Najczęściej wyszukiwane:

Poniższa lista uczestników TARGET2 obejmuje uczestników: bezpośrednich i pośrednich systemu. Lista uwzględnia BIC (Kod Identyfikacyjny Jednostki), nazwę instytucji zarejestrowanej w TARGET2 oraz rodzaj uczestnictwa (1 – uczestnik bezpośredni, 2 – uczestnik pośredni).

Lista uaktualniana jest raz na kwartał. Uprzedzamy, że zmiany uczestników TARGET2, które pojawią się w ciągu kwartału będą dokonywane na liście z opóźnieniem. 

Poniżej prezentujemy listę uczestników systemu TARGET2 według stanu na dzień 3 lipca 2019 r.