Szukaj na stronie
MŚP

Wprowadziliśmy zmiany w ulgach dla prowizji za przechowywanie środków o wysokim saldzie

1 grudnia 2023

1 grudnia wprowadzamy zmiany w ulgach dla wybranych prowizji za przechowywanie środków o wysokim saldzie dla klientów firmowych.

Jakich prowizji dotyczy ulga

Zmiany w ulgach wprowadziliśmy dla prowizji za przechowywanie środków o wysokim saldzie, które wynikają z Taryfy opłat i prowizji [1]. Chodzi o:

1. Prowizję roczną [2], którą pobieramy:

 • gdy suma sald dodatnich przekroczy 5 mln złotych na koniec roku kalendarzowego,
 • z kont bankowych, lokat i lokat overnight, prowadzonych w złotych i we wszystkich walutach wskazanych w tabeli kursów walut naszego banku.

Nie pobieramy prowizji od środków na kontach VAT, powierniczych i ESCROW.
 

2. Prowizję miesięczną [3], którą pobieramy:

 • gdy suma sald dodatnich przekroczy 5 mln złotych na koniec ostatniego dnia miesiąca, ale nie będzie wyższa niż 250 mln złotych,
 • z kont bankowych, lokat i lokat overnight, prowadzonych w złotych oraz we wszystkich walutach wskazanych w tabeli kursów walut naszego banku.

Nie pobieramy prowizji od środków na kontach VAT, powierniczych i ESCROW.

Jakie ulgi wprowadziliśmy

1. Wysokość salda dla prowizji rocznej
Zmieniliśmy wysokość salda, powyżej którego pobieramy prowizję z 5 mln złotych na 50 mln złotych. Oznacza to, że prowizję roczną, która wynika z Taryfy opłat i prowizji dla klientów firmowych (stawka 0,30%) pobierzemy od nadwyżki sumy sald dodatnich powyżej 50 mln złotych. Nie pobierzemy prowizji od sald równych i niższych niż 50 mln złotych.

2. Prowizja miesięczna
Przedłużamy ulgę i nie pobierzemy prowizji miesięcznej, gdy suma sald na kontach nie przekroczy 250 mln złotych na koniec ostatniego dnia miesiąca. Już w grudniu nie pobierzemy takiej opłaty miesięcznej za listopad.

Prowizje bez ulgi

Nie wprowadziliśmy ulgi:

 • dla prowizji miesięcznej za przechowywanie środków o wysokim saldzie, gdy suma sald dodatnich przekroczy 250 mln złotych na koniec ostatniego dnia miesiąca,
 • dla prowizji miesięcznej za przechowywanie środków o wysokim saldzie na kontach w walutach:
  • Euro (EUR),
  • Frank szwajcarski (CHF),
  • Dolar amerykański (USD),
  • Złoty (PLN),
  • Funt brytyjski (GBP),
  • Korona czeska (CZK),
  • Korona duńska (DKK),
  • Forint węgierski (HUF),
  • Korona szwedzka (SEK),
  • Korona norweska,
  • Jen Japoński (JPY),

gdy stawka stopy procentowej dla wybranej waluty jest ujemna.

Kogo dotyczy zmiana i termin obowiązywania ulgi

Zmianę w ulgach wprowadziliśmy dla obecnych i przyszłych klientów z segmentu MŚP od 1 grudnia 2023 do 30 listopada 2024 roku.

Podstawa prawna

[1] Taryfa Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm i Regulaminu kont dla firm - część I.

[2] Taryfa Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm Rozdział XI pkt 17

[3] Taryfa Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm Rozdział XI pkt 18