Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Regulamin promocji Karta kredytowa na lato

Na skróty

Co zyskasz w promocji
•    Kod elektroniczny o wartości 300 zł. Sam wybierasz jaki kod otrzymasz. Do wyboru masz kod do Biedronki albo Allegro,
•    brak opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy.

Jakie warunki musisz spełnić
Od 26 czerwca 2023 r. do uzyskania maksymalnej liczby zgłoszeń w promocji (2500), ale nie dłużej niż do 24 lipca 2023 roku:
•    zaakceptuj ten regulamin i zarejestruj się w promocji na stronie https://www.santander.pl/kk-promo-lato23,  
•    zawnioskuj i zawrzyj umowę o główną kartę kredytową,
•    wyraź wszystkie zgody, o których piszemy w dziale „Uczestnicy”,
•    nie miałeś żadnej naszej karty kredytowej głównej od 1 lutego 2023 r. do dnia przystąpienia do promocji,
•    masz podany w banku lub do 24 lipca 2023 r. uzupełnisz aktualny numer telefonu komórkowego do kontaktu,
•    w każdym z trzech kolejnych miesięcy (sierpień, wrzesień, październik) zapłać główną kartą kredytową, wydaną w tej promocji, minimum 5 razy na łączną kwotę minimum 500 zł.

Na to zwróć szczególną uwagę
•    Wniosek o kartę kredytową w promocji musisz złożyć wyłącznie na Twoim urządzeniu.

Pamiętaj o tych datach
•    Od 26 czerwca 2023 r. do uzyskania maksymalnej liczby zgłoszeń w promocji (2500), ale nie dłużej niż do 24 lipca 2023 roku – okres przystąpienia do promocji.
•    Sierpień, wrzesień, październik 2023 r. – w każdym z tych miesięcy musisz wykonać minimum 5 płatności na łączną kwotę minimum 500 zł. – okres na wykonanie płatności.

Wszystkie warunki promocji zamieściliśmy w dalszej części tego regulaminu. Zapoznaj się z nimi, zanim przystąpisz do promocji.

  • Gdy używamy zwrotów:

o    „Ty” – mamy na myśli każdą osobę, która może skorzystać z promocji, 
o    „my” – to Santander Bank Polska S.A.

  • Ważne informacje wyróżniliśmy czerwoną ramką.
  • Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Umieściliśmy je w Słowniku. 
  • Oznaczyliśmy podkreśleniem pierwsze użycie tych pojęć.
  • W sprawach związanych z regulaminem możesz kontaktować się z nami pod numerem telefonu: 1 9999 (koszt połączenia będzie zgodny z taryfą operatora).


Organizator promocji

1.    W regulaminie określiliśmy zasady promocji Karta kredytowa na lato („promocja”).
2.    Jesteśmy organizatorem tej promocji. 
3.    Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854. 
4.    Nasz bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł.

Uczestnicy

Kto może wziąć udział w promocji
5.    Możesz wziąć udział w promocji, jeśli od 26 czerwca 2023 r. do uzyskania maksymalnej liczby zgłoszeń w promocji (2500), ale nie dłużej niż do 24 lipca 2023 r., spełnisz łącznie warunki:
a.    zapoznasz się z regulaminem promocji, który zamieściliśmy na stronie promocji https://www.santander.pl/kk-promo-lato23 i zaakceptujesz go,
b.    zarejestrujesz się w promocji, czyli poprawnie wypełnisz i wyślesz formularz ze strony promocji https://www.santander.pl/kk-promo-lato23,
c.    złożysz wniosek wyłącznie na Twoim urządzeniu, uzyskasz pozytywną decyzję kredytową i zawrzesz umowę o główną kartę kredytową w Santander Internet lub w aplikacji Santander mobile. Możesz to zrobić, jeśli udostępniliśmy Ci taki wniosek w Twojej bankowości internetowej lub mobilnej po wstępnej ocenie ryzyka kredytowego,
d.    nie miałeś żadnej naszej karty kredytowej głównej od 1 lutego 2023 r. do dnia przystąpienia do promocji,
e.    masz podany w banku lub do 24 lipca 2023 r. uzupełnisz aktualny numer telefonu komórkowego do kontaktu,
f.    jesteś osobą fizyczną,
g.    masz ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych,
h.    wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną,
i.    wyrazisz zgodę na przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej przez elektroniczny kanał kontaktu (EKK),
j.    nie złożysz sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
6.    W promocji może wziąć udział maksymalnie 2500 uczestników, którzy jako pierwsi zarejestrują się w promocji, czyli poprawnie wypełnią i wyślą formularz znajdujący się na stronie promocji https://www.santander.pl/kk-promo-lato23.
7.    O tym, kiedy zakończy się czas, w którym możesz przystąpić do tej promocji, napiszemy na stronie promocji https://www.santander.pl/kk-promo-lato23.
8.    Z oferty karty kredytowej możesz skorzystać, jeśli spełniasz wymagane przez nas warunki oceny zdolności kredytowej.

Kto nie może wziąć udziału w promocji
9.    Nie możesz wziąć udziału w promocji, jeśli zatrudniamy Cię na podstawie umowy o pracę lub współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło, umowy zlecenia). 

Czas promocji

10.    Do promocji możesz przystąpić od 26 czerwca 2023 r. do uzyskania maksymalnej liczby zgłoszeń w promocji (2500), ale nie dłużej niż do 24 lipca 2023 roku.
11.    Promocja trwa od 26 czerwca do 31 października 2023 roku. 

Jak przystąpisz do promocji

12.    Aby przystąpić do promocji spełnij wszystkie warunki z pkt 5.

Nagrody

Co jest nagrodą w promocji 
13.    Nagrodami w promocji są: 
a.    brak opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy,
b.    maksymalnie jeden kod elektroniczny o wartości 300 zł. Sam wybierasz jaki kod elektroniczny chcesz otrzymać. Do wyboru masz kod do Biedronki albo Allegro.

Kiedy i w jaki sposób przekażemy Ci nagrodę
14.    Informację o otrzymanej nagrodzie wraz z kodem elektronicznym, który opisaliśmy w pkt. 13 ppkt b, wyślemy Ci nie później niż do 30 listopada 2023 r. SMS-em lub w poczcie w bankowości internetowej lub mobilnej, jeśli spełnisz warunki tej promocji. 
15.    Nagrody, które opisujemy w pkt. 13 dotyczą tylko pierwszej głównej karty kredytowej, o którą umowa została zawarta w tej promocji.
16.    Nie możesz zamienić nagrody na inną lub otrzymać jej równowartości w gotówce.

Czy zapłacisz podatek od nagrody
17.    Nie zapłacisz podatku od nagrody. Nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych jako nagroda w sprzedaży premiowej.
Podstawa prawna: art. 21 ust.1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady promocji

Jakie warunki musisz spełnić, aby dostać nagrodę

18.    Nagrodę – brak opłaty miesięcznej za główną kartę kredytową przez pierwsze 12 miesięcy otrzymasz, jeśli spełnisz warunki regulaminu opisane w sekcji „Uczestnicy”.
19.    Nagrodę – kod elektroniczny o wartości 300 zł, wybrany podczas rejestracji w promocji (Biedronka albo Allegro), otrzymasz, jeśli spełnisz łącznie poniższe warunki:
a.    spełnisz warunki regulaminu opisane w sekcji „Uczestnicy”,
b.    w każdym z trzech miesięcy: sierpniu, wrześniu i październiku 2023 r. zapłacisz główną kartą kredytową, wydaną w tej promocji, minimum 5 razy na łączną kwotę minimum 500 zł,
c.    utrzymasz zgody oraz brak sprzeciwu na marketing (pkt 5 ppkt h i j) co najmniej do dnia otrzymania tej nagrody,
d.    będziesz posiadaczem głównej karty kredytowej, którą otrzymasz w ramach tej promocji, co najmniej do dnia otrzymania tej nagrody.
20.    W promocji nie będziemy brali pod uwagę poniższych płatności:
a.    dla których punkt handlowo-usługowy lub punkt handlowo-usługowy w internecie zrealizował zwrot w okresie transakcyjnym,
b.    transakcji Quasi Cash,
c.    płatności u podmiotów, które świadczą usługi w zakresie wymiany walut, walut wirtualnych i środków płatniczych oraz pośredniczących w wymianie np.: Revolut, DiPocket. 

