Konkurs T-Mobile

Promocja

Łap wakacje marzeń

Doładuj telefon za minimum 30 zł przez swoje konto w Santander Bank Polska i weź udział w konkursie T-Mobile na kartę

Konkurs dla klientów w T-Mobile na kartę, Heyah i Mix. By wziąć udział, należy w czasie trwania konkursu doładować telefon za min.30 zł przez swoje konto w Santander Bank Polska , udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe i zawalczyć o nagrodę główną – voucher na wymarzoną wycieczkę, do wykorzystania na www.travelplanet.pl o wartości 15 000 zł. Do zdobycia łącznie aż 124 nagrody. Konkurs trwa od 24 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

Warunki konkursu

Łap wakacje marzeń

 • Doładuj konto online

  w sieci T-Mobile na kartę, Heyah lub Mix na kwotę minimum 30 zł za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Santander Internet albo w aplikacji mobilnej Santander mobile.

 • Odpowiedz na pytanie konkursowe

  Jak łapiesz wakacyjny luz?

 • Wypełnij i wyślij formularz

  znajdziesz go na stronie konkursowej

  Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia

Nagrody w konkursie

 • Nagroda główna! Voucher o wartości 15 000 zł do wykorzystania na www.travelplanet.pl
 • 3 telefony iPhone 13 128 GB 5G 6.1”
 • 20 telefonów iPhone 12 128 GB 5G 6.1”
 • 20 telefonów iPhone 12 128 GB 5G 6.1”
 • 100 doładowań w sieci T-Mobile kwotą 50 zł numerów biorących udział w konkursie

Dokumenty do pobrania

Formularz konkursowy oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie www.konkurst-mobile.pl

Organizatorzy konkursu:
Brainstorm sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-858), ul. 3 Maja 56, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343015, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP: 958-16-24-527
 
na zlecenie:
Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320590, o kapitale zakładowym 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 5851351185
 
przy udziale:
T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391193, o kapitale zakładowym w wysokości 711 210 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP:526-10-40-567.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

 • Santander internet/ aplikacja Santander mobile to usługi bankowości elektronicznej. 
 • Doładowanie to polecenie przelewu lub polecenie przelewu wewnętrznego.
 • Konto Santander Bank Polska to rachunek płatniczy w złotych polskich, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.