wniosku) potwierdzają formalne wysłanie Wniosku Rodzina 500+. Nie potwierdzają poprawności złożonego wniosku. Jeśli błędnie wypełniłeś wniosek, otrzymasz listowną prośbę urzędu o korektę wniosku.

 • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze Wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Santander internet? Jaką rolę ma bank, system centralny system informatyczny i urząd?
  • Bank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie Wniosku Rodzina 500+ w Santander internet. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem doradcy infolinii nie jest możliwe. Umożliwiamy pobranie wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku,. Od momentu wysłania wniosku możliwe jest potwierdzenie tego faktu w Santander internet oraz sprawdzenie statusu przekazania wniosku do centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego (Emp@tia). Nie weryfikujemy formalnie i merytorycznie danych we wniosku oraz załączników i nie mamy informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez urząd po przyjęciu go do systemu Emp@tia Wniosek oraz załączniki usuwamy po wysłaniu wniosku do centralnego systemu informatycznego.
  • Centralny system informatyczny to centralny system informatyczny zabezpieczenia społecznego (Emp@tia) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego zadaniem jest przekazanie do rozpatrzenia przez właściwy urząd w gminie Wniosku Rodzina 500+ przesłanego przez systemy bankowe. Emp@tia wysyła Tobie UPO/UPP na adres e-mail, który podasz we wniosku.
  • Urząd, czyli organ właściwy prowadzący postępowanie o świadczenie wychowawcze to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus. To urząd miasta/gminy lub miejski/gminny ośrodek pomocy społecznej na terenie Twojej gminy leżący najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Rozwińzobacz mniej

Wniosek Rodzina 500+ w Santander internet

 • Czy w Santander Bank Polska możesz złożyć Wniosek Rodzina 500+?

  Tak, możesz złożyć Wniosek Rodzina 500+ w bankowości internetowej, jeśli masz: NIK i hasło PIN do logowania, numer PESEL i konto osobiste w naszym banku. Jeśli wybierzesz przekazywanie świadczenia na konto w innym banku, potrzebujesz dodatkowo narzędzia autoryzacji (smsKod, token lub Mobilny podpis).

  Jeśli jesteś nowym klientem i otworzyłeś konto w Santander Bank Polska:

  • przez internet potwierdzając swoje dane przelewem z innego banku,
  • przez video z pomocą doradcy online,

  ​to przed złożeniem wniosku musisz potwierdzić swoją tożsamość w naszej placówce.

 • Mam konto w Santander Bank Polska założone przez internet po potwierdzeniu danych przelewem z innego banku. Czy mogę złożyć Wniosek Rodzina 500+ przez Santander internet?

  Jeśli otworzyłeś konto w Santander Bank Polska potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez Santander internet. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w naszej placówce, możesz złożyć Wniosek Rodzina 500+ w Santander internet.

 • Nie jestem klientem Santander Bank Polska, a chcę złożyć wniosek za pośrednictwem Santander internet – jak mogę to zrobić?

  Załóż konto w naszym banku – w oddziale lub przez internet w ścieżce kurierskiej.

  Aby założyć konto bez wychodzenia z domu, kliknij poniżej w Załóż konto.

  Koniecznie wybierz sposób podpisania umowy ZA POŚREDNICTWEM KURIERA. Jeśli podpiszesz umowę za pomocą przelewu internetowego z innego banku, to przed złożeniem Wniosku Rodzina 500+ w Santander internet musisz zgłosić się do oddziału, aby nasz pracownik zweryfikował Twoje dane z dowodem osobistym lub paszportem.

 • Od kiedy można składać Wnioski Rodzina 500+ w bankowości internetowej Santander Bank Polska?

  Wnioski można składać od:

  • 1 lipca — dla wniosków składanych elektronicznie,
  • 1 sierpnia — dla wniosków papierowych.
 • Jakie konto do wypłaty świadczeń mam podać we Wniosku Rodzina 500+?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe prowadzone w PLN, na które chcesz otrzymywać świadczenie na dziecko. Jeśli składasz wniosek w Santander internet, najwygodniej będzie Ci wskazać konto prowadzone przez nas. Jeśli wskażesz konto w innym banku, dyspozycję tę potwierdzasz bezpłatnym smsKodem, kodem z tokena lub Mobilnym podpisem. Jeśli nie wybierzesz żadnego konta, to oznacza, że chcesz odbierać pieniądze w innej formie (np. przekazem pocztowym). Aby dowiedzieć się, jakie formy wypłaty świadczenia dopuszcza Twoja gmina, skontaktuj się z urzędem.

