2 października wyłączymy dotychczasową aplikację. Pobierz nową Santander mobile

Szukaj na stronie

Ubezpiecz siebie
i swoje dzieci

online od 40 zł miesięcznie

Ubezpieczenie Twojego dziecka w szkole i poza szkołą

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie Twoje dzieci, które nie skończyły 18 lat.
Z ubezpieczenia możesz skorzystać, jeśli dziecko dozna kontuzji lub nagle zachoruje.

Pieniądze, które otrzymasz za:

Zdarzenie Przy sumie ubezpieczenia
10 000 zł
Przy sumie ubezpieczenia
20 000 zł
złamania 600 zł 1 200 zł
skręcenia i zwichnięcia 300 zł 600 zł
oparzenia od II stopnia 300 zł 600 zł
blizny skóry powyżej 5 cm długości
z wyłączeniem blizn pooperacyjnych
300 zł 600 zł
utrata zęba stałego 300 zł 600 zł
Pomoc po wypadku tak tak

 

Sprawdź dostępne pakiety

Pakiet na życie

Stanowi podstawę całego ubezpieczenia, do którego możesz dobrać pozostałe pakiety.
W ramach tego pakietu, w przypadku Twojej śmierci, wskazane przez Ciebie osoby mogą otrzymać pieniądze.

 • Pakiet zdrowotny

  jeżeli zachorujesz na nowotwór złośliwy, nowotwór in situ, udar mózgu czy inną z 19 poważnych chorób wymienionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, możesz otrzymać pieniądze oraz możesz skorzystać z szerokiego pakietu świadczeń assistance m.in. :

  • druga krajowa opinia medyczna,
  • wsparcie po hospitalizacji,
  • rehabilitacja,
  • pomoc psychologa.

  Kwota wypłaconych Tobie pieniędzy zależy od rodzaju zdiagnozowanej u Ciebie choroby i wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia.

  Dodatkowo możesz skorzystać z akcji promocyjnej - raz w roku możesz wykonać bezpłatne badania profilaktyczne oraz skonsultować ich wynik z lekarzem.

 • Pakiet szpitalny

  możesz otrzymać pieniądze w przypadku pobytu w szpitalu lub pobytu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).
  Pobyt ten może być związany z chorobą, a także z nieszczęśliwym wypadkiem.
  Kwota wypłaconych Tobie pieniędzy zależy od wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia, a w przypadku pobytu w szpitalu również od ilości dni, które spędzisz w szpitalu.

 • Pakiet wypadkowy

  w przypadku Twojej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, osoby które wskażesz, mogą otrzymać pieniądze.
  Dodatkowo, w ramach tego pakietu, możesz otrzymać pomoc finansową jeżeli doznasz kontuzji w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

   

 • Pakiet dla dziecka

  jeśli Twoje dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, w wyniku którego dozna kontuzji, możesz otrzymać pieniądze.

  Możemy zapewnić Tobie nie tylko wypłatę pieniędzy, ale również między innymi:

  • pomoc korepetytora dla dziecka,
  • rehabilitację dziecka,
  • transport dziecka do szpitala.

  Dodatkowo, w przypadku nagłego zachorowania dziecka, możesz skorzystać z wizyty pediatry w domu.

Potrzebujesz ubezpieczenie?

Skorzystaj z kalkulatora i oblicz składkę.

Błędy walidacji formularza

Data urodzenia:
Ubezpieczenie na życie: (kwota, którą możemy wypłacić po twojej śmierci)
min. 5 000
max. 300 000
Uzupełnij ochoronę o:
Pakiet zdrowotny: (od 49,27 zł/mies.)
49,27 zł/mies.
Standardowy
64,21 zł/mies.
Optymalny
87,63 zł/mies.
Premium
Nowotwór złośliwy50 000 zł100 000 zł150 000 zł
Nowotwór in situ10 000 zł20 000 zł30 000 zł
Inne Poważne zachorowania25 000 zł50 000 zł75 000 zł
Operacja nowotworu niezłośliwego2 500 zł5 000 zł7 500 zł
Pomoc medycznaTAKTAKTAK
Maksymalna kwota świadczenia (suma ubezpieczenia)50 000 zł100 000 zł150 000 zł
Pakiet szpitalny: (od 9,20 zł/mies.)
9,20 zł/mies.
Standardowy
18,30 zł/mies.
Optymalny
27,50 zł/mies.
Premium
Stawka za dzień pobytu w szpitalu100 zł200 zł300 zł
Pobyt na SOR50 zł100 zł150 zł
Maksymalna kwota świadczenia (suma ubezpieczenia)10 000 zł20 000 zł30 000 zł
Pakiet wypadkowy: (od 11,90 zł/mies.)
11,90 zł/mies.
Standardowy
22,50 zł/mies.
Optymalny
37,90 zł/mies.
Premium
Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku100 000 zł150 000 zł200 000 zł
Złamanie, oparzenie, kalectwo (suma ubezpieczenia)10 000 zł25 000 zł50 000 zł
Pakiet dla dziecka: (od 7,00 zł/mies.)
7,00 zł/mies.
Standardowy
14,00 zł/mies.
Optymalny
Złamania600 zł1 200 zł
Skręcenia i zwichnięcia300 zł600 zł
Oparzenia, blizny, utrata zęba stałego300 zł600 zł
Pomoc po wypadkuTAKTAK
Maksymalna kwota świadczenia (suma ubezpieczenia)10 000 zł20 000 zł
Ubezpieczenie na życie:
40,50 zł
Składka miesięczna łącznie:
40,50 zł

Powyższa symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W kalkulatorze ustawiony jest przykład dla osoby urodzonej 5.03.1987 r. Podaj swoją datę urodzenia, aby wyliczyć składkę miesięczną za ubezpieczenie Życie i zdrowie.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu Życie i zdrowie

wsparcie finansowe w nieprzewidzianych sytuacjach

Jak kupić ubezpieczenie na życie

Zaloguj się do aplikacji mobilnej lub Santander internet
Wypełnij elektroniczny formularz, w którym wybierzesz: zakres ochrony, sumy ubezpieczenia, sposób w jaki chcesz opłacać składkę. Po wyborze tego, co Cię interesuje, wyświetli Ci się cena ubezpieczenia.
Zatwierdź swój wybór
Ochrona rozpocznie się już od następnego dnia po dniu, kiedy zawrzemy umowę ubezpieczenia. Polisę otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Opłać
Pamiętaj, aby zapewnić środki na opłacenie składki.
Skontaktuj się z doradcą
Zadzwoń pod numer telefonu 1 9999 lub +48 61 81 1 9999 (z zagranicy) i zapytaj doradcę o ofertę ubezpieczenia. Opowiedz doradcy o swoich potrzebach związanych z ubezpieczeniami. Na tej podstawie doradca przedstawi ofertę dla Ciebie.
Wybierz zakres ubezpieczenia
Doradca przedstawi Ci warianty ubezpieczenia. Wybierz ten, który spełnia Twoje oczekiwania.
Podaj dane do umowy
Doradca poprosi Cię o Twoje dane, na podstawie których przygotuje umowę ubezpieczenia. Dokumenty otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Opłać
Pamiętaj, aby zapewnić środki na opłacenie składki.
Przyjdź do oddziału
Odpowiedz na pytania doradcy. Na podstawie otrzymanych informacji, doradca określi Twoje potrzeby ubezpieczeniowe.
Wybierz zakres ubezpieczenia
Doradca przedstawi Ci warianty ubezpieczenia. Wybierz ten, który spełnia Twoje oczekiwania.
Podaj dane do umowy
Doradca poprosi Cię o Twoje dane, na podstawie których przygotuje umowę ubezpieczenia.
Kup ubezpieczenie
Podpisz wniosek. Doradca przekaże Ci polisę, która jest potwierdzeniem zawarcia umowy. Ochrona rozpocznie się następnego dnia po dniu zawarcia umowy. Pamiętaj, aby zapewnić środki na opłacenie składki.

Jak zgłosić roszczenie?

 • Zadzwoń pod numer 801 888 188 lub 22 557 44 71

  Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

  Jeżeli chcesz skorzystać Pomocy medycznej lub Pomocy po wypadku, zadzwoń pod numer:
   22 264 51 07– Partner medyczny Europ Assistance Polska Sp. z o.o.

Polecamy

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Santander Internet/bankowość internetowa/aplikacja Santander mobile - usługa bankowości elektronicznej, w rozumieniu wykazu usług reprezentatywnych, polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia Życie i zdrowie świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które określają m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym i Informacje dodatkowe, które stanowią łącznie kartę produktu, dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora.
Stan na 18.03.2023 r.