Szukaj na stronie

Świadczenie Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy w Santander internet

25 maja 2022

Obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, mogą wnioskować o świadczenie 500+ w Santander internet lub przez system elektroniczny ZUS - Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi.
Wniosek w języku ukraińskim, można złożyć elektronicznie w Santander internet (w ukraińskiej wersji serwisu) lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS Uruchomi się w nowym oknie.

Komu przysługuje 500+

500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat: 

 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23.02.2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23.02.2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24.02.2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. 

Jak złożyć wniosek

Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie w Santander internet lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.
Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebny jest:

 • paszport - osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada),
 • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL - osobie składającej wniosek i dziecku,
 • numer rachunku bankowego w Polsce,
 • numer telefonu w Polsce i adres e-mail,
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,
 • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja,
 • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24.02.2022 r., ale dziecko wnioskodawcy albo dziecko nad którym wnioskodawca sprawuje pieczę zastępczą lub jest jego opiekunem prawnym, przyjechało do Polski po 23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi

Więcej informacji o 500+ dla obywateli Ukrainy znajdziesz na stronie ZUS Uruchomi się w nowym oknie

Informacje, które dotyczą świadczenia Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy powstały na podstawie informacji zawartych na stronie ZUS Uruchomi się w nowym oknie.