Szukaj na stronie

Aktualności

Zapoznaj się z komunikatami
o ostatnich wydarzeniach, zmianach i promocjach

Fala zmienności a oszczędności - mechanizm stóp procentowych

4 grudnia 2020

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych nie napawa obecnie optymizmem nikogo, kto trzyma oszczędności w banku. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego tak się stało i jakie możliwości masz do wyboru w ramach decydowania o dalszym losie Twoich pieniędzy.

Uruchomi się w nowym oknie

Gdzie się podziały tamte odsetki … czyli o ostrym cięciu stóp procentowych

Jeszcze kilka miesięcy temu mogliśmy liczyć na oprocentowanie, które pozwoliłoby ochronić nasze oszczędności przed inflacją (czyli wzrostem poziomu cen, który sprawia, że za każdą złotówkę dziś, kupimy mniej produktów w przyszłości). Obecnie banki nie oferują już oprocentowania na poziomie 3%, 2%, a nawet 1%.

Dlaczego tak jest? W tym momencie musisz przyjrzeć się obecnej sytuacji na polskim rynku. Mamy aktualnie najniższy poziom stóp procentowych w historii. Najważniejsza z 5 stóp procentowych – stopa referencyjna jest zbliżona do 0 i wynosi na moment publikacji tego tekstu 0,1%. O poziomie stóp procentowych decyduje Rada Polityki Pieniężnej (RPP), czyli organ Narodowego Banku Polskiego (NBP). W tym roku RPP 3-krotnie obniżyła poziom stóp procentowych w Polsce. RPP podała w uzasadnieniu tej decyzji, że:

Niższa aktywność gospodarcza na świecie, w tym w Polsce, wraz z niższymi cenami surowców na rynkach międzynarodowych będą oddziaływały w kierunku dalszego obniżenia inflacji. W efekcie utrzymuje się ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Biorąc to pod uwagę, Rada zdecydowała o ponownym obniżeniu stóp procentowych NBP.

Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm, oddziałując w kierunku szybszego ożywienia gospodarczego po zakończeniu pandemii.

Działania NBP ograniczają ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie oraz – poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców – oddziałują w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego.

Czy są jakieś plusy tej sytuacji

Nie dla każdego niski poziom stóp procentowych jest niekorzystny. Kontrolowany niski poziom inflacji jest bez wątpienia pożądanym zjawiskiem dla gospodarki. Na przykład osoby posiadające kredyt oparty o zmienną stopę procentową cieszą się w tej chwili z niższych rat od spłacanych przez nich zobowiązań. Z drugiej strony polityka kredytowa w bankach jest aktualnie dużo bardziej konserwatywna - innymi słowy, ogólnie jest trudniej uzyskać kredyt, choć jest on relatywnie tańszy.

Alternatywy dla Twoich oszczędności

2020 rok przyniósł wiele zmian w naszym życiu – inaczej pracujemy, podróżujemy i ogólnie funkcjonujemy jako społeczeństwo. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak to robią inni i zbadaliśmy finansowe DNA Polek i Polaków – zapraszamy Cię do zapoznania się z wnioskami z badań tutaj Uruchomi się w nowym oknie.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych warto, jest zrobić rozeznanie na własną rękę i zapoznać się, chociażby z wynikami badań rynku np. sprawdzić jak inni Polacy poradzili sobie w tym roku ze swoimi finansami.

Nasza oferta zawiera rozwiązania, które mogą Cię także zainteresować. Mają one zróżnicowany poziom ryzyka, które występuje prawie w każdym rodzaju inwestycji. Jednym z takich rozwiązań są fundusze inwestycyjne. Są one dla osób, które chcą powierzyć specjalistom swoje oszczędności z oczekiwaniem osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż na lokacie bankowej. Fundusze inwestycyjne dzielą się na podstawowe kategorie: pieniężne, obligacyjne, akcyjne, mieszane i alternatywne.
Bardziej szczegółowe informacje o danym funduszu są zawarte w dokumencie zwanym KID, czyli w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz materiałach przygotowanych w ramach kompletu dokumentów dla tego produktu.

Wybór odpowiedniego dla Ciebie rozwiązania możesz omówić na spotkaniu z naszym doradcą. Łatwiej będzie Ci wówczas określić, jakie masz oczekiwania względem danego produktu, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i obawami. Doradca wskaże Ci także, na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę.