Szukaj na stronie

Zastrzeżony PESEL - co warto wiedzieć

29 maja 2024

Zmieniło się prawo i od 1 czerwca – przed zawarciem części umów i składaniem niektórych dyspozycji – będziemy sprawdzać, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony. Możesz zastrzec PESEL, aby chronić swoje dane przed wykorzystaniem ich przez nieuprawnione osoby.

Jeśli masz 18 lat, możesz zastrzec numer PESEL, aby:

  1. ograniczyć możliwość wykorzystania Twojego numeru PESEL przez nieuprawnione osoby, np. gdy zgubisz dokumenty lub ktoś Ci je ukradnie,
  2. ochronić się przed nadużyciami, np. zaciąganie kredytów, otwieranie kont czy zawieranie umów w Twoim imieniu bez Twojej wiedzy.

Zwiększysz ochronę swoich danych osobowych oraz swoich pieniędzy.

Gdzie zastrzec i odwołać zastrzeżenie Twojego PESEL-u

Swoją decyzję o zastrzeżeniu lub odwołaniu możesz zmieniać wielokrotnie:

  • na rządowej stronie internetowej gov.pl,
  • w aplikacji mObywatel,
  • w Twoim urzędzie gminy.

W jakich sytuacjach musisz odwołać zastrzeżenie PESEL-u

Gdy chcesz:

  • zawrzeć z nami umowy o: konto osobiste, konto oszczędnościowe, kredyt gotówkowy, limit w koncie, kredyt hipoteczny, kartę kredytową, usługi Santander online, a także aneksy do umów kredytowych zwiększające zadłużenie,
  • wypłacić gotówkę z naszej placówki  – jeśli suma Twoich wypłat gotówkowych w danym dniu we wszystkich naszych placówkach przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zapraszamy na santander.pl/pesel. Tu dowiesz się m.in., kiedy odwołać zastrzeżenie PESEL-u oraz poznasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.