Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Regulamin promocji "Karta kredytowa na lato 2024"

Na skróty

W tej sekcji prezentujemy ogólne informacje o tej promocji. Szczegóły znajdziesz w kolejnych częściach regulaminu. Aby otrzymać nagrody w tej promocji, należy spełnić wszystkie warunki, które opisaliśmy w sekcji Pełna treść regulaminu.

Co zyskasz w promocji

W promocji, możesz zyskać:

 1. brak opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy licząc od następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy o tę kartę,
 2. kod elektroniczny o wartości 300 zł. Sam wybierasz jaki kod otrzymasz. Do wyboru masz kod do Biedronki albo Allegro.

W jaki sposób przystąpisz do promocji

Do promocji przystąpisz, jeśli spełnisz opisane poniżej warunki promocji.

Jakie warunki musisz spełnić

 1. Od 3 czerwca 2024 r. do uzyskania maksymalnej liczby zgłoszeń w promocji (2500), ale nie dłużej niż do 27 czerwca 2024 roku:
  1. zaakceptuj ten regulamin i zarejestruj się w promocji na stronie https://www.santander.pl/kk-lato24,
  2. zawnioskuj i zawrzyj umowę o główną kartę kredytową,
  3. wyraź wszystkie zgody, o których piszemy w dziale „Uczestnicy”,
  4. masz podany w banku lub uzupełnisz aktualny numer telefonu komórkowego do kontaktu.
 2. Od dnia 1 października 2023 nie obsługiwaliśmy dla Ciebie żadnej głównej karty kredytowej.
 3. W każdym z pięciu miesięcy (tj. osobno: w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie 2024 r.) zapłacisz główną kartą kredytową, wydaną w tej promocji, na łączną kwotę minimum 500 zł.

Pamiętaj o tych datach

 • Od 3 czerwca 2024 r. do uzyskania maksymalnej liczby rejestracji w promocji (2500), ale nie dłużej niż do 27 czerwca 2024 roku – okres przystąpienia do promocji.
 • Lipiec, sierpień, wrzesień, październik oraz listopad 2024 r. – w każdym z tych pięciu miesięcy osobno musisz wykonać płatności na łączną kwotę minimum 500 zł – okres na wykonanie płatności.

Na to zwróć szczególną uwagę

 • Zarejestruj się w promocji i zaakceptuj ten regulamin. Zarejestruj się i zaakceptuj regulamin nie później niż w dniu zawarcia umowy o główną kartę kredytową.
 • Zrób to na stronie https://www.santander.pl/kk-lato24.
 • Wniosek o kartę kredytową w promocji musisz złożyć wyłącznie na Twoim urządzeniu.

O regulaminie

 1. W regulaminie opisujemy warunki promocji. Zapoznaj się z nim, zanim do niej przystąpisz.
 2. Gdy używamy zwrotów:
  1. „Ty” – mamy na myśli każdą osobę, która może skorzystać z promocji,
  2. „my” – to Santander Bank Polska S.A.
 3. Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Oznaczyliśmy pogrubieniem pierwsze użycie tych pojęć i umieściliśmy je w Słowniku.
 4. Jeśli masz pytania zadzwoń do nas pod 1 9999 (koszt połączenia będzie zgodny z taryfą operatora).

Organizator

 1. W regulaminie określiliśmy zasady promocji Karta kredytowa na lato 2024 („promocja”).
 2. Jesteśmy organizatorem tej promocji.
 3. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854.
 4. Nasz bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł.

