Program Rodzina 500+

O Programie Rodzina 500+

 • Świadczenie wychowawcze
  Dla kogo

  Świadczenie wychowawcze 500 zł przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  Aby złożyć wniosek, musisz mieć aktywny dostęp do naszej bankowości internetowej. Niezbędny będzie też PESEL Twojego dziecka.

 • Terminy
  Terminy

  Świadczenia Rodzina 500 plus nie otrzymujesz na stałe. Każdy wniosek ma swoją datę ważności. Ważność obecnego wniosku kończy się 31 maja 2021 r.

  Wniosek na nowy okres możesz złożyć od:

  • 1 lutego – jeśli wniosek składasz internetowo np. w bankowości internetowej
  • 1 kwietnia – jeśli wniosek składasz w urzędzie lub listownie.

  Nie czekaj z wypełnieniem wniosku do ostatniej chwili
  Jeśli chcesz uniknąć przerwy w wypłacie świadczenia, złóż wniosek najpóźniej do 30 kwietnia.

  Uwaga! Jeżeli złożysz wniosek po 30 czerwca – nie otrzymasz wyrównania za poprzednie miesiące.

Złóż wniosek w bankowości internetowej

Zaloguj się
Wpisz swój login (NIK z umowy lub własny login, który ustawiasz samodzielnie w bankowości internetowej) i hasło. Po zalogowaniu kliknij w zakładkę eUrząd (menu górne obok przycisku Wyloguj).
Wypełnij wniosek
We wniosku podaj dane swoje oraz swoich dzieci, które mają otrzymać świadczenie. Wybierz z listy odpowiedni Ośrodek Pomocy Społecznej lub urząd w swojej gminie. Jeśli Cię o to poprosimy, złóż także niezbędne oświadczenia.
Czekaj na decyzję z urzędu
Po złożeniu wniosku otrzymasz e-maila z urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO/UPP). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz e-maila z informacją o przyznaniu świadczenia. Pieniądze wpłyną na konto wskazane przez Ciebie we wniosku.

Przydatne dokumenty

Regulamin składania wniosków 500+ w usługach Santander online
26 Styczeń 2021 r.
313.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Pytania i odpowiedzi

Informator

 • Gdzie mogę złożyć wniosek?

  Wniosek możesz złożyć przez internet:

  • w naszej bankowości internetowej,
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • w serwisie Emp@tia,
  • w bankowościach internetowych wybranych banków w Polsce.

  Wniosek możesz złożyć również listownie lub osobiście w urzędzie np. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wniosku nie możesz złożyć w naszych oddziałach ani na infolinii.

 • Do którego urzędu mam wysłać wniosek?

  Właściwym miejscem jest najbliższy urząd miasta/gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Listę urzędów znajdziesz podczas składania wniosku w naszej bankowości internetowej. Jeśli masz wątpliwości, gdzie skierować wniosek w formie listownej, zapytaj w najbliższym urzędzie.

 • Czy wniosek składa jeden rodzic czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie ma znaczenia stan cywilny rodziców. Wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci. Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. 

  Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

 • Jak mogę poprawić Wniosek Rodzina 500+?

  Jeśli błędnie wypełnisz wniosek, otrzymasz listowną prośbę urzędu o korektę wniosku. Jeżeli po wysłaniu wniosku widzisz w nim błędy, możesz od razu ponownie złożyć wniosek w naszej bankowości internetowej.
  Nowy wniosek będzie miał wyższy numer niż poprzedni wniosek.

  Statusy wszystkich Twoich wniosków sprawdzisz w bankowości internetowej w zakładce eUrząd > Rodzina 500 plus > Złożone wnioski.

 • Jak mogę, po wypełnieniu wniosku, zmienić numer konta?

  Jeśli chcesz zmienić konto, na które będziesz otrzymywać środki z programu Rodzina 500 plus, skontaktuj się z urzędem w Twojej gminie. Dane urzędu są takie jak podane przez Ciebie we wniosku.

 • Czy mogę złożyć wniosek, jeśli nie mam jeszcze ukończonych 18 lat?

  Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz złożyć wniosek tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub ustanowionego opiekuna). Aby złożyć wniosek, musisz osobiście pójść do urzędu.

 • Czy zaświadczenie o dochodach jest wymagane?

  Nie, zaświadczenie o dochodach nie jest potrzebne. Wsparcie przysługuje wszystkim dzieciom do ukończenia przez nich 18. roku życia. 

 • Jaka jest rola banku w procesie składania wniosku?

  Weryfikujemy Twoją tożsamość i dajemy Ci możliwość złożenia wniosku w bankowości internetowej. Nie sprawdzamy poprawności merytorycznej danych, które podajesz we wniosku. Nie mamy też informacji o dalszej obsłudze Twojego wniosku. Tym zajmuje się już urząd.

 • Które z moich danych są przetwarzane? Kto jest administratorem danych wprowadzanych we wniosku?

  Dajemy Ci możliwość złożenia wniosku w bankowości internetowej. Automatycznie uzupełniamy wniosek Twoimi danymi z systemu bankowego. Są to: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numeru konta (jeśli wskażesz konto w naszym banku).

  Nie przekazujemy we wniosku danych kont, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów.

  Administratorem danych wprowadzanych we wniosku jest urząd w nim podany oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 • Czy przy przyznawaniu świadczenia brane są pod uwagę dane z mojego konta?

  Nie, nie przekazujemy w ramach Wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o Twoich kontach, kartach, kredytach czy oszczędnościach.

  Pomagamy w wypełnieniu Wniosku Rodzina 500 plus. Automatycznie uzupełniamy niektóre Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer konta (jeśli wskażesz konto w naszym banku).

 • Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie Wniosków 500+?

  W związku z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci podpisaliśmy porozumienie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki temu możesz składać w bankowości internetowej wniosek o świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus.

 • Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

  To zależy od tego, kiedy złożysz wniosek.

  • Jeśli złożysz wniosek między 1 a 30 kwietnia 2021 r., pieniądze wpłyną na Twoje konto najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. Masz gwarancję ciągłości wypłaty świadczenia.
  • Jeśli złożysz wniosek między 1 a 31 maja 2021 r., pieniądze wpłyną na Twoje konto najpóźniej do 31 lipca 2021 r. Otrzymasz wyrównanie za poprzednie miesiące, ale nastąpi przerwa w ciągłości wypłaty świadczenia.
  • Jeśli złożysz wniosek między 1 a 30 czerwca 2021 r., pieniądze wpłyną na Twoje konto najpóźniej do 31 sierpnia 2021 r. Otrzymasz wyrównanie za poprzednie miesiące, ale nastąpi przerwa w ciągłości wypłaty świadczenia.

  Uwaga! Jeśli złożysz wniosek po 30 czerwca 2021 r., nie otrzymasz wyrównania za poprzednie miesiące. Świadczenie otrzymasz tylko od miesiąca złożenia wniosku.

Rozwińzobacz mniej

Wniosek Rodzina 500+ w bankowości internetowej

 • Czy w Santander Bank Polska mogę złożyć wniosek Rodzina 500 plus?

  Tak. Aby złożyć wniosek, musisz być naszym klientem i mieć aktywny dostęp do bankowości internetowej.

  Potrzebne Ci będą dane do logowania do bankowości internetowej. Są to: Login (NIK z umowy lub własny login, który ustawisz samodzielnie w bankowości internetowej) i hasło. Dodatkowo, jeśli nie logujesz się na zaufanym urządzeniu, niezbędne będzie narzędzie do autoryzacji (smsKod, token lub Mobilna autoryzacja).

 • Chcę złożyć wniosek w bankowości internetowej Santander, ale nie jestem klientem banku.

  Aby złożyć wniosek, musisz mieć dostęp do bankowości internetowej. Oznacza to, że musisz być klientem naszego banku. Najszybciej będzie, jeśli założysz u nas konto osobiste.