Reklamacje

W jaki sposób możesz złożyć reklamację

21.    Reklamację możesz złożyć:
a.    elektronicznie – napisz do nas w bankowości internetowej i mobilnej, jeśli korzystasz z tych usług,
b.    telefonicznie – zadzwoń pod numer 1 9999,
c.    osobiście – przyjdź do naszej dowolnej placówki,
d.    pisemnie – napisz do nas:
•    na adres naszej siedziby (znajdziesz go w punkcie 3) lub do naszej placówki,
•    na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zarejestrujemy go w bazie adresów elektronicznych. 
Informację o tym adresie ogłosimy na www.santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
22.    Adresy znajdziesz na naszej stronie i w naszych placówkach.

W jaki sposób i w jakim terminie odpowiemy na Twoją reklamację

23.    Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy:
a.    wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,
b.    listem.
24.    Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej do 15 dni roboczych od dnia, w którym ją otrzymaliśmy. 
25.    W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiemy do 35 dni roboczych. Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi.
26.    Szczegółowe informacje, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.

Co możesz zrobić, jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji

27.    Gdy nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:
a.    ponownie napisać do nas,
b.    zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do:
•    Arbitra Bankowego - możesz to zrobić tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł,
•    Rzecznika Finansowego,
c.    wystąpić z powództwem przeciwko nam do sądu powszechnego właściwego dla naszej siedziby lub siedziby naszego oddziału (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności), 
lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie, które wynika z czynności bankowej przeciwko nam możesz wytoczyć również przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.
 

28.    Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy.  
29.    Rzecznik Finansowy działa na podstawie Ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.rf.gov.pl. 
30.    Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Menu - Załatw sprawę.


Gdzie znajdziesz pomoc i do kogo możesz wnieść skargę

31.    Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.
32.    Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego. 

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
33.    Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, do których będziemy mieć dostęp w promocji. 
34.    Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie po to, aby zrealizować przedmiot promocji zgodnie z regulaminem. 
35.    Twoje dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Są one niezbędne, abyśmy mogli zrealizować promocję. 

Gdzie znajdziesz naszą politykę przetwarzania danych osobowych
36.    Politykę przetwarzania danych osobowych publikujemy dla Ciebie na naszej stronie www.santander.pl/przydatne-informacje/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.
37.    W naszej polityce przetwarzania danych znajdziesz m.in: 
a.    podstawę prawną, 
b.    cel, 
c.    okres przetwarzania danych osobowych, 
d.    uprawnienia, które Ci przysługują, a także 
e.    inne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych. 
38.    Zapewniamy Ci bezpieczeństwo z pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Będzie to ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych, do których będziemy mieć dostęp w promocji.  

Postanowienia końcowe

39.    Regulamin udostępniamy na naszej stronie https://www.santander.pl/kk-promo-lato23.
40.    Bierzemy odpowiedzialność za promocję i jej prawidłowy przebieg.
41.    Zastrzegamy, że możemy wydłużyć czas promocji.
42.    Słownik pojęć i definicji, które dotyczą usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym udostępniamy na naszej stronie www.santander.pl/pad i w naszych placówkach. 
43.    Sprawy, których nie reguluje ten regulamin, rozpatrzymy zgodnie z:
a.    obowiązującym prawem: Kodeksem cywilnym, 
b.    naszymi regulacjami, które dotyczą produktów opisanych w regulaminie.

Słownik

 

karta kredytowa/ karta kredytowa główna jest kartą płatniczą, wydawaną przez Santander Bank Polska S.A. osobie fizycznej (konsumentowi), której bank udzielił limitu kredytowego – zgodnie z postanowieniami umowy o kartę oraz regulacjami banku dotyczącymi kart płatniczych dla klientów indywidulanych
opłata miesięczna stanowi obsługę karty kredytowej w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, który dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku
płatności transakcje bezgotówkowe na terenie Polski wykonane główną kartą kredytową wydaną w promocji
Santander Internet/ bankowość internetowa/ aplikacja Santander mobile/ bankowość mobilna usługa bankowości elektronicznej, w rozumieniu Wykazu Usług Reprezentatywnych, polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku
transakcje Quasi Cash transakcje bezgotówkowe, podczas których dochodzi do wymiany środków na gotówkę/ jednostki pieniężne w szczególności w punktach oznaczonych, jako kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory
wniosek wniosek o główną kartę kredytową złożony w Santander Internet lub w aplikacji Santander mobile, wyłącznie na Twoim urządzeniu (tablet, komputer, telefon)
zwrot

uznanie rachunku karty kwotą zwróconą za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, np. wskutek zwrotu towaru, za który wcześniej zapłacono przy użyciu karty kredytowej