Szukaj na stronie

Zmieniamy oprocentowanie kont i lokat

27 kwietnia 2020

Epidemia koronawirusa dotyka nie tylko sfery zdrowotnej i społecznej, ale także globalnej sytuacji ekonomicznej. Rada Polityki Pieniężnej NBP, by wspomóc polską gospodarkę, zdecydowała się obniżyć stopy procentowe. Ta decyzja ma wpływ na obniżenie oprocentowania kont i lokat, z których Państwo aktualnie korzystają. W tej korespondencji przekazujemy Państwu kilka istotnych informacji na ten temat.

Dostosowujemy oprocentowanie do sytuacji rynkowej

W dniach 17 marca 2020 roku oraz 8 kwietnia 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną w PLN (łącznie o 1,00 p.p.) oraz stopę lombardową w PLN (łącznie o 1,50 p.p.). Podobnie uczyniły organy, które kształtują politykę pieniężną w zakresie stóp procentowych dla walut obcych. Zasady, które dotyczą zmiany naszego oprocentowania opisaliśmy w Regulaminie kont dla klientów indywidualnych (Rozdz. VI § 16 pkt 4 ppkt. 1, 2, 7, 8, 9 i pkt. 9).

Czego dotyczą zmiany

Od 30 czerwca 2020 roku obniżymy oprocentowanie:

  • na kontach osobistych,
  • na kontach oszczędnościowych,
  • na lokatach.

Dotyczy to kont i lokat ze zmiennym oprocentowaniem. Dane szczegółowe znajdą Państwo w załączonej tabeli.

Dalsze kroki

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zmianę oprocentowania na wskazanych kontach i lokatach, mogą Państwo:

  • zgłosić sprzeciw wobec tych zmian do 29 czerwca 2020 roku – umowa wygaśnie wtedy 29 czerwca 2020 roku,
  • wypowiedzieć umowę ze skutkiem od dnia poinformowania nas o zmianie – jednak nie później niż do 29 czerwca 2020 r.

Sprzeciw lub wypowiedzenie mogą Państwo, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, złożyć u doradcy pod numerem 1 9999 (opcja – Chcesz zrezygnować z produktu), listownie lub w każdej placówce.

 

Zmiana oprocentowania kont i lokat - tabela