Szukaj na stronie

Rozliczenie części prowizji za udzielenie kredytu w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy spór sądowy z Rzecznikiem Finansowym, zawierając ugodę. W ugodzie potwierdziliśmy, że rozliczamy i zwracamy część prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty. Zasada to dotyczy również konsumentów, którzy dokonali wcześniejszej spłaty przed 16 maja 2016 r.

Osoby, które nie otrzymały zwrotu części prowizji dla swojego kredytu mogą złożyć reklamację:

  • elektronicznie,
  • telefonicznie,
  • listownie,
  • osobiście.

Szczegółowe instrukcje znajdują się tutaj więcej.

Część prowizji zwrócimy na konto osobiste kredytobiorcy powiązane z kredytem. Jeśli nie posiadają Państwo rachunku w naszym banku, pieniądze zwrócimy na rachunek techniczny. Środki z rachunku technicznego można wypłacić lub przelać na inne konto w dowolnym oddziale lub placówce partnerskiej banku.

Informacje dodatkowe:

Zwrot prowizji dotyczy umów kredytów konsumenckich zawartych od 18 grudnia 2011 r., do których zastosowanie ma art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Spór toczył się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt I C 592/22 (poprzednio II C 3063/20).