Szukaj na stronie

Santander Bank Polska z najlepszym raportem społecznym

25 października 2019

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2018 Santander Bank Polska zdobył pierwsze miejsce w kategorii Raporty Społeczne w konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2018 Santander Bank Polska zdobył pierwsze miejsce w kategorii Raporty Społeczne w konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Jury doceniło przede wszystkim przyjazną, interesującą formę, zwróciło uwagę na szeroki opis oddziaływania firmy, w szczególności na wpływ środowiskowy oraz na rzetelne podejście do przygotowania raportu.  

"Bardzo wyraźnie widać, że coraz częściej interesariusze podejmują decyzje również w oparciu o informacje inne  niż finansowe. Szukają danych na temat wpływu jaki firma wywiera na otoczenie, jakim jest pracodawcą, w jaki sposób jest ona zarządzana. Przyszli pracownicy chcą pracować w firmach, które nie tylko osiągają znakomite wyniki ale także mają odpowiadającą im kulturę organizacyjną, podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, jednym słowem prowadzą biznes w sposób odpowiedzialny. Podobnie sytuacja wygląda
z partnerami biznesowymi, inwestorami. Dla większości z nich pierwszym i najważniejszym źródłem tych informacji są raporty niefinansowe. Dlatego transparentne, wystandaryzowane raportowanie danych z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju jest jednym z naszych priorytetów. Prowadzimy ten proces już od wielu lat, zawsze dbając o to aby odpowiadał na oczekiwania i adresował kwestie najważniejsze dla naszych interesariuszy. Dlatego jesteśmy dumni z tej nagrody. Jest ona dla nas potwierdzeniem, że nasza konsekwencja i stałe doskonalenie jest zauważane i doceniane."
- mówi Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.

Nagrodzony raport jest szóstym raportem odpowiedzialnego biznesu opublikowanym przez Santander Bank Polska. Od dwóch lat ma formę strony internetowej, na której regularnie pojawiają się nowe informacje o prowadzonych działaniach. W tegorocznej edycji raportu inicjatywy Santander Bank Polska zostały podzielone zgodnie z najważniejszymi wartościami, które są przez nie realizowane - Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie. Jest także możliwość filtrowania treści według Celów Zrównoważonego Rozwoju wspieranych przez bank. Jako pierwszy polski raport niefinansowy odnosi się Principles for Responsible Banking - międzynarodowych wytycznych wypracowanych przez UNEP FI, które zostały oficjalnie ogłoszone podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w dniu 22 września 2019. 

Ponadto witryna www z raportem jest odpowiednia dla osób niewidomych i niewidzących, zgodna z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0 – dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, posiada certyfikat Fundacji Widzialni.org. Raporty Santander Bank Polska są przygotowywane zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative i podlegają weryfikacji niezależnego audytora. Są dostępne w języku polskim i angielskim.  

Raport  Odpowiedzialnego Biznesu 2018 Santander Bank Polska jest dostępny na: raport.santander.pl Uruchomi się w nowym oknie


Statuetka nagrody

12-lat oceny działań społecznych

W konkursie Raporty Społeczne przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2007 roku. Organizatorami projektu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte.