Szukaj na stronie

Po raz kolejny jesteśmy Partnerem Strategicznym kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety

4 czerwca 2020

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. To wyjątkowy moment w roku, mający szczególnie mocno zwrócić uwagę na pogarszający się stan globalnego środowiska oraz wyzwania z tym związane.

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Środowiska. To wyjątkowy moment w roku,  mający szczególnie mocno zwrócić uwagę na pogarszający się stan globalnego środowiska oraz wyzwania z tym związane.

Jest to też pierwszy dzień kolejnej edycji kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, której, po raz drugi, Partnerem Strategicznym jest Santander Bank Polska.  Kampania zainicjowana została w roku 2018 przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Tematem, wokół którego ogniskować się przekaz tegorocznych globalnych obchodów Światowego Dnia Środowiska i kampanii #DlaPlanety jest różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) a hasłem kampanii jest wezwanie: „Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie.”

Będąc częścią przyrody podlegamy jej prawom. Szczególnie dotkliwie  uświadamiamy to sobie w obliczu epidemii, czy klęsk żywiołowych. Pandemia COVID-19 to kolejny sygnał do działania. Dbajmy więc o planetę i o różnorodność gatunków i ekosystemów. Ochrona różnorodności biologicznej jest szansą na opanowanie kryzysu klimatycznego i na ochronę naszego zdrowia. Brak działania szkodzi całej naszej planecie i zagraża istnieniu rodzaju ludzkiego. Dla naszego dobra, pomóżmy Naturze odzyskać równowagę.

Santander Bank Polska, realizując swoją strategię odpowiedzialnej bankowości #ResponsibleBanking, jest również odpowiedzialny za środowisko, w którym działa. Dlatego angażujemy się w edukację ekologiczną oraz sami wdrażamy ekologiczne inicjatywy zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Więcej na ten temat można przeczytać... Uruchomi się w nowym oknie

Film: #DlaPlanety Ratujmy Naturę. Ratujmy siebie. Uruchomi się w nowym oknie