Najczęściej wyszukiwane:

Szukaj na stronie

Poznaj nową pilotażową aplikację mobilną. Pobierz, sprawdź i daj znać, co myślisz.

Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Złóż wniosek w Santander internet

O Programie Rodzina 500+

 • Dla kogo

  Świadczenie wychowawcze 500 zł przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  Świadczenie przysługuje również dzieciom, które przybyły z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Szczegóły znajdziesz tutaj

  Aby złożyć wniosek, musisz mieć aktywny dostęp do naszej bankowości internetowej. Niezbędny będzie też PESEL Twojego dziecka.

 • Terminy

  Świadczenia Rodzina 500+ nie otrzymujesz na stałe. ZUS ustali prawo do świadczenia wychowawczego na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

  • Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.
  • Jeśli złożysz wniosek po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego.

  Szczegóły znajdziesz tutaj

Złóż wniosek w bankowości internetowej

Zaloguj się
Wpisz swój login (NIK z umowy lub własny login, który ustawiasz samodzielnie w bankowości internetowej) i hasło. Po zalogowaniu kliknij w zakładkę eUrząd (menu górne obok przycisku Wyloguj).
Wypełnij wniosek
We wniosku podaj dane swoje oraz Twoich dzieci, które mają otrzymać świadczenie. Jeśli Cię o to poprosimy, złóż także niezbędne oświadczenia.
Czekaj na informację z ZUS
Po złożeniu wniosku otrzymasz e‑mail z urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO/UPP). Jeśli go nie otrzymasz, pilnie skontaktuj się z ZUS. Po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia na Twój adres e‑mail. W przypadku odmowy przyznania świadczenia ZUS wyda decyzję. Decyzję znajdziesz na swoim profilu na (PUE) ZUS. Wiadomość o tym, że ZUS wydał decyzję otrzymasz na Twój adres e-mail oraz numer telefonu podany we wniosku.

Przydatne dokumenty

Regulamin składania wniosków o świadczenia społeczne w Santander internet
20 Lipiec 2022 r.
257.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Pytania i odpowiedzi

Informator

 • Gdzie mogę złożyć wniosek?

  Wniosek możesz złożyć przez internet:

  • w naszej bankowości internetowej,
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • w serwisie Emp@tia,
  • w bankowościach internetowych wybranych banków w Polsce.

  Wniosku nie możesz złożyć w naszych oddziałach ani na infolinii.

 • Czy wniosek składa jeden rodzic czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców.

  Nie ma znaczenia stan cywilny rodziców. Wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci. Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje i który je utrzymuje.

  Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

 • Jak mogę poprawić wniosek Rodzina 500+?

  Jeśli błędnie wypełnisz wniosek, otrzymasz z ZUS prośbę o korektę wniosku.

  Jeżeli po wysłaniu wniosku widzisz w nim błędy, możesz od razu ponownie złożyć wniosek w naszej bankowości internetowej. Nowy wniosek będzie miał wyższy numer niż ten poprzedni.

  Statusy wszystkich swoich wniosków sprawdzisz w bankowości internetowej w zakładce eUrząd > Rodzina 500+ > Złożone wnioski.

 • Jak mogę, po wypełnieniu wniosku, zmienić numer konta?

  Jeśli chcesz zmienić konto, na które będziesz otrzymywać środki z programu Rodzina 500+, wejdź na swoje konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i wyślij ponownie wniosek z nowym numerem konta.

 • Czy wymagane jest zaświadczenie o dochodach?

  Nie, zaświadczenie o dochodach nie jest potrzebne. Wsparcie przysługuje wszystkim dzieciom do ukończenia przez nich 18. roku życia. 

 • Jaka jest rola banku w procesie składania wniosku?

  Weryfikujemy Twoją tożsamość i dajemy Ci możliwość złożenia wniosku w bankowości internetowej. Nie sprawdzamy poprawności merytorycznej danych, które podajesz we wniosku. Nie mamy też informacji o dalszej obsłudze Twojego wniosku. Tym zajmuje się już ZUS.

 • Które z moich danych są przetwarzane? Kto jest administratorem danych wprowadzanych we wniosku?

  Dajemy Ci możliwość złożenia wniosku w bankowości internetowej.
  Automatycznie uzupełniamy wniosek Twoimi danymi z systemu bankowego:

  • imię
  • nazwisko
  • numer PESEL
  • adres zamieszkania
  • adres e‑mail
  • oraz numer konta (jeśli wskażesz konto w naszym banku)

  Nie przekazujemy we wniosku danych kont, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5). Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne na stronie ZUS

 • Czy przy przyznawaniu świadczenia brane są pod uwagę dane z mojego konta?