Uczestnicy

 1. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli spełnisz łącznie te warunki:
  1. jesteś osobą fizyczną,
  2. masz ukończone 18 lat i masz pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie obsługiwaliśmy dla Ciebie żadnej głównej karty kredytowej od 1 października 2023 r. do dnia rejestracji w promocji i zawarcia umowy o wnioskowaną kartę kredytową,
  4. w okresie przystąpienia do promocji:
   1. zarejestrujesz się w promocji, czyli poprawnie wypełnisz i wyślesz formularz ze strony promocji https://www.santander.pl/kk-lato24 oraz zapoznasz się z regulaminem promocji i zaakceptujesz go najpóźniej do 27 czerwca 2024,
   2. złożysz wniosek wyłącznie na Twoim urządzeniu o główną kartę kredytową, otrzymasz od nas pozytywną ocenę swojej zdolności kredytowej i zawrzesz z nami umowę o tę kartę w Santander Internet lub w aplikacji Santander mobile. Możesz to zrobić, jeśli udostępniliśmy Ci taki wniosek w Twojej bankowości internetowej lub mobilnej po wstępnej ocenie ryzyka kredytowego,
   3. masz wyrażoną zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną,
   4. masz wyrażoną zgodę na przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej przez elektroniczny kanał kontaktu (EKK),
   5. nie masz i nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych,
   6. masz podany w banku lub do 27 czerwca 2024 r. uzupełnisz aktualny numer telefonu komórkowego do kontaktu.
 2. W promocji może wziąć udział maksymalnie 2500 uczestników, którzy jako pierwsi zarejestrują się w promocji, czyli poprawnie wypełnią i wyślą formularz znajdujący się na stronie promocji https://www.santander.pl/kk-lato24.
 3. O tym, kiedy zakończy się czas, w którym możesz zarejestrować się do tej promocji, napiszemy na stronie promocji https://www.santander.pl/kk-lato24.
 4. Z oferty karty kredytowej możesz skorzystać, jeśli spełniasz wymagane przez nas warunki oceny zdolności kredytowej.
 5. Nie możesz wziąć udziału w promocji, jeśli zatrudniamy Cię na podstawie umowy o pracę lub współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Czas promocji

 1. Do promocji możesz zarejestrować się od 3 czerwca 2024 r. do uzyskania maksymalnej liczby zgłoszeń w promocji (2500), ale nie dłużej niż do 27 czerwca 2024 roku.
 2. Promocja trwa od 3 czerwca 2024 roku do 31 lipca 2025 roku.

Nagrody

 1. Nagrodami w promocji są:
  1. brak opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy licząc od następnego miesiąca po miesiącu zawarcia umowy o tę kartę,
  2. maksymalnie jeden kod elektroniczny o wartości 300 zł. Sam wybierasz jaki kod elektroniczny chcesz otrzymać. Do wyboru masz kod do Biedronki albo Allegro.
 2. Informację o otrzymanej nagrodzie wraz z kodem elektronicznym, który opisaliśmy w sekcji Nagrody pkt. 1b, wyślemy Ci nie później niż do 31 grudnia 2024 r. SMS-em lub w poczcie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli spełnisz warunki tej promocji.
 3. Nagrody, które opisujemy w tej sekcji dotyczą tylko pierwszej głównej karty kredytowej, o którą umowa została zawarta w tej promocji.
 4. Nie możesz zamienić nagrody na inną lub otrzymać jej równowartości w gotówce.
 5. Nie zapłacisz podatku od nagrody. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych jako nagroda w sprzedaży premiowej. Podstawa prawna: art. 21 ust.1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady promocji

 1. Nagrodę – brak opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy otrzymasz, jeśli spełnisz warunki regulaminu opisane w sekcji „Uczestnicy”.
 2. Nagrodę – kod elektroniczny o wartości 300 zł, wybrany podczas rejestracji w promocji (Biedronka albo Allegro), otrzymasz, jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki:
  1. spełnisz warunki regulaminu opisane w sekcji „Uczestnicy”,
  2. w każdym z pięciu miesięcy (tj. osobno: w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie 2024 r.) zapłacisz główną kartą kredytową, wydaną w tej promocji, na łączną kwotę minimum 500 zł,
  3. utrzymasz zgody oraz brak sprzeciwu na marketing (opisane w sekcji Uczestnicy pkt 1d) co najmniej do dnia otrzymania tej nagrody,
  4. będziesz posiadaczem głównej karty kredytowej, którą otrzymasz w ramach tej promocji, co najmniej do dnia otrzymania tej nagrody.
 3. W promocji nie będziemy brali pod uwagę poniższych płatności:
  1. dla których punkt handlowo-usługowy lub punkt handlowo-usługowy w internecie zrealizował zwrot,
  2. transakcji Quasi Cash,
  3. płatności u podmiotów, które świadczą usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie np.: banki, Revolut, DiPocket, Poczta Polska, BillTech, XTB.

Reklamacje

 1. Reklamację możesz złożyć:
  1. elektronicznie – napisz do nas w bankowości internetowej i mobilnej, jeśli korzystasz z tych usług,
  2. telefonicznie – zadzwoń pod numer 1 9999 (koszt połączenia będzie zgodny z taryfą operatora),
  3. osobiście – przyjdź do naszej dowolnej placówki,
  4. pisemnie – napisz do nas:
   • na adres naszej siedziby (znajdziesz go w sekcji Organizator w punkcie 3) lub do naszej placówki,
   • na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zarejestrujemy go w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na www.santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
 2. Adresy oraz numery telefonów znajdziesz na naszej stronie i w naszych placówkach.

