2 października wyłączymy dotychczasową aplikację. Pobierz nową Santander mobile

Szukaj na stronie

Rozliczenie części prowizji za udzielenie kredytu w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

Szanowni Klienci,

przedstawiamy informacje na temat rozliczania części prowizji za udzielenie kredytu w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego.

Zwrot części prowizji dotyczy umów kredytów konsumenckich zawartych od 18 grudnia 2011 roku, do których zastosowanie ma art.49 ustawy z dnia 12 maja 2011 o kredycie konsumenckim. Zwrot części prowizji nie dotyczy w szczególności:

  • umów o kredyt hipoteczny,
  • umów kredytowych i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie.

Kredyty spłacone po 11 września 2019 roku są rozliczane automatycznie metodą liniową w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia całkowitej przedterminowej spłaty kredytu.

Od 19 października 2020 roku realizujemy automatyczny zwrot prowizji także dla spłat częściowych tym klientom, którzy dokonali częściowej spłaty kredytu gotówkowego skutkującej skróceniem okresu kredytowania o przynajmniej jedną ratę. Zwrot jest realizowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dokonania spłaty częściowej.

 

Osoby, które nie otrzymały zwrotu części prowizji dla swojego kredytu mogą złożyć wniosek w trybie reklamacyjnym:

  • elektronicznie,
  • telefonicznie,
  • listownie,
  • osobiście.

Szczegółowe instrukcje znajdują się tutaj.

Zwrot części prowizji następuje na konto osobiste kredytobiorcy powiązane z kredytem lub w przypadku jego braku na rachunek techniczny. Środki z rachunku technicznego można wypłacić lub przelać na inne konto w dowolnym oddziale lub placówce partnerskiej banku.