  Uwaga! Jeśli zdecydujesz się otworzyć konto zdalnie:

  • podczas wideorozmowy z doradcą,
  • przez internet, przelewem z innego banku,
  • przez aplikację, konto na zdjęcie,
  • za pośrednictwem kuriera,

  po otwarciu konta udaj się do naszego oddziału, aby potwierdzić swoją tożsamość. 

  Zrobione? Teraz możesz już zalogować się do bankowości internetowej i złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus.

 • Jakie konto do wypłaty świadczeń mam wskazać we wniosku?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe prowadzone w złotówkach. Jeśli składasz wniosek w naszej bankowości internetowej, najwygodniej będzie Ci wskazać konto prowadzone przez nas. 
  Jeżeli wskażesz konto w innym banku, poprosimy Cię o dodatkową weryfikację za pomocą narzędzia do autoryzacji (smsKod, token, Mobilna autoryzacja).

  Jeśli nie wskażesz żadnego konta, będzie to dla nas sygnał, że chcesz odbierać pieniądze w innej formie (np. przekazem pocztowym). Jednak zanim to zrobisz, skontaktuj się z urzędem.

 • Na liście urzędów we wniosku nie ma mojego urzędu. Co teraz?

  Jeśli Twojego urzędu nie ma na liście, oznacza to, że urząd ten nie został jeszcze podłączony do centralnego systemu informatycznego (Emp@tia). W tej sytuacji wniosek musisz złożyć listownie lub osobiście w urzędzie.

  Jeśli chcesz wiedzieć, czy i kiedy Twój urząd pojawi się na liście, skontaktuj się z nim osobiście.

 • Czy do wypłaty świadczeń we Wniosku Rodzina 500+ mogę podać konto dziecka?

  Możesz wskazać dowolne konto prowadzone w złotówkach. Jednak zwróć uwagę, że wskazujesz jeden numer konta na wypłatę świadczeń dla wszystkich Twoich dzieci.

 • Nie mogę załączyć załączników do Wniosku Rodzina 500+. Co zrobić?

  Do Wniosku Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF.
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, białych znaków (np. spacji) i znaków specjalnych.
  • Nazwy załączników muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Czy mogę pobrać kopię wypełnionego Wniosku Rodzina 500+?

  Kopię wniosku do wydruku możesz pobrać w bankowości internetowej od razu po wypełnianiu wniosku. Uwaga! Jeśli wylogujesz się z bankowości internetowej pobranie kopii wniosku będzie niemożliwe.
  Jeśli potrzebujesz kopii wniosku – udaj się do urzędu, wskazanego przez Ciebie we wniosku – i poproś o kopię wniosku.

 • Skąd mam wiedzieć, czy mail, który otrzymam od urzędu po złożeniu wniosku, nie będzie fałszywy?

  Wiadomość e-mail z urzędu, która zawiera UPO/UPP:

  • ma tytuł „Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie wychowawcze SW-1 nr [numer wniosku]”
  • otrzymasz ją z adresu: upo@mrpips.gov.pl.
 • Czym się różni Potwierdzenie wysłania wniosku od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru/Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPO/UPP)?

  Potwierdzenie wysłania wniosku udostępniamy Ci w bankowości internetowej po wypełnieniu Wniosku Rodzina 500+. Jest dowodem, że przesłaliśmy wniosek do centralnego systemu informatycznego (Emp@tia), który dalej przekaże wniosek do właściwego urzędu.

  Status wniosku sprawdzisz w zakładce eUrząd > Rodzina 500 plus > Złożone wnioski.

  Możliwe statusy:

  • Błąd dostarczenia - wysłanie wniosku nie powiodło się. Złóż wniosek ponownie.
  • Przetwarzany - wniosek został wysłany do urzędu wskazanego we wniosku. Sprawdź status przekazania wniosku w kolejnych dniach.
  • Dostarczony - wniosek oczekuje na potwierdzenie odbioru przez urząd. Dane urzędu są takie jak we wniosku. Po przyjęciu wniosku urząd wyśle UPO/UPP na adres e-mail wskazany przez Ciebie we wniosku.

