Uważaj na telefony od oszustów! Przestępcy wyłudzają poufne dane poprzez rozmowę telefoniczną. Więcej na naszej stronie >

Nowy sposób wykorzystania pieniędzy zgromadzonych na kontach VAT

1 października 2021

Od 1 października 2021 r. zmieniają się przepisy prawa dzięki, którym firmy (płatnicy VAT) w dodatkowy sposób będą mogli wykorzystać pieniądze zgromadzone na kontach VAT.

Co się zmienia

Możesz przekazywać pieniądze w ramach tej samej działalności gospodarczej między kontami VAT: w naszym banku i do innych banków.

Jak to zrobić

Zleć przelew w formie płatności podzielonej, a w miejscu numeru faktury wpisz „przekazanie własne”.

Co się nie zmienia

Nadal możesz wykorzystać pieniądze z konta VAT płacąc:

  • faktury w formie płatności podzielonej,
  • zobowiązania z tytułu podatków i należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i inne dotychczas wymienione w prawie bankowym.