Szukaj na stronie
Ilustracja aplikacji bankowej Santander mobile z włączonym ekranem powitalnym
Aplikacja Santander mobile

Pomaga w codziennych sprawach

Ubezpiecz auto

zgarnij e‑bon do 200 zł na Allegro

Promocja

Zgarnij e-bon do 200 zł na Allegro

za zakup ubezpieczenia samochodu i spełnienie wszystkich warunków promocji

 

Nie sil się na szukanie ubezpieczenia auta, masz je pod ręką

Wybierz najlepszy pakiet ubezpieczenia, spełnij warunki promocji i odbierz jedną z nagród: 

 • 50 zł

   

  za zakup OC

 • 100 zł

   

  OC + NNW
  albo OC+Assistance
  albo OC+Assistance+NNW

 • 150 zł

   

  za zakup OC+AC 
  albo OC+AC+NNW 
  albo OC+AC+Assistance

 • 200 zł

   

  za zakup OC+AC+NNW+Assistance

Regulamin promocji

Do promocji możesz przystąpić od 1 marca 2023 r. do czasu wyczerpania puli nagród, ale nie dłużej niż do 31 marca 2023 r. (okres przystąpienia). O przyznaniu nagrody będzie decydowała kolejność zakupu polisy.

Organizatorem promocji „Ubezpiecz samochód na wiosnę” jest Santander Bank Polska S.A. 

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach umowy Ubezpieczenia samochodu (świadczona jest przez: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Szczegółowe informacje, w tym: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zielona Karta dla Klientów Santander Bank Polska S.A., Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco dla Klientów Santander Bank Polska S.A., Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla Klientów Santander Bank Polska S.A., Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Klientów Santander Bank Polska S.A., Wyciąg z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Dokument zawierający informacje o produkcie, Informacje dodatkowe dostępne są na stronie internetowej: santander.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej dostępna jest po zalogowaniu się do Santander internet albo Santander mobile.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Numer w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych: 11135943/A.

Stan na 01.03.2023 r.