Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Ubezpieczenie
życia i zdrowia

Poznaj nowości w pakietach:
szpitalnym i wypadkowym

Kiedy możesz skorzystać z ubezpieczenia życia i zdrowia

Mamy dla Ciebie ubezpieczenie, które może zapewnić Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe w nieprzewidzianych sytuacjach oraz nagłym zachorowaniu.

Ubezpieczenie na życie

Osoby które wskażesz - w przypadku Twojej śmierci mogą otrzymać od 5 000 zł do 500 000 zł. 
Ubezpieczenie na życie jest podstawą całego ubezpieczenia, do którego możesz dobrać pozostałe pakiety:

Pakiet zdrowotny

Posiadając Pakiet zdrowotny raz w roku możesz wykonać bezpłatne badania profilaktyczne oraz skonsultować wyniki z lekarzem.
Ubezpieczenie obejmuje zachorowanie na nowotwór złośliwy, nowotwór in situ, udar mózgu czy inne poważne zachorowanie.

Pieniądze, które otrzymasz, jeśli zachorujesz na:

 

 

Dodatkowo możesz skorzystać z szerokiego pakietu świadczeń assistance m.in. :

 • druga krajowa opinia medyczna,
 • wsparcie po hospitalizacji,
 • rehabilitacja,
 • pomoc psychologa.

Pakiet szpitalnym. in.: pokrycie kosztów zakupu leków

Możesz otrzymać pieniądze, jeśli będziesz w szpitalu lub na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). 
Pobyt ten może być związany z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Pieniądze, które otrzymasz:

Pakiet wypadkowym. in.: rehabilitacja i badania

Możesz otrzymać pieniądze, jeżeli doznasz kontuzji w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Osoby, które wskażesz, mogą otrzymać pieniądze w przypadku Twojej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Pakiet dla dziecka

Ubezpieczeniem możesz objąć wszystkie swoje dzieci, które nie skończyły 18 lat. 
Z ubezpieczenia możesz skorzystać jeżeli Twoje dziecko dozna kontuzji w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagle zachoruje.

Pieniądze, które otrzymasz za:

     

W 2023 roku nasi klienci najczęściej otrzymali pieniądze z powodu pobytu w szpitalu oraz nieszczęśliwego wypadku.

Promocja

Z Pakietem zdrowotnym raz w roku zrobisz bezpłatne badanie profilaktyczne:

 • badania krwi: morfologia z rozmazem, OB, glukoza na czczo, lipidogram, PSA (dla mężczyzn),
 • badania ogólnego moczu,
 • cytologii (dla kobiet).

Po wykonaniu badań możesz je omówić z lekarzem pierwszego kontaktu podczas telekonsultacji lub wideokonsultacji.  Na Twoje żądanie ubezpieczyciel zorganizuje Tobie taką konsultację i pokryje jej koszt.

Sprawdzam

Jak kupić ubezpieczenie na życie

 • Zaloguj się do Santander internet

  Wypełnij elektroniczny formularz, w którym wybierzesz: zakres ochrony, sumy ubezpieczenia, sposób w jaki chcesz opłacać składkę. Następnie wyświetli Ci się cena ubezpieczenia. Po wyborze tego, co Cię interesuje, sprawdzimy czy mamy dla Ciebie odpowiednie ubezpieczenie.

 • Zatwierdź swój wybór

  Ochrona rozpocznie się już od następnego dnia po dniu, kiedy zawrzemy umowę ubezpieczenia. Polisę otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 • Opłać

  Pamiętaj, aby zapewnić środki na opłacenie składki.

 • Skontaktuj się z doradcą

  Zadzwoń pod numer telefonu 1 9999 lub +48 61 81 1 9999 (z zagranicy) i zapytaj doradcę o ofertę ubezpieczenia. Opowiedz doradcy o swoich potrzebach związanych z ubezpieczeniami. Na tej podstawie doradca przedstawi ofertę dla Ciebie.

 • Wybierz zakres ubezpieczenia

  Doradca przedstawi Ci warianty ubezpieczenia. Po wyborze tego, co Cię interesuje, sprawdzimy czy mamy dla Ciebie odpowiednie ubezpieczenie.

 • Podaj dane do umowy

  Doradca poprosi Cię o Twoje dane, na podstawie których przygotuje umowę ubezpieczenia. Dokumenty otrzymasz na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 • Opłać

  Pamiętaj, aby zapewnić środki na opłacenie składki.

 • Przyjdź do oddziału

  Odpowiedz na pytania doradcy. Na podstawie otrzymanych informacji, doradca określi Twoje potrzeby ubezpieczeniowe.

