Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Regulamin promocji "500 zł na start"

Na skróty

Co zyskasz w promocji

Nagroda o łącznej wartości do 500 zł składająca się z dwóch części po 250 zł.

W jaki sposób przystąpisz do promocji

Aby przystąpić do  promocji: zaakceptuj ten regulamin i zarejestruj się w promocji na stronie: https://www.santander.pl/kf-promo

 1. złóż wniosek o otwarcie konta firmowego z bankowością elektroniczną Mini Firma. Wniosek o Konto dostępny jest po zalogowaniu do aplikacji Santander mobile lub Santander Internet w zakładce Oferta,
 2. wyraź i utrzymaj w okresie promocji zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych telefonicznie oraz drogą elektroniczną,
 3. nie składaj sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych w okresie promocji.

Pamiętaj o tych datach

Możesz przystąpić do promocji od 25.10.2023 do 22.12.2023.
Warunki promocji musisz spełnić do 5.01.2024.
 
Wszystkie warunki promocji zamieściliśmy w dalszej części tego regulaminu. Zapoznaj się z nimi, zanim przystąpisz do promocji.

 • W regulaminie opisujemy warunki promocji. Zapoznaj się z nim, zanim do niej przystąpisz.
 • Gdy używamy zwrotów:
  • „Ty” – mamy na myśli każdą osobę, która może skorzystać z promocji,
  • „my” – to Santander Bank Polska S.A.
 • Ważne informacje wyróżniliśmy czerwoną ramką.
 • Niektóre pojęcia w tekście mają swoje definicje. Umieściliśmy je w słowniku.
 • W sprawach związanych z regulaminem możesz zadzwonić pod numer telefonu: 1 9999 (koszt połączenia będzie zgodny z taryfą operatora).

Organizator

 1. W regulaminie określiliśmy zasady promocji „500 zł na start" („promocja”).
 2. Jesteśmy organizatorem tej promocji.
 3. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854.
 4. Nasz bank jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723. Kapitał zakładowy i wpłacony to 1 021 893 140 zł.

Uczestnicy

Kto może wziąć udział w promocji

 1. Możesz wziąć udział w promocji, jeśli:
  1. jesteś osobą fizyczną, masz ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i jej łączne roczne przychody nie przekraczają 10.000.000 złotych,
  3. masz ważny polski dowód osobisty,
  4. nie masz i nie miałeś jakiegokolwiek konta firmowego w naszym banku – od 1 stycznia 2022 r. do dnia, w którym przystępujesz do promocji,
  5. masz konto osobiste z dostępem do bankowości elektronicznej w naszym banku.

Czas promocji

 1. Do promocji możesz przystąpić od 25.10.2023 r. do 22.12.2023 r.
 2. Promocja trwa od 25.10.2023 r. do 15.02.2024 r.
 3. Warunki promocji z pkt 9 musisz spełnić do 5 stycznia 2024 roku.

Jak przystąpisz do promocji

 1. Aby przystąpić do promocji zaakceptuj ten regulamin i zarejestruj się w promocji na stronie: www.santander.pl/kf-promo najpóźniej w dniu złożenia wniosku o otwarcie konta a następnie:
  1. złóż wniosek o otwarcie konta firmowego z bankowością elektroniczną Mini Firma. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu do aplikacji Santander mobile lub w Santander Internet w zakładce Oferta,
  2. wyraź i utrzymaj w okresie promocji zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych telefonicznie oraz drogą elektroniczną,
  3. nie składaj sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych w okresie promocji.

Nagrody

Co jest nagrodą w promocji

 1. Nagrodą w promocji jest wpływ na Konto o wartości do 500 zł. Możesz otrzymać:
  1. 250 zł za spełnienie warunków opisanych w sekcji Uczestnicy oraz w sekcji Jak przystąpisz do promocji oraz warunków opisanych w pkt 11 oraz
  2. 250 zł za spełnienie warunków opisanych w sekcji Uczestnicy, oraz w sekcji Jak przystąpisz do promocji i warunków opisanych w pkt 12.

Zasady promocji

 1. Aby otrzymać nagrodę opisaną w pkt.10 a., musisz pobrać aplikację Satander mobile i co najmniej raz zalogować się przez nią na Konto otwarte w tej promocji. Musisz to zrobić najpóźniej do 5.01.2024 r.
 2. Aby otrzymać nagrodę opisaną w pkt. 10 b., musisz wykonać minimum 3 płatności Blik z Konta otwartego w tej promocji (z wykluczeniem przelewu na telefon Blik). Musisz to zrobić najpóźniej do 5.01.2024 r.

Kiedy i w jaki sposób przekażemy Ci nagrodę

 1. Nagrody wskazane w pkt 10 przekażemy Ci do 15.02.2024 r., jeżeli spełnisz wszystkie warunki opisane w tym regulaminie.
 2. W chwili wypłaty nagrody musisz posiadać Konto otwarte w tej promocji
 3. Nagrodę przekażemy Ci przelewem na Konto otwarte w tej promocji.
 4. Nie otrzymasz nagród, jeśli zamkniesz Konto przed datą otrzymania nagrody.
 5. Nie możesz zamienić nagrody na inną lub otrzymać jej równowartości w gotówce.
 6. W tej promocji nagrodzimy Cię tylko raz, niezależnie od liczby otwartych kont Firmowych Godnych Polecenia.
 7. Promocja nie łączy się z promocją organizowaną przez Rankomat.pl sp. z o.o.

Czy zapłacisz podatek od nagrody

 1. Nagroda w promocji, jest Twoim przychodem z działalności gospodarczej. Odprowadź należny podatek z tego tytułu.

Reklamacje

W jaki sposób możesz złożyć reklamację

 1. Reklamację możesz złożyć:
  1. elektronicznie – napisz do nas w bankowości internetowej i mobilnej, jeśli korzystasz z tych usług,
  2. telefonicznie – zadzwoń pod numer 1 9999,
  3. osobiście – przyjdź do naszej dowolnej placówki,
  4. pisemnie – napisz do nas:
   • na adres naszej siedziby lub dowolnego oddziału,
   • na nasz adres do doręczeń elektronicznych, gdy zarejestrujemy go w bazie adresów elektronicznych. Informację o tym adresie ogłosimy na www.santander.pl/adres-do-edoreczen niezwłocznie po jego zarejestrowaniu w bazie adresów elektronicznych.
    Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
 2. Adresy oraz numery telefonów znajdziesz na naszej stronie i w naszych placówkach.

W jaki sposób i w jakim terminie odpowiemy na Twoją reklamację

 1. Gdy składasz reklamację, możesz wybrać sposób, w jaki na nią odpowiemy:
  1. wiadomością w bankowości internetowej i mobilnej,
  2. listem.
 2. Na Twoją reklamację odpowiemy najpóźniej do 15 dni roboczych od dnia, w którym ją otrzymaliśmy.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach odpowiemy do 35 dni roboczych. Uprzedzimy Cię o tym. Podamy uzasadnienie opóźnienia, okoliczności wymagające dodatkowego ustalenia oraz przybliżony termin odpowiedzi.
 4. Szczegółowe informacje, gdzie i jak składać reklamacje oraz jak je rozpatrujemy, udostępniamy na naszej stronie i w naszych placówkach.

Co możesz zrobić, jeśli nie uwzględnimy Twojej reklamacji

 1. Gdy nie uwzględnimy Twojej reklamacji, możesz:
  1. ponownie napisać do nas,
  2. zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu w trybie pozasądowym do Rzecznika Finansowego, jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
  3. wystąpić z powództwem przeciwko nam do sądu powszechnego właściwego dla naszej siedziby lub siedziby naszego oddziału (jeżeli zgłoszenie dotyczy jego działalności), lub miejsca wykonania umowy. Powództwo o roszczenie, które wynika z czynności bankowej przeciwko nam możesz wytoczyć również przed sąd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.
 2. Rzecznik Finansowy działa na podstawie Ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.rf.gov.pl.
 3. Listę adresów sądów powszechnych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Menu - Załatw sprawę.

Gdzie znajdziesz pomoc i do kogo możesz wnieść skargę

 1. Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta.
 2. Możesz wnieść skargę na działania nasze lub naszych placówek partnerskich do Komisji Nadzoru Finansowego.

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

 1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, do których będziemy mieć dostęp w promocji.
 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie po to, aby zrealizować przedmiot promocji zgodnie z regulaminem.
 3. Twoje dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Są one niezbędne, abyśmy mogli zrealizować promocję.

Gdzie znajdziesz naszą politykę przetwarzania danych osobowych

 1. Politykę przetwarzania danych osobowych publikujemy dla Ciebie na naszej stronie www.santander.pl/przydatne-informacje/polityka-przetwarzania-danych-osobowych.
 2. W naszej polityce przetwarzania danych znajdziesz m.in:
  1. podstawę prawną,
  2. cel,
  3. okres przetwarzania danych osobowych,
  4. uprawnienia, które Ci przysługują, a także
  5. inne informacje, które dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych.
 3. Zapewniamy Ci bezpieczeństwo z pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Będzie to ochrona przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych, do których będziemy mieć dostęp w promocji.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniamy na naszej stronie https://www.santander.pl/kf-promo.
 2. Bierzemy odpowiedzialność za promocję i jej prawidłowy przebieg.
 3. Sprawy, których nie reguluje ten regulamin, rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem (Kodeksem cywilnym) lub naszymi regulacjami, które dotyczą produktów opisanych w regulaminie.

Słownik

Konto Firmowe /Konto/konto firmowe prowadzone przez bank konto o charakterze rozliczeniowym, przeznaczone dla przedsiębiorców
MiniFirma /Santander Internet /Santander Mobile to usługa bankowości elektronicznej dzięki której: masz dostęp do konta przez Internet i możesz sprawdzić jego saldo, zmieniać limity dla płatności bezgotówkowych i transakcji, które robisz kartą debetową lub złożyć innego rodzaju dyspozycje do rachunku.
Regulamin ten dokument
Uczestnik osoba fizyczna, która ma ważny polski dowód osobisty, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie ma i nie miał jakiegokolwiek bieżącego konta firmowego w banku od 1 stycznia 2022 r. do dnia przystąpienia do promocji, o łącznych rocznych przychodach nie wyższych niż 10.000.000 zł., która spełni warunki promocji.
BLIK System płatności mobilnych, który pozwala płacić bezgotówkowo w aplikacji mobilnej w sklepach stacjonarnych i internetowych.
transakcje bezgotówkowe BLIK 1. płatność BLIK, czyli transakcja BLIK polegająca na płatności za towary lub usługi w stacjonarnym sklepie/ punkcie usługowym lub w sklepie internetowym z użyciem kodu.
wniosek o otwarcie konta/wniosek wniosek o zawarcie Umowy o Konto Firmowe Godne Polecenia.