Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Contact Center

 • Dostępność

  aby inwestować przez telefon wystarczy otworzyć rachunek inwestycyjny w Santander Biuro Maklerskie. Korzystanie z usług Contact Center nie jest związane z dodatkowymi opłatami (poza kosztem połączenia).

 • Szeroki wybór instrumentów finansowych

  możliwość kupna i sprzedaży m.in. akcji, kontraktów terminowych, opcji, ETFów, obligacji.

 • Dostęp do giełd zagranicznych

  po złożeniu odpowiedniej dyspozycji.

 • Bardzo szeroka paleta usług

  możliwość korzystania z większości usług Santander Biuro Maklerskie przez telefon.

Szczegóły

Większość usług Santander Biuro Maklerskie jest dostępna za pośrednictwem telefonu. Przez telefon można m.in.:

 • złożyć, modyfikować lub anulować zlecenie kupna i sprzedaży instrumentów finansowych (m.in. akcji, kontraktów terminowych, opcji, ETFów, obligacji.)
 • złożyć dyspozycję przelewu środków pieniężnych,
 • uzyskać informację o stanie swojego rachunku,
 • rozszerzyć umowę maklerską o nowe usługi,
 • złożyć wnioski o przyznanie prowizji liniowej i negocjowanej,
 • złożyć dyspozycję wymiany walutowej oraz otwarcia dodatkowych rachunków walutowych,
 • wykonać transfer papierów wartościowych,
 • złożyć wniosek o wydanie imiennego zaświadczenia na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 • zablokować papiery wartościowe stanowiące depozyt zabezpieczający.

Pełen zakres dostępnych usług wymieniony jest w zarządzeniu w sprawie określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem sieci telefonicznej. Przejdź do zarządzeń.

Jak korzystać?

 • W jakich godzinach i pod jakim numerem?
  Usługi telefoniczne Santander Biuro Maklerskie są dostępne w dni robocze w godz. 8:00 - 19:00 pod numerami telefonu 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

  Dodatkowo pod numerem 61 856 44 45 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) można uzyskać informacje rynkowe i o ofercie Santander Biuro Maklerskie.
   
 • Jak odbywa się identyfikacja klienta?
  Identyfikacja klienta odbywa się automatycznie przy pomocy login oraz kodu PIN dla usług telefonicznych. Identyfikacja możliwa jest również przy pomocy hasła.

  Połączenie, w ramach którego następuje identyfikacja przy użyciu jako kodów login i PIN ma priorytet przed innymi połączeniami. Dzięki temu szybciej uzyskasz kontakt z naszym pracownikiem. Dodatkowo dzięki automatycznej autoryzacji skraca się proces identyfikacji, co pozwala na przejście od razu do złożenia dyspozycji.
   
 • Jak uzyskać szybki kontakt?
  Aby przyspieszyć uzyskanie połączenia i przebieg procesu identyfikacji w systemach Contact Center, następujący ciąg numerów: numer telefonu, opcja na IVR, login możesz wpisać w książce telefonicznej telefonu, dzięki czemu wybranie jednego przycisku – kontaktu spowoduje automatyczne przejście procesu wyboru odpowiednich kodów, a Ty wprowadzisz już tylko swój PIN. Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy wprowadzania do pamięci telefonu kodu PIN do usług telefonicznych.

  Warunkiem prawidłowego działania wprowadzonego ciągu numerów jest wykorzystanie funkcji pauzy w telefonie.

  Prawidłowy zapis w pamięci telefonu powinien wyglądać następująco: 618564444pp1pXXXXXXXX, gdzie:
  • 618564444 – numer telefonu do Zespołu Contact Center
  • p – pauza na telefonie (zalecamy wpisanie podwójnej pauzy)
  • 1 – wybór opcji 1 złóż zlecenie
  • XXXXXXXX – login
    
 • Jak uzyskać numer login i PIN dla usług telefonicznych?
  login jest taki sam dla usług internetowych i telefonicznych.
  Kody PIN są odrębne dla usług internetowych i telefonicznych.

  Login:
  • login jest znany każdemu klientowi korzystającemu z usług internetowych Santander Biuro Maklerskie (wspólny login do serwisu Inwestor online, Inwestor mobile i usług telefonicznych),
  • jeśli nie znasz albo nie pamiętasz login, uzyskasz go od naszego pracownika pod jednym z powyższych numerów telefonu po odsłuchaniu komunikatu powitalnego i wybraniu 0.
    
 • PIN dla usług telefonicznych:< >aby uzyskać kod PIN dla usług telefonicznych, wystarczy zadzwonić pod jeden z powyższych numerów telefonu i po odsłuchaniu komunikatu powitalnego wybrać 0,uzyskasz połączenie z pracownikiem, który następnie przełączy Cię do modułu nadawania kodu PIN dla usług telefonicznych,przy pomocy klawiatury swojego telefonu wybierasz kod PIN dla usług telefonicznych i potwierdzasz go; kod PIN dla usług telefonicznych musi składać się z czterech cyfr, przy czym nie mogą to być cztery identyczne cyfry ani cztery kolejne malejące lub rosnące cyfry; jeśli jest to kolejny kod PIN dla usług telefonicznych, musi on być różny od poprzedniego.Jak korzystać z poszczególnych usług telefonicznych?
  Po wybraniu jednego z powyższych numerów telefonu oraz wysłuchaniu komunikatu powitalnego możesz korzystać z następujących funkcji:
  • jeżeli chcesz złożyć zlecenie lub dyspozycję i posiadasz indywidualny login i PIN dla usług telefonicznych, wybierz 1, w przeciwnym wypadku wybierz 0,
  • jeżeli chcesz uzyskać informacje o rachunku i posiadasz indywidualny login i PIN dla usług telefonicznych, wybierz 2, w przeciwnym wypadku wybierz 0,
  • jeżeli chcesz uzyskać informacje rynkowe, wybierz 3,
  • jeżeli chcesz uzyskać pomoc i informacje o serwisie internetowym Inwestor online, wybierz 4,
  • jeżeli chcesz dokonać zmiany kodu PIN dla usług telefonicznych, wybierz 5,
  • jeżeli chcesz połączyć się z pracownikiem, wybierz 0 (również w celu złożenia zlecenia lub dyspozycji).
  • Po wybraniu opcji 1 lub 2 system poprosi o podanie login, a gdy login zostanie podany prawidłowo, system poprosi o podanie kodu PIN. Numery te należy podać za pomocą klawiatury telefonu. Prawidłowe podanie obu numerów – login i PIN spowoduje przełączenie do pracownika. Połączenie takie ma priorytet przed innymi połączeniami, dzięki czemu szybciej uzyskasz kontakt z naszym pracownikiem. Dodatkowo dzięki takiej automatycznej autoryzacji skraca się proces identyfikacji, co pozwala na przejście od razu do złożenia dyspozycji.

Opłaty i prowizje

Opłaty i prowizje szczegółowo określone są w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie.

Za połączenie z numerami telefonu klient ponosi opłatę zgodnie z taryfą operatora.