 • Wybierz zakres ubezpieczenia

  Doradca przedstawi Ci warianty ubezpieczenia. Po wyborze tego, co Cię interesuje, sprawdzimy czy mamy dla Ciebie odpowiednie ubezpieczenie.

 • Podaj dane do umowy

  Doradca poprosi Cię o Twoje dane, na podstawie których przygotuje umowę ubezpieczenia.

 • Kup ubezpieczenie

  Podpisz wniosek. Doradca przekaże Ci polisę, która jest potwierdzeniem zawarcia umowy. Ochrona rozpocznie się następnego dnia po dniu zawarcia umowy. Pamiętaj, aby zapewnić środki na opłacenie składki.

Jak możesz zgłosić roszczenie

Online

Wybierz zdarzenie, z którego chcesz zgłosić roszczenie:

Zadzwoń

Zadzwoń, porozmawiamy i powiemy co dalej.

801 888 188 lub 22 557 44 71

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Infolinia ubezpieczyciela, czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-18:00
 

Wyślij pocztą

Wyślij roszczenie na adres:

Santander Allianz
Roszczenia Życiowe
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Jak możesz skorzystać z usług assistance

Pomoc medyczna– do Pakietu zdrowotnego

Zadzwoń pod numer 22 264 51 07

(opłata zgodna z taryfą Twojego operatora)

Aby zrealizować świadczenie ubezpieczyciel może poprosić Cię o:

 • imię i nazwisko
 • adres miejsca Twojego pobytu
 • numer PESEL lub numer polisy
 • krótki opis zdarzenia i rodzaju potrzebnej pomocy

Partner medyczny Europ Assistance Polska Sp. z o.o.

Leki dla Ciebie– do Pakietu szpitalnego

Zgłoś roszczenie - Pobyt w szpitalu

Jeśli trafisz do szpitala na dłużej niż 3 dni, możesz skorzystać ze świadczenia lekowego. W ramach tego świadczenia ubezpieczyciel pokryje koszt Twoich leków:

 • na receptę do 3 000 zł oraz
 • do 300 zł za pozostały asortyment apteczny. 

Zgłoś się po świadczenie Leki dla Ciebie

Wraz z decyzją o przyznaniu świadczenia Leki dla Ciebie otrzymasz identyfikator lekowy.

Kup leki w aptece

Wybierz sposób, w jaki chcesz zapłacić za leki:

Powrót do zdrowia– do Pakietu wypadkowego

Zadzwoń pod numer 22 522 29 38

(opłata zgodna z taryfą Twojego operatora)

Aby zrealizować świadczenie ubezpieczyciel może poprosić Cię o:

 • kopię Twojej dokumentacji medycznej, która potwierdza uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • wystawione dla Ciebie skierowanie lub pisemne zalecenie od lekarza na przeprowadzenie rehabilitacji, zabiegu, badania.

Partner medyczny AWP P&C S.A. oddział w Polsce

Pomoc po wypadku– do Pakietu dla dziecka

Zadzwoń pod numer 22 264 51 07

(opłata zgodna z taryfą Twojego operatora)

Aby zrealizować świadczenie ubezpieczyciel może poprosić Cię o:

 • Twoje imię i nazwisko
 • dokładny adres miejsca pobytu Twojego dziecka – w przypadku Pomocy po wypadku
 • Twój numer PESEL lub numer polisy
 • krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy

Partner medyczny Europ Assistance Polska Sp. z o.o.

Najczęściej zadawane pytania

 • Ubezpieczenie może kupić każda osoba w wieku od 18 do 60 lat, która ma  miejsce zamieszkania w Polsce.

Polecamy

Sprawdź inne produkty z naszej oferty

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD Uruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

 • Santander Internet/bankowość internetowa/aplikacja Santander mobile - usługa bankowości elektronicznej, w rozumieniu wykazu usług reprezentatywnych, polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Konto osobiste to rachunek płatniczy.

Aplikacja mobilna i bankowość internetowa to usługi bankowości elektronicznej. Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikający z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.07.2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia Życie i zdrowie świadczy Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Santander Allianz TUŻ). Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Santander Bank Polska S.A. (bank) oraz na santander.allianz.pl. Informacja o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej dostępna jest w placówkach banku. 

Bank jest agentem ubezpieczeniowym Santander Allianz TUŻ. Bank jest wpisany pod nr 11135943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Infolinia 1 9999 (lub +48 61 81 1999, dla osób które dzwonią z zagranicy) - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 17.11.2023 r.