Najczęściej wyszukiwane:

Symulator odroczenia spłaty raty kredytu

Cel symulatora

 • Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku epidemii COVID-19, skorzystaj z odroczenia spłaty rat kredytu

 • Sprawdź, jak skorzystanie z odroczenia wpłynie na zwiększenie łącznej kwoty odsetek, które zapłacisz w całym okresie kredytowania. Porównaj swój harmonogram spłaty kredytu i harmonogram z uwzględnieniem wybranego przez Ciebie rodzaju i okresu odroczenia spłaty rat

Rodzaje odroczenia spłaty rat kredytu

Możesz skorzystać z jednej z dwóch opcji odroczenia w spłacie rat kredytu

 • tylko kapitał

 • kapitał i odsetki

Zasady odroczenia spłaty rat kredytu

 • Klient indywidualny

 • Małe firmy

 • Okres odroczenia spłaty rat kredytu

  3 lub 6 m-cy - data ostatecznej spłaty kredytu wydłuży się o wybrany okres odroczenia

 • Okres odroczenia spłaty rat kredytu

  3 lub 6 m-cy - data ostatecznej spłaty kredytu nie zmieni się. Jeśli do końca okresu spłaty pozostało Ci między 4 a 6 miesięcy, możesz skorzystać maksymalnie z 3-miesięcznego odroczenia

 • Produkty

  kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne i pożyczki hipoteczne

 • Produkty

  kredyty obrotowe i inwestycyjne, spłacane w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych

Skorzystaj z symulatora

Kwota kredytu
pozostała do spłaty
Oprocentowanie
Data ostatecznej
spłaty kredytu
Raty kredytu są
Rodzaj odroczenia
w spłacie
Okres odroczenia
Zmiana kosztów kredytu
w wyniku odroczenia
Symulacja kosztów spłaty kredytuOdsetkiKapitałSuma rat
Bez odroczenia
Z odroczeniem

Wpisz dane i oblicz symulację

Niepoprawne parametry symulacji - wprowadź ponownie

Wyliczenia dotyczą rat w walucie kredytu. W polu „Kwota kredytu pozostała do spłaty” wpisz saldo zadłużenia w walucie kredytu (np. PLN, CHF).

Wyliczenia dokonane w oparciu o powyższy symulator mają charakter przykładowy i szacunkowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku zaległości w spłacie kredytu istniejących na chwilę udzielenia odroczenia spłaty rat kredytu, wyniki przedstawionej symulacji mogą istotnie odbiegać od rzeczywistego harmonogramu spłaty, który obowiązywać będzie po udzieleniu odroczenia. Ostateczna kwota odsetek jaką zapłacisz, podana zostanie w Harmonogramie spłaty, który otrzymasz po skorzystaniu z odroczenia.