Szukaj na stronie

Uwaga na fałszywą korespondencję z Urzędu Patentowego RP

Szanowni Klienci,

Ostrzegamy przed działaniami oszustów podszywających się pod Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), wysyłając pisma łudząco podobne do decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe. Przesłane są one pocztą tradycyjną (rzadziej również elektroniczną). Oszuści wykorzystują dawny wzorzec pism UPRP dla zwiększenia wiarygodności. Treść wiadomości wzywa do wpłaty środków na podstawiony, fałszywy numer rachunku. W ten sposób, dochodzi do wyłudzenia środków, z tytułu rzekomo wpisu do rejestru i uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty, fakturę lub decyzję, zanim zapłacisz:

  • sprawdź uważnie i upewnij się, czy wezwanie do zapłaty jest z UPRP. Pamiętaj, że UPRP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych,
  • upewnij się, że wpłacasz pieniądze na numer konta UPRP:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

UPRP wydał oficjalne ostrzeżenie Uruchomi się w nowym oknie na swojej stronie internetowej, w związku z rozpoczęciem wysyłki dużej serii decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe. W ogłoszeniu pt. "12 października 2020 r. rusza wysyłka decyzji udzielających praw ochronnych na znaki towarowe! Zanim zapłacisz ZAWSZE sprawdź numer konta!" znajduje się informacja o tym przedsięwzięciu, jak również ostrzeżenie, iż jest to czas, w którym należy zachować wzmożoną czujność, właśnie ze względu na pojawiające się fałszerstwa. Oświadczenie odsyła również do oficjalnego stanowiska UPRP oraz numer infolinii, do przyjmowania pytań/zgłoszeń dotyczących podejrzanej korespondencji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy otrzymana wiadomość, czy też numer rachunku są prawdziwe - warto skontaktować się z bankiem w celu weryfikacji lub bezpośrednio z UPRP np. przez dedykowaną infolinię urzędu - (22) 579 05 55.

Na stronie UPRP został umieszczony również najnowszy fałszywy dokument Uruchomi się w nowym oknie datowany na 5 października 2020 r. 

 

Co zrobić, gdy doszło do wpłaty/przelewu na fałszywy numer rachunku

Sprawę należy pilnie zgłosić do banku, a także do organów ścigania, przedstawiając (jeśli to możliwe) zachowane pismo/fakturę/e-maila. Opcjonalnie, zgłosić sprawę do UPRP.