  Nie, nie przekazujemy w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o Twoich kontach, kartach, kredytach czy oszczędnościach.

  Pomagamy w wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Automatycznie uzupełniamy Twoje niektóre dane osobowe:

  • imię
  • nazwisko
  • PESEL
  • adres zamieszkania
  • adres e‑mail
  • oraz numer konta (jeśli wskażesz konto w naszym banku)
 • Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie Wniosków 500+?

  Zawarliśmy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w bankowości internetowej.
  Możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych przewidują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 • Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

  Nowy okres świadczeniowy w ramach programu Rodzina 500+ rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i będzie trwał do 31 maja 2023 r.

  Aby uzyskać prawo do świadczenia na nowy okres, należy wypełnić wniosek.
  Wniosek można wypełniać od 1 lutego 2022 r.

  Od daty złożenia wniosku zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia.
  Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

  • do 30 kwietnia 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
  • od 1 do 31 maja 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2022 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2022 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2022 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. - ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2022 r.
  • Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja 2022 r., otrzymasz świadczenie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.).
  • Jeśli złożysz wniosek po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia:
   • urodzenia dziecka,
   • objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
  • Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymasz świadczenie od dnia urodzenia dziecka. 
  • Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu 3 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej, otrzymasz prawo do świadczenia od dnia objęcia dziecka opieką, umieszczenia w pieczy lub domu pomocy społecznej.

Rozwińzobacz mniej

Wniosek Rodzina 500+ w bankowości internetowej

 • Czy mogę złożyć wniosek Rodzina 500+ w Santander Bank Polska?

  Tak. Aby złożyć wniosek, musisz być pełnoletni i mieć aktywny dostęp do naszej bankowości internetowej.

  Potrzebne Ci będą dane do logowania do bankowości internetowej:

  • login (NIK z umowy lub własny login, który ustawisz samodzielnie w bankowości internetowej)
  • i hasło

  Dodatkowo, jeśli nie logujesz się na zaufanym urządzeniu, niezbędne będzie narzędzie do autoryzacji (smsKod, token lub Mobilna autoryzacja).

 • Chcę złożyć wniosek w Santander internet, ale nie jestem klientem banku.

  Aby złożyć wniosek, musisz mieć dostęp do bankowości internetowej. Oznacza to, że musisz być klientem naszego banku. Najszybciej będzie, jeśli założysz u nas konto osobiste.

  Uwaga! Jeśli zdecydujesz się otworzyć konto:

  • za pośrednictwem Wideo Doradcy,
  • za pomocą przelewu weryfikacyjnego,
  • poprzez identyfikację biometryczną (konto na zdjęcie),
  • zdalnie i zawrzesz umowę za pośrednictwem kuriera,

  po otwarciu konta udaj się do naszego oddziału, aby potwierdzić swoją tożsamość. 

  Zrobione? Teraz możesz się już zalogować do bankowości internetowej i złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+.

 • Jakie konto do wypłaty świadczeń mam wskazać we wniosku?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe prowadzone w złotówkach. Jeśli składasz wniosek w naszej bankowości internetowej, najwygodniej będzie Ci wskazać konto prowadzone przez nas. 

  Jeżeli wskażesz konto w innym banku, poprosimy Cię o dodatkową weryfikację za pomocą narzędzia do autoryzacji (smsKod, token, Mobilna autoryzacja).

 • Czy do wypłaty świadczeń we wniosku Rodzina 500+ mogę podać konto dziecka?

  Możesz wskazać dowolne konto prowadzone w złotówkach. Jednak zwróć uwagę, że wskazujesz jeden numer konta na wypłatę świadczeń dla wszystkich Twoich dzieci.

 • Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co zrobić?

  Do wniosku Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 1 MB.
  • Maksymalna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać polskich znaków, białych znaków (np. spacji) i znaków specjalnych.
  • Nazwy załączników muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
    
 • Czy mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?

  Kopię wniosku do wydruku możesz pobrać w bankowości internetowej od razu po wypełnianiu wniosku.
  Uwaga! Jeśli wylogujesz się z bankowości internetowej pobranie kopii wniosku będzie niemożliwe.

  Gdy złożysz wniosek przez bank, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

  Jeśli nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o świadczenie wychowawcze.

  • Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e‑mail, który podasz we wniosku.
  • Na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.
  • Hasło otrzymasz w wiadomości SMS z adresu „ZUS”.

  ZUS założy Ci profil na PUE ZUS żebyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu wychowawczym oraz żeby ZUS mógł kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia.

 • Skąd mam wiedzieć, czy e-mail, który otrzymam z ZUS po złożeniu wniosku, nie jest fałszywy?

  Wiadomość e-mail z ZUS, która zawiera UPO/UPP:

  • ma tytuł Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ [numer wniosku]
  • otrzymasz ją z adresu: noreply@zus.pl 
 • Czym się różni Potwierdzenie wysłania wniosku od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru/Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPO/UPP)?

  Potwierdzenie wysłania wniosku udostępniamy Ci w bankowości internetowej po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+. Jest dowodem, że przesłaliśmy wniosek do centralnego systemu ZUS.

  Status wniosku sprawdzisz w zakładce eUrząd > Rodzina 500+ > Złożone wnioski.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO/UPP) otrzymasz z ZUS na adres e-mail podany we wniosku, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie. 
  To nie oznacza jeszcze, że otrzymasz świadczenie. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest indywidualnie weryfikowany przez ZUS. Pracownik ZUS może kontaktować się z Tobą i poprosić Cię o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 • Jakie dane zawiera potwierdzenie wysłania wniosku dostępne w bankowości internetowej?

  Potwierdzenie wysłania wniosku zawiera między innymi:

  • IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  • PESEL - dane osoby wnioskującej
  • DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
  • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu ZUS
  • NAZWĘ NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank
 • Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie wysłania wniosku?

  Potwierdzenie wysłania wniosku możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w naszej bankowości internetowej. Status potwierdzenia będzie się zmieniać.

  Zobaczysz to w zakładce eUrząd > Rodzina 500+ > Złożone wnioski.

 • Co zrobić, gdy mój wniosek ma status „Dostarczony”, a nie otrzymałem UPO/UPP z ZUS?

  Jeżeli w bankowości internetowej, wniosek ma status „Dostarczony”, a na Twój e‑mail nie została wysłana żadna wiadomość – skontaktuj się z ZUS.

 • Dlaczego bank nie informuje o rozpatrzeniu Wniosku Rodzina 500+?

  Nasza rola ogranicza się do weryfikacji Twojej tożsamości i udostępnienia Ci wniosku w bankowości internetowej.

  Nie możemy przechowywać danych z wniosku i nie mamy informacji o decyzji podjętej przez ZUS, dlatego nie informujemy o rozpatrzeniu wniosku po przesłaniu go do ZUS.

 • Jak bezpiecznie złożyć wniosek Rodzina 500+?
  Podczas składania wniosku zachowaj ostrożność.
   
  • Złożenie wniosku Rodzina 500+ w naszej bankowości internetowej jest bezpłatne.
  • Aby wypełnić wniosek, nie musisz instalować w komputerze lub w telefonie żadnego dodatkowego oprogramowania ani aplikacji.
  • Po złożeniu wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, które jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO/UPP). Wiadomość e‑mail otrzymasz z adresu noreply@zus.pl . UPO/UPP będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu ZUS.
  • Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub e‑mail w sprawie wniosku, w których ktoś prosi Cię o smsKod, kod z tokena lub Mobilną autoryzację, skontaktuj się z nami
  Nigdy nie poprosimy Cię o podanie jakichkolwiek danych przez e‑mail lub SMS.
   
  Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z Santander internet.
   
  Coś Cię zaniepokoiło? Skontaktuj się z nami: 1 9999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).

   

Rozwińzobacz mniej

Potrzebujesz więcej informacji?

Wątpliwości i reklamacje

 • Zgłoś się do ZUS, jeżeli Twoje pytania dotyczą:
  • sposobu wypełniania wniosku,
  • obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS,
  • wypłaty świadczenia wychowawczego.
 • Zgłoś się do nas, jeżeli Twoje pytania dotyczą:
  • bankowości internetowej,
  • etapu rejestracji i wysłania wniosku w bankowości internetowej.

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z Zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Więcej o Programie Rodzina 500+ znajdziesz na stronie ZUS.

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Posiadanie konta osobistego to prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
  • Santander internet, bankowość internetowa to usługa bankowości elektronicznej - usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
  • smsKod to powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.