Najczęściej wyszukiwane:

O Programie Rodzina 500+

 • Świadczenie wychowawcze
  Świadczenie wychowawcze
  • na drugie i kolejne dziecko niepełnoletnie,
  • na pierwsze i jedyne dziecko niepełnoletnie po spełnieniu kryterium dochodowego - 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.
 • Terminy świadczenia
  Terminy

  Świadczenie „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

  Początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy:

  • 1 lipca - dla wniosków składanych elektronicznie,
  • 1 sierpnia - dla wniosków papierowych.

Instrukcja krok po kroku

 • Jak złożyć wniosek?
Czego potrzebujesz?
Aby złożyć Wniosek Rodzina 500+ w naszej bankowości internetowej musisz mieć: konto osobiste; więcej Numer PESEL; dostęp do Santander internet, czyli mieć NIK oraz hasło PIN. Aby zatwierdzić dyspozycję przekazywania pieniędzy na konto w innym banku, potrzebujesz dodatkowo narzędzia autoryzacji (smsKod lub token).
Inne dokumenty
Jeśli ubiegasz się o świadczenie na pierwsze lub pierwsze i kolejne dziecko przygotuj: Dane o dochodach wszystkich członków rodziny. Na ich podstawie wypełnisz oświadczenia o dochodach we wniosku. Inne zeskanowane dokumenty uzależnione od Twojej indywidualnej sytuacji np. dokumenty dotyczące alimentów, niepełnosprawności dziecka. Więcej o załącznikach
Jaki urząd?
Ustal organ właściwy prowadzący postępowanie o świadczenie wychowawcze – to urząd lub ośrodek pomocy społecznej najbliższy Twojego miejsca zamieszkania, zwany dalej urzędem. Lista urzędów.

Dokumenty

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) zobacz
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214) zobacz

Kontakt

Pytania i reklamacje

 • Zgłoś do urzędu wskazanego we wniosku, jeżeli dotyczą:
  • sposobu wypełniania wniosku,
  • obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do urzędu,
  • wypłaty świadczenia wychowawczego.
 • Zgłoś do nas, jeżeli dotyczą:
  • dostępu i działania systemu Santander internet,
  • etapu rejestracji i wysłania wniosku w Santander internet.

Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z Zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

Więcej o Programie "Rodzina 500 plus" znajdziesz na stronach: www.mpips.gov.plobywatel.gov.pl

Wniosek w Santander internet

 • 1. Zaloguj się do Santander internet i złóż Wniosek Rodzina 500+.

  2. Wniosek przekażemy do centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego Emp@tia.

  3. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem (UPO/UPP).

 • 4. Twój wniosek będzie rozpatrzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) lub urząd, który wskazałeś we wniosku.

  5. W ciągu 3 miesięcy od dnia poprawnie złożonego wniosku otrzymasz informację o decyzji od właściwego OPS lub urzędu.

  6. Wypłatę świadczenia możesz otrzymać na konto wskazane we wniosku (w przypadku decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego).

Pytania i odpowiedzi

Informator

 • Gdzie mogę złożyć Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Programie Rodzina 500 plus (zwany dalej wnioskiem Rodzina 500+)?

  Wniosek możesz złożyć przez internet:

  • w naszej bankowości internetowej,
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u,
  • w serwisie Emp@tia,
  • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce.

  Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również za pośrednictwem poczty lub osobiście we właściwym urzędzie (np. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej). Wniosku Rodzina 500+ nie możesz złożyć w naszych oddziałach ani przez infolinię.

 • Do jakiego urzędu (organu prowadzącego) mam skierować wniosek?

  Organem właściwym prowadzącym postępowanie o świadczenie wychowawcze jest urząd miasta/gminy lub ośrodek pomocy społecznej najbliższy Twojego miejsca zamieszkania, zwany dalej urzędem. Lista urzędów jest dostępna na stronie Ministerstwa. Jeśli masz wątpliwości, gdzie skierować wniosek, zapytaj w najbliższym urzędzie.