  Statusy mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO/UPP) otrzymasz z urzędu na adres e-mail podany we wniosku, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie (Emp@tia). 

  To jeszcze nie oznacza, że otrzymasz świadczenie. Każdy Wniosek Rodzina 500+ jest indywidualnie weryfikowany przez właściwy urząd. Urzędnik może kontaktować się z Tobą listownie i poprosić Cię o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 • Jakie dane zawiera potwierdzenie wysłania wniosku dostępne w bankowości internetowej?
  • NUMER WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  • PESEL - dane osoby wnioskującej
  • DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
  • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu centralnego systemu informatycznego (Emp@tia)
  • URZĄD PRZYJMUJĄCY WNIOSEK - nazwa i adres urzędu, odbiorcy wniosku
  • KOD INSTYTUCJI NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank
  • KOD INSTYTUCJI ODBIORCY – zawiera informacje o instytucji: urząd
 • Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie wysłania wniosku?

  Potwierdzenie wysłania wniosku możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w naszej bankowości internetowej. Status potwierdzenia będzie się zmieniać.

  Zobaczysz to w zakładce eUrząd > Rodzina 500 plus > Złożone wnioski.

 • Co zrobić, gdy mój wniosek ma status „Dostarczony”, a nie otrzymałem UPO/UPP z urzędu?

  Jeżeli w bankowości internetowej, wniosek ma status „Dostarczony”, a na Twój e-mail nie została wysłana żadna wiadomość – skontaktuj się z urzędem wskazanym we wniosku.

 • Dlaczego bank nie informuje o rozpatrzeniu Wniosku Rodzina 500+?

  Nasza rola ogranicza się do weryfikacji Twojej tożsamości i udostępnienia Ci wniosku w bankowości internetowej.

  Nie możemy przechowywać danych z wniosku i nie mamy informacji o decyzji podjętej przez urząd, dlatego nie informujemy o rozpatrzeniu wniosku po przesłaniu go do urzędu. 

 • Jak bezpiecznie złożyć wniosek Rodzina 500+?
  Podczas składania zachowaj ostrożność.
  • Złożenie Wniosku Rodzina 500+ w naszej bankowości internetowej zawsze jest bezpłatne.
  • Aby wypełnić wniosek, nie musisz instalować w komputerze lub w telefonie żadnego dodatkowego oprogramowania ani aplikacji.
  • Gdy wyślesz wniosek, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz wiadomości o zmianach statusu Twojego wniosku. Wiadomość e-mail o tytule: „Alerty24: Wniosek Rodzina 500+ w Santander internet — status:…” wyślemy z adresu Alerty24@santander.pl.
  • Po złożeniu wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, które jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO/UPP). Wiadomość e-mail otrzymasz z adresu upo@mrpips.gov.pl. UPO/UPP będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu (Emp@tia).
  • Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub e-mail w sprawie wniosku, w których ktoś prosi Cię o smsKod, kod z tokena lub Mobilną autoryzację, skontaktuj się z nami
  Nigdy nie poprosimy Cię o podanie jakichkolwiek danych przez e-mail lub SMS.
   
  Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z Santander internet.
   
  Coś Cię zaniepokoiło? Skontaktuj się z nami: 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).

   

Rozwińzobacz mniej

Potrzebujesz więcej informacji?

Wątpliwości i reklamacje

 • Zgłoś się do urzędu wskazanego we wniosku, jeżeli Twoje pytania dotyczą:
  • sposobu wypełniania wniosku,
  • obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do urzędu,
  • wypłaty świadczenia wychowawczego.
 • Zgłoś się do nas, jeżeli Twoje pytania dotyczą:
  • bankowości internetowej,
  • etapu rejestracji i wysłania wniosku w bankowości internetowej.

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z Zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Więcej o Programie „Rodzina 500 plus” znajdziesz na stronach: www.mpips.gov.plobywatel.gov.pl

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Posiadanie konta osobistego to prowadzenie rachunku płatniczego — usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
  • Santander internet, bankowość internetowa to usługa bankowości elektronicznej — usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.