Szukaj na stronie

Grupa Santander zwiększa swoje zaangażowanie społeczne

20 marca 2023

Podwyższamy też cel w zakresie inkluzywnej bankowości - do 15 milionów osób do 2025 roku.

W 2019 r., dla całej Grupy Santander, przyjęliśmy cel, aby do 2025 roku zapewnić integrację finansową dla 10 mln osób. W krajach, w których działamy prowadzimy inicjatywy w zakresie dostępu do usług finansowych, finansowania i edukacji finansowej. Dzięki temu nasz cel został przekroczony o 18% na trzy lata przed upływem wyznaczonego terminu. Dlatego nasz nowy cel to integracja finansowa 15 milionów ludzi do 2025 r.

Zasadniczy cel Grupy Santander to zagwarantowanie dostępu do systemu finansowego dla wszystkich oraz niedopuszczenie do sytuacji, w której ktokolwiek byłby zmuszony ten system opuści.. Dlatego skupiamy się na edukacji finansowej, zapewnieniu dostępu do usług finansowych oraz, udzielaniu finansowania grupom społecznym w trudnej sytuacji.

Dostęp do usług finansowych 

Podejmujemy działania, by grupom społecznym w trudnej sytuacji zapewnić dostęp do środków pieniężnych w oddziałach oraz dzięki zwiększeniu zasięgu działania Grupy Santander przez partnerstwo z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Pomagamy w przeprowadzaniu podstawowych transakcji w kanałach cyfrowych oraz zrozumieniu podstawowych produktów bankowych. Szczególną uwagę kierujemy na potrzeby osób starszych i innych wrażliwych grup społecznych.

Tworzymy „Oddziały bez barier”, czyli aranżujemy nasze placówki tak, aby zwiększać ich dostępność. W minionym roku uruchomiliśmy w Warszawie kolejny, flagowy „Oddział bez barier”. Udostępniliśmy w nim ścieżki dotykowe, mapę tyflograficzną (plan oddziału z wypukłościami odzwierciedlającymi obiekty z otoczenia i opisami w alfabecie Braille’a) czy system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT. To rozwiązania, które wspomagają orientację przestrzenną i zwiększają poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością wzroku. Takie placówki funkcjonują także w Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Bolesławcu oraz Kłodzku.

Finansowanie

Wspieramy przedsiębiorców o niskich dochodach i ograniczonym dostępie do usług finansowych w zakładaniu i rozwijaniu własnych firm przez programy mikrofinansowania.  W zeszłym roku pomogliśmy 1,6 mln mikroprzedsiębiorcom, z których 70% to kobiety. Prowadzimy również programy, które przez odroczenie płatności lub wydłużenie okresu kredytowania umożliwiają spłatę zadłużenia klientom w trudnej sytuacji finansowej. Oferujemy produkty i usługi, które umożliwiają znalezienie mieszkania oraz zaspokojenie innych potrzeb finansowych gospodarstwom domowym o niskich dochodach.

Edukacja finansowa

Od ponad 10 lat Grupa Santander promuje programy edukacji finansowej na wszystkich najważniejszych rynkach, na których prowadzi działalność. Naszym celem jest zwiększenie zrozumienia pojęć finansowych i pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych wśród klientów z grup wrażliwych.

W Polsce prowadzimy m.in. autorski projekt Finansiaki Uruchomi się w nowym oknie, w którym dostarczamy rodzicom i nauczycielom materiały edukacyjne, aby wspierać ich w edukacji dzieci na temat oszczędzania i podstaw przedsiębiorczości. Stworzyliśmy m.in. scenariusze lekcji dla szkół, audiobooki, poradniki czy nawet quizy i gry planszowe do pobrania ze strony programu. Finanse to temat, który na etapie podstawowej edukacji szkolnej nie jest wystarczająco rozwinięty, a na taką potrzebę wskazuje np. Rzecznik Finansowy w Polsce. W minionym roku z przekazów programu skorzystało ponad 460 tys. osób w całej Polsce.

Inkluzywna bankowość w 2022 roku

Przyczyniliśmy się do wzmocnienia finansowego ponad miliona osób (wzrost o 14% w porównaniu z poprzednim rokiem) dzięki inicjatywom umożliwiającym dostęp do usług bankowych.

Dzięki indywidualnie dopasowanym rozwiązaniom wsparliśmy ponad 1,8 mln osób fizycznych i MŚP, które miały problemy z pozyskaniem finansowania ze względu na trudne warunki ekonomiczne (wzrost o 9%).

Pomogliśmy 2,7 mln osób w lepszym zrozumieniu kwestii finansowych (wzrost o 52%).