Najczęściej wyszukiwane:
 • Bezpłatne prowadzenie rachunku maklerskiego VIP w Santander Biuro Maklerskie

 • Atrakcyjne stawki prowizji maklerskich dla klientów Santander Select w porównaniu do stawek standardowych

 • Bezpłatny dostęp do opracowań analitycznych i rekomendacji ekspertów w serwisie Inwestor online

Dodatkowe informacje

Klienci posiadający Konto Select lub status Select korzystając z Rachunku maklerskiego VIP
w Santander Biuro Maklerskie inwestują na preferencyjnych warunkach

 • Możliwość inwestycji między innymi w akcje, ETFy, obligacje na giełdzie warszawskiej i na największych giełdach zagranicznych, a także możliwość zapisów na akcje w ramach ofert publicznych.

Otwórz Rachunek maklerski VIP

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada

Zaloguj się do Santander internet
Wybierz Ofertę Banku, a następnie Rachunek inwestycyjny.
Uzupełnij wniosek
Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online.
Potwierdź dane
Zaakceptuj wysyłkę formularza smsKodem lub w aplikacji mobilnej.
Złóż dyspozycję
Po potwierdzeniu otwarcia rachunku zadzwoń do doradcy Select lub do Contact Center Santander Biuro Maklerskie i złóż dyspozycję przystąpienia do Rachunku VIP.
Zadzwoń do nas
Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie i posiadasz konto Select lub status klienta Select, możesz otworzyć rachunek VIP przez telefon. Zadzwoń do Contact Center - 61 856 44 44 lub 801 36 46 36.
Zamów rachunek VIP
Złóż dyspozycję przystąpienia do rachunku VIP.
Zacznij inwestować
Doradca otworzy dla Ciebie rachunek VIP lub zmieni status obecnego rachunku na rachunek VIP, dzięki któremu możesz inwestować na preferencyjnych warunkach.
Odwiedź oddział
Przyjdź do dowolnego oddziału z dowodem osobistym lub paszportem.
Otwarcie rachunku
Podpisz dyspozycję przystąpienia do Rachunku VIP.
Inwestuj
Inwestuj na giełdzie przez Internet lub komórkę za pomocą serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile.

Proste zasady, przejrzyste opłaty

Bankujesz tak, jak chcesz. Płacisz, jak chcesz.

Prowadzenie Rachunku VIP (opłata miesięczna)

Santander internet/mobile 0 zł
Osobiście lub telefonicznie 0 zł
Day trading 0 zł

 

Prowizja od obrotu papierami wartościowymi i warrantami na rynku polskim, z wyłączeniem obligacji

Santander internet/mobile         0,34% min.5 zł
Osobiście lub telefonicznie        0,69% min. 9 zł
Day trading        0,25% min. 5 lub 9 zł

 

Prowizja od obrotu indeksowymi kontraktami terminowymi (za jedną szt.)

Santander internet/mobile 7 zł
Osobiście lub telefonicznie 0 zł
Day trading 6 zł

Prowizja od obrotu zagranicznymi instrumentami finansowymi, z wyłączeniem zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych

Santander internet/mobile 0,34%(1
Osobiście lub telefonicznie 0,69%(2
Day trading 0,25%(1,2

1) Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie, składane za pośrednictwem Internetu lub urządzeń mobilnych, wynosi dla giełd europejskich: 12 EUR/USD/GBP/CHF; dla amerykańskich 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 12 USD.
2) Minimalna prowizja za jedno zrealizowane zlecenie, składane osobiście lub telefonicznie, wynosi dla giełd europejskich: 20 EUR/USD/GBP/CHF; dla amerykańskich 0,02 USD od sztuki, nie mniej niż 20 USD.

 

Ważne informacje

 • Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe

  Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestycje w zagraniczne instrumenty finansowe związane są nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.

  Ponadto inwestycje w zagraniczne instrumenty finansowe związane są nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. W celu korzystania z usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych.

  Zwracamy uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć między innymi zmieniające się warunki:

  • ekonomiczne,
  • prawne,
  • polityczne
  • podatkowe.

  Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajdziesz tutaj.

  Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się ryzyko:

  • nieodpowiednich rekomendacji,
  • niewłaściwie oszacowanej wartości,
  • nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać),
  • dezaktualizacji rekomendacji.

  Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie Informacje wstępne.

 • Sprzedaż krzyżowa w Santander Biuro Maklerskie

  W celu korzystania z usługi Drogowskazu inwestycyjnego konieczne jest:

  • posiadanie rachunku papierów wartościowych,
  • zawarcie dyspozycji rozszerzającej zakres umowy maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego Drogowskaz inwestycyjny
  • posiadanie aktualnego i odpowiedniego wyniku ankiety odpowiedniości dla usługi doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz Inwestycyjny.

  Dostępność rekomendowanego portfela w usłudze doradztwa inwestycyjnego – Drogowskaz inwestycyjny zależy od indywidualnej sytuacji klienta badanej na podstawie ankiety odpowiedniości (dostępnej w serwisie Inwestor online).

  Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).

  Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług
  Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska.

Dokumenty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska za czynności bankowe dla klientów indywidualnych - obowiązująca od dnia 01.07.2022 r.
1 Lipiec 2022 r.
3143.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Umowa o świadczenie usług maklerskich osoba fizyczna
3 Listopad 2020 r.
372.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz