Najczęściej wyszukiwane:

Symulator
karencji spłaty kredytu

Cel symulatora

 • Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku epidemii COVID-19, skorzystaj z odroczenia spłaty rat kredytu

 • Sprawdź, jak zmieni się kwota odsetek w wyniku zastosowania karencji. Porównaj harmonogram spłaty kredytu i harmonogram z uwzględnieniem wybranego przez Ciebie okresu karencji

Zasady karencji

Możesz skorzystać z jednego z dwóch okresów karencji w spłacie kapitału kredytu

 • na 3 miesiące

  jeśli do końca okresu spłaty zostało między 4 a 6 miesięcy

 • na 3 lub 6 miesięcy

  jeśli do końca okresu spłaty zostało więcej niż 6 miesięcy

Produkty

Możesz wyliczyć karencję dla poniższych produktów

 • Klient indywidualny

  kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne i pożyczki hipoteczne

 • Małe i średnie firmy

  kredyty obrotowe i inwestycyjne, spłacane w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych

Skorzystaj z symulatora

Kwota kredytu
pozostała do spłaty
Oprocentowanie
Data ostatecznej
spłaty kredytu
Raty kredytu są
Rodzaj karencji
w spłacie
Okres karencji
Zmiana kosztów kredytu
w wyniku karencji
Symulacja kosztów spłaty kredytuOdsetkiKapitałSuma rat
Bez karencji
Z karencją

Wpisz dane i oblicz symulację

Niepoprawne parametry symulacji - wprowadź ponownie

Wyliczenia dotyczą rat w walucie kredytu. W polu „Kwota kredytu pozostała do spłaty” wpisz saldo zadłużenia w walucie kredytu (np. PLN, CHF).

Wyliczenia dokonane w oparciu o powyższy symulator mają charakter przykładowy i szacunkowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku zaległości w spłacie kredytu istniejących na chwilę udzielenia karencji, wyniki przedstawionej symulacji mogą istotnie odbiegać od rzeczywistego harmonogramu spłaty, który obowiązywać będzie po udzieleniu karencji. Ostateczna kwota odsetek jaką zapłacisz, podana zostanie w Harmonogramie spłaty, który otrzymasz po skorzystaniu z karencji.