W jaki sposób i w jakim terminie odpowiemy na Twoją reklamację

 1. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy:
  1. wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,
  2. listem.
 2. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej do 15 dni roboczych od dnia, w którym ją otrzymaliśmy.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiemy do 35 dni roboczych. Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi.
 4. Szczegółowe informacje, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.

Co możesz zrobić, jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji

 1. Gdy nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:
  1. ponownie napisać do nas,
  2. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:
   • Arbitra Bankowego – możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł,
   • Rzecznika Finansowego,
  3. wystąpić z powództwem przeciwko nam do sądu powszechnego właściwego dla naszej siedziby lub siedziby naszej placówki (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności), lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie, które wynika z czynności bankowej przeciwko nam możesz wytoczyć również przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.
 2. Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.
 3. Rzecznik Finansowy działa na podstawie Ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.rf.gov.pl.
 4. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Gdzie znajdziesz pomoc i do kogo możesz wnieść skargę

 1. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.
 2. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego.

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

 1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, do których będziemy mieć dostęp w promocji.
 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby zrealizować przedmiot promocji zgodnie z regulaminem.

Gdzie znajdziesz naszą politykę przetwarzania danych osobowych

 1. Politykę przetwarzania danych osobowych publikujemy dla Ciebie na naszej stronie www.santander.pl/przydatne-informacje/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.
 2. W naszej polityce przetwarzania danych znajdziesz m.in:
  1. podstawę prawną,
  2. cel,
  3. okres przetwarzania danych osobowych,
  4. uprawnienia, które Ci przysługują, a także,
  5. inne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych.
 3. Zapewniamy Ci bezpieczeństwo z pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Będzie to ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych, do których będziemy mieć dostęp w promocji.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniamy w naszych placówkach i na naszej stronie https://www.santander.pl/.
 2. Bierzemy odpowiedzialność za promocję i jej prawidłowy przebieg.
 3. Zastrzegamy, że możemy wydłużyć czas promocji.
 4. Zasady działania kodów elektronicznych Biedronki opisane są na stronie https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf
 5. Zasady działania kodów elektronicznych Allegro opisane są na stronie https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR
 6. Nie odpowiadamy za działanie kodów elektronicznych Allegro i Biedronki po ich dostarczeniu do osób nagrodzonych.
 7. Pytania dotyczące działania kodów elektronicznych wydanych w ramach promocji możesz zgłaszać na adres: kontakt@cok.pluxee.pl
 1. Słownik pojęć i definicji, które dotyczą usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym udostępniamy na naszej stronie www.santander.pl/pad i w naszych placówkach.
 2. Sprawy, których nie reguluje ten regulamin, rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem: Kodeksem cywilnym, oraz zgodnie z Regulaminem kart kredytowych dla klientów indywidualnych Santander Bank Polska S.A.

 

Słownik

pojęcia

jak te pojęcia są nazwane w naszym banku i jak je rozumiemy

elektroniczny kanał kontaktu/ EKK

jest to serwis służący do przekazywania przez bank informacji kierowanych do klienta, wymiany korespondencji oraz posiadający dodatkowe funkcje, określone w Regulaminie Elektronicznego kanału kontaktu dostępnego na stronie www.santander.pl

główna karta kredytowa/karta kredytowa

Karta płatnicza z limitem kredytowym, którą wydamy posiadaczowi karty kredytowej zgodnie z Regulaminem kart kredytowych dla klientów indywidualnych Santander Bank Polska S.A.

obsługa karty kredytowej

usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej tj. karty uprawniającej do wypłaty gotówki lub umożliwiającej złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowanej przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy

opłata miesięczna

stanowi obsługę karty kredytowej w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, który dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku

placówka

Oddział banku lub placówka partnerska

płatności

transakcje bezgotówkowe na terenie Polski wykonane główną kartą kredytową wydaną w promocji

Santander Internet/ bankowość internetowa/ aplikacja Santander mobile/ bankowość mobilna

usługa bankowości elektronicznej, w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku

transakcje Quasi Cash

transakcje bezgotówkowe, podczas których dochodzi do wymiany środków na gotówkę/ jednostki pieniężne w szczególności w punktach oznaczonych, jako kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

wniosek

wniosek o główną kartę kredytową złożony w Santander Internet lub w aplikacji Santander mobile, wyłącznie na Twoim urządzeniu (tablet, komputer, telefon)

zwrot

uznanie rachunku karty kwotą zwróconą za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, np. wskutek zwrotu towaru, za który wcześniej zapłacono przy użyciu karty kredytowej