Najczęściej wyszukiwane:

Rozliczenie kosztów kredytu konsumenckiego

Szanowni Klienci,

Jeżeli w latach 2016-2020 zaciągnęliście więcej niż jeden kredyt gotówkowy w Santander Bank Polska S.A. , a pomiędzy pierwszym kredytem a kolejnymi minęło, mniej niż 120 dni informujemy, że istnieje możliwość ponownego przeliczenia przez Bank wysokości pozaodsetkowych kosztów pobranych od tych kredytów.

Jak zgłosić chęć ponownego przeliczenia

W celu ponownego przeliczenia kosztów złóż wniosek osobiście w sieci Placówek Banku lub telefonicznie w Multikanałowym Centrum Komunikacji pod numerem:

(61) 885 17 46
(infolinia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00)

Jeżeli kredyty były zaciągane wraz z drugim Kredytobiorcą, wniosek o przeliczenie należy złożyć wspólnie.

Dlaczego przeliczymy Twoje koszty ponownie

Ponieważ troszczymy się o najwyższą jakość naszych kredytów gotówkowych. 

Jeżeli po weryfikacji Twojego wniosku okaże się, że wystąpiła nadwyżka w kosztach pozaodsetkowych, to odpowiednią kwotę przekażemy zgodnie z Twoją dyspozycją na wskazany rachunek osobisty albo na rachunek do spłat rat kredytu.