Najczęściej wyszukiwane:
 • Santander TFI S.A. posiada niemal 25‑letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami oraz ponad 170 tys. klientów

 • 23 subfundusze zróżnicowane pod kątem klas aktywów, minimalnego sugerowanego czasu inwestycji, poziomu zysku oraz ryzyka

 • Całodobowy dostęp do oferty Funduszy oraz możliwość składania zleceń w Santander internet w zakładce Fundusze Inwestycyjne

Inwestuj w subfundusze zarządzane
przez doświadczony zespół ekspertów

Santander Bank Polska jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO, zarządzanych przez Santander TFI S.A.

To jedno z największych i najbardziej doświadczonych towarzystw funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku. 

Santander TFI S.A. posiada niemal 25‑letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami oraz ponad 170 tys. klientów w lipcu 2022 r. 

W ofercie Towarzystwa znajdują się 23 subfundusze w ramach dwóch funduszy parasolowych: Santander FIO i Santander Prestiż SFIO. Fundusze inwestują lokalnie i globalnie w zróżnicowanie klasy aktywów. Łatwo znajdziesz subfundusz pasujący do Twojego stylu inwestowania. 

W ramach subfunduszy Santander FIO, możesz założyć Indywidualne Konto Emertytalne (IKE).

 

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Indywidualnych.

Tu znajdziesz informacje o ofercie funduszy inwestycyjnych dla klientów Private Banking.

 

Sprawdź nowe subfundusze Santander i inwestuj, jak chcesz

 • Nowe rynki

  Rozszerz zakres swoich inwestycji na nowe obszary

 • Większe możliwości dywersyfikacji

  Dopasuj portfel subfunduszy do Twoich oczekiwań

 • Swoboda inwestowania

  Inwestuj wygodnie bez wychodzenia z domu, dzięki Santander internet

Inwestuj bez wychodzenia z domu

Zakładka Fundusze Inwestycyjne w Santander internet pozwala na całodobowy dostęp do oferty Funduszy oraz możliwość śledzenia bieżących notowań i prezentacji wyników w dowolnym okresie. W serwisie masz możliwość samodzielnego składania oraz przeglądania zleceń.

Dodatkowo otrzymujesz szczegółowe informacje o subfunduszach oraz możliwość śledzenia na wykresach stanu swoich inwestycji.

Zaloguj się

Dowiedz się, jak łatwo możesz inwestować przez internet – sprawdź wersję testową zakładki Fundusze Inwestycyjne w Santander internet.

Demo

Zainwestuj, jak Ci wygodnie

Przez internet lub w oddziale – jak chcesz

Zaloguj się do Santander internet
Jeśli posiadasz dowolne konto osobiste prowadzone przez Santander Bank Polska, logując się do serwisu Santander internet zyskujesz całodobowy dostęp do oferty funduszy Santander oraz możliwość składania zleceń.
Śledź notowania
Dodatkowo możesz śledzić na wykresach stan swoich inwestycji oraz dostęp do aktualnych notowań subfunduszy.
Inwestuj
W Santander internet znajdziesz szczegółowe informacje o funduszach Santander.
Odwiedź oddział
Odwiedź placówkę Santander Bank Polska i porozmawiaj z doradcą Select na temat interesującej Cię strategii inwestycyjnej.
Szczegóły oferty
Doradca przedstawi szczegóły oferty, poinformuje o niezbędnych dokumentach i przygotuje formularze odpowiednich zleceń.
Inwestuj
W serwisie Santander online zyskujesz całodobowy dostęp do oferty funduszy Santander oraz możliwość składania zleceń.

Dokumenty bankowe

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi funduszy inwestycyjnych

Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń
21 Marzec 2019 r.
463.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń
1 Lipiec 2022 r.
274.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta
16 Maj 2020 r.
208.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja dla klienta
1 Grudzień 2020 r.
496.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dokumenty i opłaty Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO

  • Karty subfunduszy
  • Kluczowe informacje dla inwestorów
  • Bieżący skład portfela
  • Prospekty informacyjne i informacje dla klienta
  • Regulaminy
  • Tabele opłat

Santander Bank Polska S.A. jest dystrybutorem jednostek uczestnictwa Funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO zarządzanych przez Santander TFI S.A. Nabywanie i zbywanie jednostek uczestnictwa wskazanych funduszy inwestycyjnych jest możliwe po uprzednim zawarciu z bankiem stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulamin dostępny tutaj). Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Dane finansowe dotyczące Funduszy oraz czynniki ryzyka znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIDI) oraz prospektach informacyjnych dostępnych na stronie Santander.pl/TFI. Rodzaje i wysokość opłat obowiązujących w Funduszach Santander znajdują się w tabeli opłat zamieszczonych na stronie Santander.pl/TFI. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym Funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Klasyfikacja subfunduszy jest uzależniona od parametrów wskazanych przez Santander TFI S.A. w KIDI oraz prospekcie informacyjnym. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej czy rekomendacji, ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Santander TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 26 listopada 2010 r. pod numerem RFi 589. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 5 listopada 2010 roku pod numerem RFi 578. Fundusz ma siedzibę w Poznaniu, plac Władysława Andersa 5, działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest zarządzany przez Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

  Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Santander internet, Santander online to usługa bankowości elektronicznej.