Najczęściej wyszukiwane:

Koszt kredytu

Przykład reprezentatywny
Dla kredytu na konsolidację online udzielonego za pośrednictwem usług Santander internet/ aplikacji Santander mobile Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,77%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 40 900,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 57 888,26 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku: 7,99% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która od dnia 7.10.2021 r. wynosi 0,50% i marży banku w wysokości 7,49 p.p.), całkowity koszt kredytu: 16 988,26 zł (w tym: prowizja 4 040,12 zł, odsetki 12 948,14 zł), umowa zawarta na okres 79 miesięcy, 78 miesięcznych rat równych w wysokości 733,38 zł, ostatnia rata w wysokości 684,62 zł. Kalkulacja na dzień 9.10.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Decyzję kredytową i warunki kredytu uzależniamy od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus świadczona jest przez Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Santander Aviva TUŻ”). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spokojny Kredyt - życie plus, określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umów ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, stanowiące łącznie karty produktu, dostępne są w oddziałach Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz na stronie internetowej santander.aviva.pl. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Aviva TUŻ wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr. 11135943/A. 
 

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne są w placówkach i na infolinii banku oraz na stronie www.santander.pl.