 • Kto składa Wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  Wniosek składa jeden z rodziców. Nie ma znaczenia stan cywilny rodziców. Wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci. Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek. Dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki.

 • Jak można poprawić Wniosek Rodzina 500+?

  Jeśli we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500 plus” urząd stwierdzi błędy, to pisemnie poprosi Cię o wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku. Jeśli zorientowałeś się, że popełniłeś błędy we Wniosku Rodzina 500+ możesz nie czekając na pisemną informację z gminy, samodzielnie złożyć raz jeszcze poprawny Wniosek Rodzina 500+ w Santander internet. Wniosek będzie miał nadany osobny i wyższy numer niż poprzednio złożony. Statusy wszystkich Twoich wniosków zobaczysz w Santander internet w zakładce „eUrząd » „Rodzina 500 plus” » „Złożone wnioski”.

 • Jak zmienić numer konta, na które będą przekazywane środki z Programu Rodzina 500 plus?

  Jeśli chcesz zmienić konto, na które mają być przekazywane środki z Programu Rodzina 500 plus, skontaktuj się z urzędem w Twojej gminie, który wskazałeś we Wniosku Rodzina 500+.

 • Gdzie można składać reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+?

  Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+ powinny być składane:

  • w urzędzie, wskazanym we wniosku – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do urzędu oraz wypłaty świadczenia wychowawczego;
  • w banku – jeżeli dotyczą dostępu i działania systemu Santander internet, etapu rejestracji wniosku w Santander internet oraz jego wysłania do centralnego systemu informatycznego.

  Reklamacje rozpatrujemy zgodnie z Zasadami przyjmowania i rozpatrywania reklamacji

   

 • Czy osoba niepełnoletnia może złożyć Wniosek Rodzina 500+?

  Osoba niepełnoletnia może złożyć Wniosek Rodzina 500+ za zgodą przedstawiciela ustawowego. Jednak może to zrobić wyłącznie osobiście w urzędzie.

 • Jakie zaświadczenie o dochodach jest wymagane?

  Zaświadczenie o dochodach jest wymagane tylko, gdy ubiegasz się o świadczenie „na pierwsze lub pierwsze i kolejne dziecko”. Informacje o wymaganych zaświadczeniach znajdziesz TUTAJ

 • Kto decyduje o przyznaniu świadczenia? Jaka jest rola w tym procesie?

  Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje właściwy urząd w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

  My weryfikujemy tożsamość wnioskującego i udostępniamy możliwość złożenia Wniosku Rodzina 500+ w Santander internet. Nie weryfikujemy formalnie i merytorycznie danych podanych we wniosku oraz załączników i nie mamy informacji o dalszej obsłudze wniosku przez urząd. Wniosek oraz załączniki usuwamy bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego Emp@tia.

 • Co z przetwarzaniem danych podczas składania Wniosku Rodzina 500+? Kto jest administratorem danych wprowadzanych we wniosku?

  Udostępniamy możliwość złożenia Wniosku Rodzina 500+ przez Santander internet. Pozwala to na uzupełnienie wniosku Twoimi danymi z systemu bankowego takimi jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania i e-mail oraz numeru konta, o ile zdecydujesz, że świadczenie ma być na przekazywane na konto prowadzone przez Santander Bank Polska.

  Nie przekazujemy we wniosku danych dotyczących kont, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie masz u nas.

  Poza weryfikacją Twojej tożsamości nie sprawdzamy informacji, podanych we Wniosku Rodzina 500+. Jeśli nie podasz wystarczających informacji i nie załączysz odpowiednich załączników, będzie się z Tobą kontaktował urząd właściwy w sprawie Wniosku 500+ w Twojej gminie. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie Wniosku Rodzina 500+ z banku do urzędu jest centralny system informatyczny zabezpieczenia społecznego Emp@tia.

  Administratorem danych wprowadzanych we wniosku jest urząd, który w gminie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie świadczenia wychowawczego 500+ oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus brane są pod uwagę moje dane z konta?

