Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

NOTA PRAWNA

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. prowadzącą działalność maklerską.

Miejsce sieciowe Santander Biuro Maklerskie jest bezpłatne, kierowane do wszystkich uczestników rynku kapitałowego w Polsce, w tym klientów Santander Biuro Maklerskie, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.

Informacje i dane zamieszczone na stronie niniejszego miejsca sieciowego Santander Biuro Maklerskie są udostępnianie wyłącznie w celach informacyjnych. Mogą być one również udostępniane w celach reklamowych i promocyjnych. Powyższe informacje i dane nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia jakichkolwiek usług (w rozumieniu kodeksu cywilnego), w tym usług maklerskich.

Santander Biuro Maklerskie oświadcza, że informacje i dane zamieszczane na stronie niniejszego miejsca sieciowego Santander Biuro Maklerskie są gromadzone i redagowane z należytą starannością.

Informacja o poszczególnych instrumentach finansowych nie jest skierowana do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w jurysdykcji, w której zgodne z prawem nabycie takich instrumentów nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych instrumentów finansowych w danej jurysdykcji.

Informacje zaprezentowane w ramach niniejszego miejsca sieciowego nie stanowią oferty w przedmiocie sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia instrumentów finansowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Wszelkie prawa do całej zawartości miejsca sieciowego Santander Biuro Maklerskie są zastrzeżone. Żadna część miejsca sieciowego Santander Biuro Maklerskie. nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez zgody Santander Biuro Maklerskie

Podmioty zainteresowane publikacją danych z miejsca sieciowego Santander Biuro Maklerskie na prowadzonych przez siebie stronach internetowych proszone są o kontakt mailowy na adres bm.inwestor@santander.pl

INFORMACJE WSTĘPNE

Zapoznaj się z dokumentem Informacji wstępnych Uruchomi się w nowym oknie, zawierającym informacje m.in. na temat Santander Biuro Maklerskie, prowadzonej działalności, zakresu świadczonych usług, instrumentów finansowych i ryzyk z nimi związanych
Zapoznaj się z dokumentem Informacji wstępnych dla klientów profesjonalnych Uruchomi się w nowym oknie.

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

Zapoznaj się z informacją Santander Biuro Maklerskie o instrumentach finansowych i ryzyku Uruchomi się w nowym oknie.

Santander Biuro Maklerskie informuje ponadto, iż szczegółowe informacje o instrumentach finansowych oraz o ryzykach z nimi związanych udostępniane są również przez emitentów m.in. w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te przekazywane są również przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl Uruchomi się w nowym oknie).

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU PAP

Definicje:

  • Serwis PAP – zbiór informacji makroekonomicznych, z rynku kapitałowego oraz komunikaty Emitentów dostarczone przez Polską Agencję Prasową S.A. (PAP).
  • Odbiorca - Klienci Santander Biuro Maklerskie, z którymi zawarta została umowa o świadczenie usług maklerskich, korzystających z kodowanego serwisu, zawierającego informacje PAP oraz inne osoby korzystające z ogólnie dostępnych stron internetowych Santander Biuro Maklerskie.


Zastrzeżenia: 

Odbiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad

Odbiorca korzystając z części lub całości serwisu PAP może wykorzystywać informacje wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.

Odbiorca korzystając z części lub całości serwisu PAP nie może udostępniać informacji pochodzących z serwisu osobom trzecim.

Przekazywane w ramach serwisu PAP dane podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.