Wpływ Brexitu na korzystanie z usług bankowych

23 lutego 2021

Wielka Brytania nie jest już państwem członkowskim Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2021 r. jest tzw. państwem trzecim i nie jest już częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przedstawiamy, jak to wpływa na korzystanie z naszych usług.

Jak można przelać pieniądze do Wielkiej Brytanii (klienci indywidualni i firmowi)

Nadal można zlecać przelewy, z każdego konta, poza Kontem Podstawowym.

Teraz również dla przelewu w euro możesz wybrać jeden z trzech trybów określających moment otrzymania pieniędzy przez bank odbiorcy:

 • zwykły – w drugim dniu roboczym, po dniu zlecenia przelewu, z wyjątkiem polecenia przelewu SEPA, gdy nastąpi to następnego dnia roboczego,
 • pilny – w następnym dniu roboczym, po dniu złożenia zlecenia,
 • ekspresowy – w tym samym dniu, w którym zlecono przelew.

Klienci indywidualni, zlecając przelew we wszystkich walutach, mogą wybrać nie tylko opcję kosztową SHA, jak do tej pory, ale każdą z dostępnych. Koszty może więc ponieść:

 • tylko nadawca (OUR) albo
 • nadawca i odbiorca (SHA) albo
 • tylko odbiorca (BEN).

Informacje o opłatach za ich zlecenie udostępniamy:

 • dla klientów indywidualnych tutaj,
 • dla klientów firmowych (małe i średnie przedsiębiorstwa) tutaj.

Jak wypłacić gotówkę z bankomatu w Wielkiej Brytanii

 • Klienci indywidualni – mogą wypłacać pieniądze każdą kartą debetową, poza Kartą Podstawową. Opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach i terminalach za granicą wskazaliśmy tutaj.
 • Klienci firmowi (małe i średnie przedsiębiorstwa) – wypłacą gotówkę każdą kartą debetową. Opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą wskazaliśmy tutaj.

Inne zmiany dla klientów indywidualnych

 • z Konta Podstawowego nie zrealizujesz przelewu do Wielkiej Brytanii;
 • Kartą Podstawową nie wypłacisz gotówki z bankomatu, ani nie zapłacisz w sklepach na terenie Wielkiej Brytanii.