  Pomagamy w wypełnieniu Wniosku Rodzina 500+ podstawiając niektóre Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, e-mail oraz numer konta prowadzonego przez nas, które możesz wskazać jako rachunek do przekazywania świadczenia z programu Rodzina 500 plus. Nie przekazujemy w ramach Wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o kontach, kartach, kredytach czy oszczędnościach, jakie masz u nas.

 • Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie Wniosków 500+?

  Podpisaliśmy porozumienie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500 plus w Santander internet. Podstawa prawna tego rozwiązania wynika z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – więcej.

 • Kiedy mogę się spodziewać decyzji i wypłaty świadczenia?

  Świadczenie „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

  Początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy:

  • 1 lipca - dla wniosków składanych elektronicznie
  • 1 sierpnia - dla wniosków papierowych.

  Zasady przyznawania świadczenia oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym:

  • Jeśli złożysz wniosek do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
  • Gdy złożysz wniosek w okresie od 1 września do 30 września, przyznanie i wypłata świadczenia za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
  • Gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
  • Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:
   • gdy złożysz wniosek w listopadzie, przyznanie świadczenia nastąpi za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
   • gdy wniosek złożysz w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
   • gdy wniosek złożysz w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
   • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

  Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gminy rozpatrują wnioski w kolejności ich wpływu i niektóre z nich podejmują decyzje i wypłacają świadczenie na bieżąco - wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

 • Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

  Odpowiadamy za potwierdzenie Twojej tożsamości we Wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikujemy merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku (wyświetlamy je w Santander internet) oraz UPO/UPP (przesłane przez urząd na adres e-mail wskazany we wniosku) potwierdzają formalne wysłanie Wniosku Rodzina 500+. Nie potwierdzają poprawności złożonego wniosku. Jeśli błędnie wypełniłeś Wniosek Rodzina 500+, otrzymasz listowną prośbę urzędu o korektę wniosku, uzupełnienie informacji, bądź dokumentów.

 • Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczenia z programu Rodzina 500 plus. Jak złożyć korektę albo aktualizację Wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Santander internet?

  Nie ma możliwości korekty i aktualizacji Wniosku Rodzina 500+ w Santander internet. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie się zmieniła, skontaktuj się niezwłocznie z urzędem.

 • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze Wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Santander internet? Jaką rolę ma bank, system centralny system informatyczny i urząd?
  • Bank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie Wniosku Rodzina 500+ w Santander internet. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem doradcy infolinii nie jest możliwe. Umożliwiamy pobranie wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku,. Od momentu wysłania wniosku możliwe jest potwierdzenie tego faktu w Santander internet oraz sprawdzenie statusu przekazania wniosku do centralnego systemu informatycznego zabezpieczenia społecznego (Emp@tia). Nie weryfikujemy formalnie i merytorycznie danych we wniosku oraz załączników i nie mamy informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez urząd po przyjęciu go do systemu Emp@tia Wniosek oraz załączniki usuwamy po wysłaniu wniosku do centralnego systemu informatycznego.
  • Centralny system informatyczny to centralny system informatyczny zabezpieczenia społecznego (Emp@tia) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego zadaniem jest przekazanie do rozpatrzenia przez właściwy urząd w gminie Wniosku Rodzina 500+ przesłanego przez systemy bankowe. Emp@tia wysyła Tobie UPO/UPP na adres e-mail, który podasz we wniosku.
  • Urząd, czyli organ właściwy prowadzący postępowanie o świadczenie wychowawcze to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus. To urząd miasta/gminy lub miejski/gminny ośrodek pomocy społecznej na terenie Twojej gminy leżący najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
 • Czy po złożeniu wniosku Santander internet mogę dostarczyć zeskanowane dokumenty do urzędu?

  Część dokumentów możesz dostarczyć do urzędu, a te które wymagają zeskanowania (np. oświadczenie o dochodach z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym), musisz dołączyć w formie zeskanowanej.

Rozwińzobacz mniej

Wniosek Rodzina 500+ w Santander internet

 • Czy w Santander Bank Polska możesz złożyć Wniosek Rodzina 500+?

