Najczęściej wyszukiwane:

Październik światowym miesiącem walki z rakiem

1 października 2019

Szacuje się, ze do 2025 r. zachorowalność na choroby onkologiczne wzrośnie o ponad 25%.

Już dziś jest to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce.

Wobec wzrostu zachorowalności instytucje państwowe i organizacje pozarządowe angażują się w zapobieganie chorobom nowotworowym. Uruchamiane są specjalne programy dotyczące nie tylko profilaktyki, prowadzenia regularnych badań, oraz pomocy osobom chorym. Choć w Polsce jest wiele leków i terapii refundowanych przez NFZ, eksperci oceniają, że indywidualne wydatki w przypadku choroby onkologicznej sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Tak wysokie koszty leczenia mogą być dla chorych trudne do udźwignięcia. Zdarza się, ze choroba wymusza rezygnację z pracy, a co za tym idzie utratę dochodu. Ponadto niektóre możliwości leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych leków i urządzeń są dostępne tylko za granicą, co znacznie zwiększa wydatki. Bariera finansowa może wówczas pozbawić niektórych pacjentów szansy na zastosowanie skutecznych terapii.

Jeszcze kilka lat temu ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór było rzadkością. Jednak z każdym rokiem takie polisy stają się coraz bardziej popularne.

W naszym banku, we współpracy z Santander Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A., przygotowaliśmy ubezpieczenie „Onkopolisa” - kompleksową ochronę na wypadek wystąpienia choroby onkologicznej. Zapewnia ono zarówno realną pomoc w przypadku zdiagnozowania choroby jak i szeroki pakiet pomocy medycznej. Wśród najważniejszych korzyści wymienić warto fakt, że w sytuacji rozpoznania nowotworu złośliwego następuje wypłata 100% sumy ubezpieczenia (oferujemy 3 warianty sumy ubezpieczenia: 50 000, 80 000, 120 000 zł), ponad to klient może liczyć na drugą krajową opinię lekarza specjalisty, czy profilaktyczną pomoc medyczną. Dostępny jest taka pakiet assistance, ułatwiający codzienne czynności, jak np. transport medyczny, pomoc domowa po hospitalizacji czy organizację i pokrycie kosztu rehabilitacji.

Podsumowując – rynek ubezpieczeń wciąż się rozwija, żeby odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów. Zakup polisy staje się coraz bardziej naturalny i oczywisty, czego dowodem są m.in. kwoty wypłacanych świadczeń. Tylko w I kwartale 2019 r. Polacy otrzymali 10,2 mld zł – to jest 4,7 mld zł na godzinę! - od ubezpieczycieli. Co pół minuty naprawiana jest w Polsce szkoda z OC komunikacyjnego.

Warto jest zadbać o komfort i swój własny spokój.

W artykule wykorzystano dane z Polskiej Izby Ubezpieczeń (https://piu.org.pl/o-polskiej-izbie-ubezpieczen/#)