Najczęściej wyszukiwane:

Wypłaty z BFG dla deponentów Banku Spółdzielczego w Grębowie

18 lipca 2019

Santander Bank Polska realizuje wypłaty dla klientów Banku Spółdzielczego w Grębowie od 22 lipca do 6 września 2019 r.

Deponentom przysługuje świadczenie gwarancyjne do równowartości w złotych 100 tys. euro.
Więcej tutaj lub pod numerem +48 61 286 97 15 (opłata zgodna z taryfą operatora).