  Tak, możesz złożyć Wniosek Rodzina 500+ w bankowości internetowej, jeśli masz: numer PESEL, konto osobiste w naszym banku* i dostęp do Santander internet, czyli posiadasz NIK i hasło PIN do tej usługi. Do zatwierdzenia dyspozycji przekazywania pieniędzy z tytułu świadczenia wychowawczego na konto w innym banku potrzebujesz dodatkowo narzędzia autoryzacji (smsKod lub token).

  *Jeśli otworzyłeś konto w Santander Bank Polska:

  • przez internet potwierdzając swoje dane przelewem z innego banku,
  • przez video z pomocą doradcy online,

  to przed złożeniem wniosku musisz potwierdzić swoją tożsamość w naszej placówce.

 • Jak złożyć Wniosek Rodzina 500+ w Santander Bank Polska?

  Informacje o tym co przygotować przed wypełnieniem wniosku znajdziesz w zakładce „Od czego zacząć?”, a szczegóły związane ze składaniem wniosku znajdziesz w zakładce Instrukcja krok po kroku

 • Mam konto w Santander Bank Polska założone przez internet po potwierdzeniu danych przelewem z innego banku. Czy mogę złożyć Wniosek Rodzina 500+ przez Santander internet?

  Jeśli otworzyłeś konto w Santander Bank Polska potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez Santander internet. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w naszej placówce, możesz złożyć Wniosek Rodzina 500+ w Santander internet.

 • Nie jestem klientem Santander Bank Polska, a chcę złożyć wniosek za pośrednictwem Santander internet – jak mogę to zrobić?

  Załóż konto w naszym banku – w oddziale lub przez internet w ścieżce kurierskiej.

  Aby założyć konto bez wychodzenia z domu, kliknij poniżej w Załóż konto.

  Koniecznie wybierz sposób podpisania umowy ZA POŚREDNICTWEM KURIERA. Jeśli podpiszesz umowę za pomocą przelewu internetowego z innego banku, to przed złożeniem Wniosku Rodzina 500+ w Santander internet musisz zgłosić się do oddziału, aby nasz pracownik zweryfikował Twoje dane z dowodem osobistym lub paszportem.

 • Od kiedy można składać Wnioski Rodzina 500+ w Santander Bank Polska?

  Początkowy termin składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy:

  • 1 lipca - dla wniosków składanych elektronicznie,
  • 1 sierpnia - dla wniosków papierowych.
 • Lista urzędów jest długa, w jaki sposób wyszukać w Santander internet urząd właściwy dla danej miejscowości?

  Przez wyszukiwanie kontekstowe np. wpisując miasto albo jakiś element adresu.

 • Czy po podaniu kodu pocztowego system sam podpowie odpowiedni urząd?

  Gdy wpiszesz kod pocztowego, system wskaże listę urzędów z tym samym kodem pocztowym.

 • Czy mogę złożyć Wniosek Rodzina 500+ jeżeli mam usługi pasywne Santander internet?

  Tak, ale w takim przypadku we wniosku możesz wskazać do wypłaty świadczenia tylko Twój rachunek w naszym banku lub wybrać sposób wypłaty świadczenia gotówką. Nie możesz wskazać do wypłaty świadczenia rachunku w innym banku, gdyż nie masz narzędzia autoryzacyjnego do usługi Santander internet (smsKodu lub tokena). Aby otrzymać narzędzie autoryzacyjne, odwiedź naszą placówkę.

 • Jakie konto do wypłaty świadczeń mam podać we Wniosku Rodzina 500+?

  Możesz wskazać dowolne konto bankowe prowadzone w PLN, na które chcesz otrzymywać świadczenie na dziecko. Jeśli składasz wniosek w Santander internet, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w prowadzone przez nas. Jeśli wskażesz konto w innym banku, dyspozycję tę potwierdzasz bezpłatnym smsKodem lub kodem z tokena. Jeśli nie wybierzesz żadnego konta oznacza, że chcesz odbierać pieniędze w formie innej niż przelew na konto np. przekazem pocztowym. Aby dowiedzieć się jakie formy wypłaty świadczenia dopuszcza Twoja gmina, skontaktuj się z urzędem w Twojej gminie.

 • Co zrobić, jeżeli na liście urzędów w Santander internet nie ma mojego urzędu?

  Jeśli Twojego urzędu nie ma na liście w Santander internet, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Brak urzędu na liście w Santander internet oznacza, że urząd w gminie lub mieście nie został jeszcze podłączony do centralnego systemu informatycznego ( Emp@tia). Jeśli masz pytania dotyczące terminu przyłączenia przypisanego Ci urzędu do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z Twoim urzędem.

 • Czy do wypłaty świadczeń we Wniosku Rodzina 500+ mogę podać konto dziecka?

  Możesz wskazać dowolne konto prowadzone w PLN, na które będą przekazywane środki np. Konto<20 w Santander Bank Polska. Pamiętaj, że wskazujesz jeden numer konta na wypłatę świadczeń dla wszystkich swoich dzieci.

 • Czy po wysłaniu wniosku przez Santander internet mogę go modyfikować?

  Nie. Nie możesz nic zmieniać. Jeśli chcesz zmodyfikować lub uzupełnić wniosek, udaj się do urzędu, który wskazałeś we wniosku.

 • Nie mogę załączyć załączników do Wniosku Rodzina 500+. Co zrobić?

  Do Wniosku Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • Format załączników to JPG, PNG lub PDF.
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
 • Kiedy mogę pobrać kopię wypełnionego Wniosku Rodzina 500+?

  Kopię Wniosku Rodzina 500+ w formie umożliwiającej druk (PDF) możesz pobrać w Santander internet tylko raz po zakończeniu jego wypełniania, podczas tej samej sesji logowania, podczas której wypełniasz wniosek. Wydruk wniosku będzie dostępny po wysłaniu wniosku, na stronie z podziękowaniem i informacjami o dalszym procesowaniu wniosku. Po wylogowaniu z Santander internet pobranie kopii wniosku w formie umożliwiającej druk nie będzie możliwe. Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z Santander internet, udaj się do urzędu, który wskazałeś we wniosku i poproś o kopię wniosku

 • Jak sprawdzić, że Urzędowe Potwierdzenie Odbioru lub Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPO lub UPP) jest prawdziwe?

  Wiadomość e-mail z UPO/UPP:

  • ma tytuł „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ”
  • otrzymasz ją z adresu: upo@mrpips.gov.pl.
 • Czym się różni „Potwierdzenie wysłania wniosku” od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru/Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPO/UPP)?

  „Potwierdzenie wysłania wniosku” udostępniamy w Santander internet po wypełnieniu Wniosku Rodzina 500+. Jest dowodem, że przesłaliśmy wniosek do centralnego systemu informatycznego (Emp@tia), który dalej przekaże wniosek do właściwego urzędu.

  Status Wniosku Rodzina 500+ sprawdzisz w zakładce „eUrząd” » „Rodzina 500 plus” » „Złożone wnioski”.

  Statusy wysłania wniosku:

  • Błąd dostarczenia - wysłanie wniosku nie powiodło się. Złóż wniosek ponownie.
  • Przetwarzany - wniosek został wysłany do urzędu wskazanego we wniosku. Sprawdź status przekazania wniosku w kolejnych dniach.
  • Dostarczony - wniosek oczekuje na potwierdzenie odbioru przez urząd, który wskazałeś we wniosku. Po przyjęciu wniosku urząd wyśle UPO/UPP na adres e-mail wskazany we wniosku.

  Statusy mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO/UPP) otrzymasz z urzędu na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w centralnym systemie informatycznym (Emp@tia). Potwierdzenie wysłania wniosku dostępne w Santander internet oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenie pieniężne na dziecko. Każdy Wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez właściwy urząd indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a urząd może kontaktować się Tobą pisemnie i wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez urząd rozpatrujący wniosek . Od takiej decyzji możesz się odwołać w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu zawartym w otrzymanej decyzji.

