Szukaj na stronie

Informacja dla klientów, którzy wnioskowali o tzw. „wakacje kredytowe” w związku z COVID-19 od 27 marca 2020 roku do 14 kwietnia 2020 roku

Szanowni Klienci,

zgadzając się na aneks do umowy kredytowej złożyliście oświadczenie: „Kredytobiorca oświadcza, iż potwierdza wysokość zadłużenia z tytułu kredytu wynikającą z dotychczasowej obsługi kredytu wg stanu na dzień złożenia wniosku”.

Uznajemy to oświadczenie za niebyłe i nie zamierzamy w przyszłości wyciągać z niego żadnych skutków prawnych.

Zdecydowaliśmy się wycofać to oświadczenie z aneksów do umów kredytowych. Naszym nadrzędnym celem jest wsłuchiwanie się w Państwa głos, dlatego odstąpiliśmy od pobierania oświadczenia, które wzbudziło niepokój klientów.

Wypracowane zmiany są również efektem dialogu z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obu stronom dialogu przyświecała troska o zapewnienie najwyższych standardów ochrony praw i interesów konsumentów. Jako instytucje zaufania publicznego, jesteśmy zawsze otwarci na potrzeby klientów, a wspólnym priorytetem jest dobro klientów i stosowanie prostych, zrozumiałych zapisów w umowach. Dialog, dbanie o wzajemne relacje i dążenie do porozumienia z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów są modelowym przykładem współpracy, przy poszanowaniu stanowisk obu stron.