Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Certyfikat ISO 27001:2013

Mamy przyjemność poinformować, że Santander Bank Polska S. A. otrzymał certyfikat zgodności z normą ISO 27001:2013! Certyfikat uzyskany od niezależnej jednostki certyfikacyjnej potwierdza, że bank zarządza bezpieczeństwem informacji (w tym bezpieczeństwem teleinformatycznym, fizycznym oraz ciągłością działania) zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i praktykami z tego zakresu.

Certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji daje Tobie pewność, że Santander Bank Polska S. A. w sposób całkowicie kontrolowany, w oparciu o sprawdzone procedury i najlepsze standardy przechowuje i przetwarza Twoje dane osobiste oraz finansowe. Ponadto poddając się certyfikacji bank bierze na siebie obowiązek systematycznego wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań oraz procedur z dziedziny ochrony danych. Przestrzeganie obowiązków związanych z certyfikacją jest regularnie kontrolowane przez niezależne instytucje.

Certyfikat ISO/IEC 27001:20213 dla Santander Bank Polska S.A ważny od 18.02.2024 do 31.10.2025 r.

Certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmuje:

  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w banku,
  • obsługę systemów internetowej bankowości elektronicznej Santander Internet i iBiznes24
  • obsługę autoryzacji i rozliczeń kart kredytowych.

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem powierzanych danych jest nie tylko dobrą praktyką, ale również normą i obowiązkiem każdej organizacji. Dlatego też zakresem certyfikacji objęty został proces regulujący metodyki i mechanizmy zarządzania bezpieczeństwem informacji obowiązujące w całej naszej organizacji.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie naszych klientów, zarówno usługami bankowości elektronicznej, jak też usługami kartowymi Santander Bank Polska S.A. certyfikował również te usługi. Certyfikat potwierdza, że są one realizowane zgodnie z najlepszymi praktykami w tej dziedzinie.

 Zachowanie bezpieczeństwa powierzonych nam danych, jak również skuteczne zapewnienie ciągłości działania realizowanych procesów biznesowych ma dla nas znaczenie priorytetowe. Wierzymy, że potwierdzenie certyfikatem funkcjonującego w naszym banku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji umocni zaufanie, jakim nas obdarzasz, wybierając nasze usługi.