 • Jakie dane zawiera potwierdzenie wysłania wniosku dostępne w Santander internet?
  • NUMER WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  • PESEL - dane osoby wnioskującej
  • DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
  • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu centralnego systemu informatycznego (Emp@tia)
  • URZĄD PRZYJMUJĄCY WNIOSEK - nazwa i adres urzędu, odbiorcy wniosku
  • KOD INSTYTUCJI NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank
  • KOD INSTYTUCJI ODBIORCY – zawiera informacje o instytucji: urząd
 • Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie wysłania wniosku wystawiane przez bank?

  Potwierdzenie wysłania Wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w Santander internet. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w Santander internet w zakładce „eUrząd” » „Rodzina 500 plus” » „Złożone wnioski”.

  W momencie przekazania wniosku z Santander internet do centralnego systemu informatycznego, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus przejmuje urząd.

 • Co zrobić, gdy mój wniosek ma status „Dostarczony”, a nie otrzymałem UPO/UPP z urzędu?

  Jeżeli w Potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym w Santander internet, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO/UPP, skontaktuj się z urzędem wskazanym we wniosku.

 • Dlaczego bank nie informuje o rozpatrzeniu Wniosku Rodzina 500+?

  Umożliwiamy wypełnienie Wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go za pośrednictwem Santander internet do urzędu, który rozpatrzy wniosek. Dowodem wysłania wniosku do urzędu wskazanego we wniosku jest Potwierdzenie wysłania wniosku, które udostępniamy w Santander internet oraz UPO/UPP (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia), które wyśle urząd na adres e-mail wskazany we wniosku.

  Nie możemy przechowywać danych z Wniosku Rodzina 500+ i nie mamy informacji o decyzji podjętej przez urząd dlatego nie informujemy o rozpatrzeniu wniosku po przesłaniu go do urzędu. Jeśli masz pytania w sprawie rozpatrzenia Wniosku Rodzina 500+, prosimy kontaktuj się bezpośrednio z Twoim urzędem.

 • Jak bezpiecznie złożyć wniosek Rodzina 500+?

  Zachowaj ostrożność podczas składania Wniosku Rodzina 500+:

  • Złożenie Wniosku Rodzina 500+ w Santander internet jest bezpłatne.
  • Aby wypełnić wniosek, nie trzeba instalować na komputerze lub telefonie żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania.
  • smsKod lub kod z tokena podajesz tylko raz, gdy zaznaczysz we wniosku, że świadczenie mamy przekazywać na konto w innym banku. Prośbę o wpisanie kodu wyświetlimy, gdy wprowadzisz numer konta i klikniesz przycisk Złóż wniosek.
  • Gdy klikniesz przycisk Złóż wniosek, automatycznie przeniesiemy Cię do wypełniania formularza Wniosku Rodzina 500+ i wylogujemy Cię (w tle) z Santander internet.
  • Gdy wyślesz wniosek, to na adres e-mail wskazany we wniosku otrzymasz powiadomienia o zmianie statusu wniosku. Powiadomienia e-mail „ Alert24: Wniosek Rodzina 500+ w Santander internet - status: ” wyślemy z adresu Alerty24@santander.pl .
  • Jako potwierdzenie wysłania Wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, które jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO/UPP). Wiadomość e-mail otrzymasz z adresu upo@mrpips.gov.pl. UPO/UPP będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do centralnego systemu informatycznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Emp@tia),
  • Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub e-mail w sprawie Wniosku Rodzina 500+ od nieznanego nadawcy lub zostaniesz poproszony o podanie danych do logowania w sytuacji związanej z Wnioskiem Rodzina 500+ innej niż opisana powyżej (tj. potwierdzenie numeru konta w innym banku do wypłat 500+), prosimy skontaktuj się z nami. Przypominamy, że nie prosimy o podawanie jakichkolwiek danych przez e-mail lub SMS
  • Prosimy nie klikać w linki w wiadomościach e-mail i SMS, które mają rzekomo kierować na strony internetowe banków.

  Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z Santander internet.

  Coś Cię zaniepokoiło? Skontaktuj się z nami: 19999 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).

Rozwińzobacz mniej