Szukaj na stronie
Bezpieczeństwo

Fałszywe korespondencje z Urzędu Patentowego RP

7 czerwca 2022

Oszuści wysyłają do przedsiębiorców fałszywą korespondencję, w której podszywają się pod Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP).

Na czym polega zagrożenie

W Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej przestępcy fałszują decyzje Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej Uruchomi się w nowym oknie, Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej Uruchomi się w nowym oknie oraz urzędów krajów Unii Europejskiej.

Oszuści podszywają się pod te instytucje i wysyłają wiadomość, w której wzywają przedsiębiorców do wpłaty pieniędzy w euro na fałszywy zagraniczny numer konta. Informacja może dotyczyć również rzekomego wpisu do rejestru i uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Aby zwiększyć swoją wiarygodność, przestępcy wykorzystują wzorce pism z urzędów. W ten sposób wyłudzają pieniądze.

Na co zwrócić uwagę

Twoją czujność powinny wzbudzić:

  • rzekome wezwania do zapłaty – przesłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną, z prośba o uiszczenie opłaty na zagraniczne konto bankowe,
  • upomnienia, wezwania, decyzje, świadectwa, które wzbudzają Twoje podejrzenia i w których nadawca podpisuje się na przykład jako Urząd Patentowy RP.

Jak możesz sprawdzić, czy wiadomość jest prawdziwa

Jeżeli masz wątpliwości, czy otrzymana wiadomość albo konto są prawdziwe:

  • Na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej znajdziesz oficjalne ostrzeżenie  - Uważaj na fałszywe decyzje, świadectwa ochronne, upomnienia! W komunikacie przeczytasz informację m.in. o jedynym prawdziwym koncie do wpłat, które należy do urzędu. Dodatkowo znajdziesz w nim oficjalne stanowisko UPRP i numer infolinii, na który możesz zgłaszać pytania lub podejrzaną korespondencję.
  • Skontaktuj się z UPRP; możesz np. zadzwonić na  infolinię urzędu.

Co możesz jeszcze zrobić

Jeśli jesteś odbiorcą podejrzanej korespondencji możesz:

  • zgłosić sprawę do organów ścigania; jeśli to możliwe przedstaw zachowane pismo/fakturę/e-maila,
  • zgłosić sprawę do UPRP,

Co zrobić, gdy przelew na fałszywe konto został zlecony

Jeżeli przelew na fałszywy numer konta został już wykonany i podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, możesz się z nami skontaktować:

  • telefonicznie, pod numerem telefonu 1 9999,
  • w usługach bankowości internetowej.

Podaj nam numer konta odbiorcy i opisz krótko zdarzenie.