 • Co zrobić, jeżeli na liście urzędów w Santander internet nie ma mojego urzędu?

  Jeśli Twojego urzędu nie ma na liście dostępnej we wniosku w naszej bankowości internetowej, złóż wniosek osobiście w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Brak urzędu na liście oznacza, że urząd ten nie został jeszcze podłączony do centralnego systemu informatycznego (Emp@tia). Jeśli masz pytania dotyczące terminu przyłączenia przypisanego Ci urzędu do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z Twoim urzędem.

 • Czy do wypłaty świadczeń we Wniosku Rodzina 500+ mogę podać konto dziecka?

  Możesz wskazać dowolne konto prowadzone w PLN, na które będą przekazywane środki, np. Konto Jakie Chcę dla młodych w Santander Bank Polska. Pamiętaj, że wskazujesz jeden numer konta na wypłatę świadczeń dla wszystkich swoich dzieci.

 • Czy po wysłaniu wniosku przez Santander internet mogę go modyfikować?

  Nie. Nie możesz nic zmieniać. Jeśli chcesz zmodyfikować lub uzupełnić wniosek, udaj się do urzędu, który wskazałeś we wniosku.

 • Nie mogę załączyć załączników do Wniosku Rodzina 500+. Co zrobić?

  Do Wniosku Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF.
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Kiedy mogę pobrać kopię wypełnionego Wniosku Rodzina 500+?

  Kopię Wniosku Rodzina 500+ w formie umożliwiającej druk (PDF) możesz pobrać w Santander internet tylko raz po zakończeniu jego wypełniania, podczas tej samej sesji logowania, podczas której wypełniasz wniosek. Wydruk wniosku będzie dostępny po wysłaniu wniosku, na stronie z podziękowaniem i informacjami o dalszym procesowaniu wniosku. Po wylogowaniu z Santander internet pobranie kopii wniosku w formie umożliwiającej druk nie będzie możliwe. Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z Santander internet, udaj się do urzędu, który wskazałeś we wniosku i poproś o kopię wniosku

 • Jak sprawdzić, że Urzędowe Potwierdzenie Odbioru lub Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPO lub UPP) jest prawdziwe?

  Wiadomość e-mail z UPO/UPP:

  • ma tytuł „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ”
  • otrzymasz ją z adresu: upo@mrpips.gov.pl.
 • Czym się różni „Potwierdzenie wysłania wniosku” od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru/Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPO/UPP)?

  „Potwierdzenie wysłania wniosku” udostępniamy w bankowości internetowej po wypełnieniu Wniosku Rodzina 500+. Jest dowodem, że przesłaliśmy wniosek do centralnego systemu informatycznego (Emp@tia), który dalej przekaże wniosek do właściwego urzędu.

  Status Wniosku Rodzina 500+ sprawdzisz w zakładce eUrząd > Rodzina 500 plus > Złożone wnioski.

  Statusy wysłania wniosku:

  • Błąd dostarczenia - wysłanie wniosku nie powiodło się. Złóż wniosek ponownie.
  • Przetwarzany - wniosek został wysłany do urzędu wskazanego we wniosku. Sprawdź status przekazania wniosku w kolejnych dniach.
  • Dostarczony - wniosek oczekuje na potwierdzenie odbioru przez urząd, który wskazałeś we wniosku. Po przyjęciu wniosku urząd wyśle UPO/UPP na adres e-mail wskazany we wniosku.

  Statusy mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO/UPP) otrzymasz z urzędu na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w centralnym systemie informatycznym (Emp@tia). Potwierdzenie wysłania wniosku dostępne w Santander internet oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenie pieniężne na dziecko. Każdy Wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez właściwy urząd indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a urząd może kontaktować się z Tobą pisemnie i wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

 • Jakie dane zawiera potwierdzenie wysłania wniosku dostępne w Santander internet?
  • NUMER WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  • PESEL - dane osoby wnioskującej
  • DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
  • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu centralnego systemu informatycznego (Emp@tia)
  • URZĄD PRZYJMUJĄCY WNIOSEK - nazwa i adres urzędu, odbiorcy wniosku
  • KOD INSTYTUCJI NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank
  • KOD INSTYTUCJI ODBIORCY – zawiera informacje o instytucji: urząd
 • Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie wysłania wniosku wystawiane przez bank?

  Potwierdzenie wysłania Wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w naszej bankowości internetowej. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w zakładce eUrząd > Rodzina 500 plus > Złożone wnioski.

  W momencie przekazania wniosku z Santander internet do centralnego systemu informatycznego wszelkie pytania i obsługę wniosku przejmuje urząd.

 • Co zrobić, gdy mój wniosek ma status „Dostarczony”, a nie otrzymałem UPO/UPP z urzędu?

  Jeżeli w Potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym w Santander internet, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO/UPP, skontaktuj się z urzędem wskazanym we wniosku.

 • Dlaczego bank nie informuje o rozpatrzeniu Wniosku Rodzina 500+?

  Umożliwiamy wypełnienie Wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go za pośrednictwem naszej bankowości internetowej do urzędu, który rozpatrzy wniosek. Dowodem wysłania wniosku do urzędu wskazanego we wniosku jest Potwierdzenie wysłania wniosku, które udostępniamy w Santander internet oraz UPO/UPP (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), które wyśle urząd na adres e-mail wskazany we wniosku.

  Nie możemy przechowywać danych z wniosku i nie mamy informacji o decyzji podjętej przez urząd, dlatego nie informujemy o rozpatrzeniu wniosku po przesłaniu go do urzędu. Jeśli masz pytania w sprawie rozpatrzenia wniosku, prosimy, kontaktuj się bezpośrednio z Twoim urzędem.

 • Jak bezpiecznie złożyć wniosek Rodzina 500+?
  Zachowaj ostrożność podczas składania Wniosku Rodzina 500+:
  • Złożenie Wniosku Rodzina 500+ w naszej bankowości internetowej jest bezpłatne.
  • Aby wypełnić wniosek, nie trzeba instalować na komputerze lub telefonie żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania.
  • smsKod, kod z tokena lub Mobilny podpis użyjesz tylko raz, gdy zaznaczysz we wniosku, że świadczenie mamy przekazywać na konto w innym banku. Prośbę o wpisanie kodu wyświetlimy, gdy wprowadzisz numer konta i klikniesz przycisk Złóż wniosek.
  • Gdy klikniesz przycisk Złóż wniosek, automatycznie przeniesiemy Cię do wypełniania formularza i bezpiecznie wylogujemy Cię (w tle) z bankowości internetowej.
  • Gdy wyślesz wniosek, to na wskazany adres e-mail otrzymasz powiadomienia o zmianie statusu wniosku. Powiadomienia e-mail „Alert24: Wniosek Rodzina 500+ w Santander internet — status:…” wyślemy z adresu  Alerty24@santander.pl.
  • Jako potwierdzenie wysłania Wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, które jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO/UPP). Wiadomość e-mail otrzymasz z adresu upo@mrpips.gov.pl. UPO/UPP będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do centralnego systemu informatycznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Emp@tia).
  • Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub e-mail w sprawie Wniosku Rodzina 500+ od nieznanego nadawcy lub zostaniesz poproszony o użycie smsKodu, kodu z tokena lub Mobilnego podpisu w sytuacji innej niż opisana powyżej (tj. potwierdzenie numeru konta w innym banku do wypłat świadczenia), prosimy, skontaktuj się z nami. Przypominamy, że nie prosimy o podawanie jakichkolwiek danych przez e-mail lub SMS.
   

  Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z Santander internet.

   

  Coś Cię zaniepokoiło? Skontaktuj się z nami: 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).

   

Rozwińzobacz mniej

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Posiadanie konta osobistego to prowadzenie rachunku płatniczego — usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
  • Santander internet, bankowość internetowa to usługa bankowości elektronicznej — usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.